1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Op de volgende pagina's informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geĆÆdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Kƶln, Duitsland, Tel: +49 (0)2234-9895290, E-mail: [email protected]. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

2.1 Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit je op de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in de regel van je browser.

3) Koekjes

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op je eindapparaat staan en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kun je de duur van de opslag terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking ofwel uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geĆÆnformeerd over het plaatsen van cookies en je kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact opnemen

4.1 Jivochat

Deze website maakt gebruik van een live chat systeem aangeboden door de volgende provider: Jivochat Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA.

De verwerking van persoonsgegevens die via chat worden doorgegeven, gebeurt ofwel overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR, voor zover noodzakelijk voor het initiƫren of uitvoeren van het contract, of in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de effectieve ondersteuning van onze sitebezoekers. Tenzij de wet anders voorschrijft, worden uw overgedragen gegevens verwijderd zodra de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. Bovendien kan door middel van cookies aanvullende informatie worden verzameld en geƫvalueerd om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen.

Deze informatie zal echter niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en zal niet worden samengevoegd met andere gegevensbestanden. Voor zover deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door passende browserinstellingen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kun je te allen tijde bezwaar maken met werking voor de toekomst.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

4.2 ShopVote

Voor rating reminders maken wij gebruik van de diensten van de volgende aanbieder: Blickreif GmbH, SchulstraƟe 46, 80634 MĆ¼nchen.

Wij geven je e-mailadres en, indien van toepassing, andere klantgegevens uitsluitend op basis van je uitdrukkelijke toestemming door aan de aanbieder overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR om de aanbieder in staat te stellen per e-mail contact met je op te nemen met een beoordelingsherinnering.

Je kunt je toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst tegenover ons of de aanbieder.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4.3 Wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier kun je zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om te reageren op je verzoek of om contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op je verzoek in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd, mits er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die anders bepalen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 (1) punt b GDPR worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als je ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vind je in het invoermasker van het betreffende formulier op onze website. Het verwijderen van je klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van je klantenaccount worden je gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via deze account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en er van onze kant geen legitiem belang bestaat om de gegevens te blijven bewaren.

6) Functie voor commentaar

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast je commentaar ook informatie over het tijdstip waarop je het commentaar hebt geschreven en de naam van de door jou gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt je IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen voor het geval de persoon in kwestie de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking te plaatsen. We hebben je e-mailadres nodig om contact met je op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen je gepubliceerde inhoud als zijnde onwettig. De wettelijke basis voor het opslaan van je gegevens is art. 6 (1) punt b en f GDPR. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

7.1 Schrijf je in voor onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we je pas een e-mail nieuwsbrief sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GPPR. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we je IP-adres op dat door je Internet Service Provider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden door middel van de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief staat of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt je e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens, of wij ons het recht voorbehouden je gegevens uitgebreider te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

7.2 De nieuwsbrief naar bestaande klanten sturen

Als je ons bij de aankoop van producten je e-mailadres hebt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om je regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de reeds gekochte producten. Op grond van Ā§ 7 (3) van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie hebben wij geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, zullen we je geen e-mail sturen. Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het toekomstige gebruik van je e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door dit te melden aan de aan het begin van dit document genoemde verwerkingsverantwoordelijke. In dit verband hoeft u alleen de transmissiekosten volgens de basistarieven te betalen. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

7.3 Berichtgeving per e-mail over beschikbaarheid van voorraad
Als onze online shop de mogelijkheid biedt om je per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen, kun je je aanmelden voor onze service voor kennisgeving per e-mail over de beschikbaarheid van producten. Als je je aanmeldt voor onze e-mail berichtenservice voor productbeschikbaarheid, sturen we je eenmalig een bericht per e-mail over de beschikbaarheid van het artikel dat je hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie die nodig is voor het verzenden van deze kennisgeving is je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt indien nodig gebruikt om je persoonlijk te kunnen aanspreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van deze kennisgeving. Dit betekent dat we je alleen een overeenkomstige kennisgeving sturen nadat je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je akkoord gaat met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je deze kennisgeving wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Wanneer je je registreert voor onze e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van producten, slaan we je IP-adres op zoals geregistreerd door de internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnotificatiedienst betreffende de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop. Je kunt de e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen te allen tijde opzeggen door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken in overeenstemming met de wet waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Verwerking van gegevens voor orderverwerking

8.1 Voor zover noodzakelijk voor de verwerking van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan de in opdracht gegeven transportonderneming en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 Para. 1 lit. c GDPR. Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

Om je bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Wij werken samen met externe verzendpartners om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. We geven je naam en afleveradres uitsluitend door om goederen te kunnen leveren aan een door ons geselecteerde verzendpartner, in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR.

8.3 Amazone

Wij gebruiken de volgende provider voor het verwerken van bestellingen: Amazon EU S.a r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de online bestelling. Je gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

8.4 Persoonsgegevens doorgeven aan verzenddienstverleners

- DHL

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-StraƟe 20, 53113 Bonn, Duitsland.

Wij geven je e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen ten behoeve van de coƶrdinatie van een leveringsdatum of voor kennisgeving van de levering, als je daar in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres door aan de leverancier ten behoeve van de levering overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. De doorgifte vindt alleen plaats voor zover dat nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- GLS

Wij gebruiken de volgende aanbieder als transportdienstverlener: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-StraƟe 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland.

Wij geven je e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen ten behoeve van de coƶrdinatie van een leveringsdatum of voor kennisgeving van de levering, als je daar in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres door aan de leverancier ten behoeve van de levering overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. De doorgifte vindt alleen plaats voor zover dat nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- UPS

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Gƶrlitzer StraƟe 1, 41460 Neuss, Duitsland.

Wij geven je e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen ten behoeve van de coƶrdinatie van een leveringsdatum of voor kennisgeving van de levering, als je daar in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres door aan de leverancier ten behoeve van de levering overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. De doorgifte vindt alleen plaats voor zover dat nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de aankondiging van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen tegenover de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of tegenover de aanbieder.

8.5 Gebruik van aanbieders van betalingsdiensten

- Amazon Betalen

Op deze website zijn online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van je bestelling aan de aanbieder doorgegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden je gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de afhandeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.
- Apple Pay
Als je kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van je eindapparaat dat werkt met iOS, watchOS of macOS door het debiteren van een betaalkaart die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van je apparaat zijn ingebouwd om je transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, is het daarom noodzakelijk om een vooraf door jou gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiƫren met behulp van de "Face ID" of "Touch ID" functie van je terminal.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden je tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met informatie over je bestelling in gecodeerde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens voor de betalingsverwerking worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van je apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om de betaling te bevestigen.
Indien persoonsgegevens in de beschreven overdrachten worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Door anonimisering wordt elke persoonlijke referentie volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer je Apple Pay op je iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop te doen via Safari op je Mac, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt deze informatie niet en slaat deze niet op in een formaat waarmee u persoonlijk geĆÆdentificeerd kunt worden. Je kunt de mogelijkheid om Apple Pay op je Mac te gebruiken uitschakelen in de voorkeuren van je iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Ga voor meer informatie over de privacy van Apple Pay naar het volgende webadres: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- giropay

Op deze website zijn online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van je bestelling aan de aanbieder doorgegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden je gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de afhandeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.
- Google Betalen
Als je kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de applicatie "Google Pay" van je mobiele apparaat met minimaal Android 4.4 ("KitKat") en een NFC-functie door het opladen van een betaalkaart die is gedeponeerd bij Google Pay of een betalingssysteem dat daar is geverifieerd (bijvoorbeeld PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan 25,- ā‚¬ is de voorafgaande ontgrendeling van je mobiele apparaat door de betreffende verificatiemaatregel (bijv. gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden je gegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over je bestelling, doorgestuurd naar Google. Google stuurt vervolgens je betalingsgegevens die zijn opgeslagen in Google Pay in de vorm van een uniek transactienummer naar de bronwebsite, dat wordt gebruikt om een betaling te verifiƫren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel dat bij Google Pay is gedeponeerd, maar wordt aangemaakt en verzonden als een uniek geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google slechts op als tussenpersoon om de betalingstransactie te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door het afschrijven van het betaalmiddel dat bij Google Pay is gedeponeerd.
Als persoonsgegevens worden verwerkt in de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan. Hieronder vallen de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een door de verkoper verstrekte beschrijving van de gekochte goederen of diensten, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of de verzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die bij de transactie hoort.
Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het gerechtvaardigde belang bij een goede boekhouding, verificatie van transactiegegevens en optimalisatie en onderhoud van de functionaliteit van de Google Pay-service.
Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens te combineren met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-services.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay kun je hier vinden:
https://payments.google.com/betalingen/apis-veilig/u/0/get_legal_documentldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=nl
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay is te vinden op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/betalingen/apis-veilig/get_legal_documentldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl
- Klarna

Op deze website zijn online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Klarna Bank AB, SveavƤgen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van je bestelling aan de aanbieder doorgegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden je gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de afhandeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

Wanneer je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarmee de aanbieder vooruitbetalingen doet (zoals factuuraankoop of koop op afbetaling of automatische incasso), wordt je tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over alternatieve betaalmiddelen) te verstrekken.

Om ons legitieme belang bij het vaststellen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons aan de aanbieder doorgegeven ten behoeve van een kredietcontrole overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR. Aan de hand van de door jou verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurtotaal, bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis) controleert de aanbieder of de door jou gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

In aanvulling op de interne criteria van de aanbieder kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in het besluitvormingsproces worden opgenomen als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR:

https://cdn.klarna.com/1.0/gedeeld/inhoud/legaal/termen/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben zij hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om je persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.
- Mollie

Op deze website zijn online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden je gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
- Paypal

Op deze website zijn online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet, worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden je gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de afhandeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Bij het selecteren van een betaalmethode van de aanbieder waarmee de aanbieder vooruitbetalingen doet, wordt je tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over alternatieve betaalmiddelen).

Om ons legitieme belang bij het vaststellen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons aan de aanbieder doorgegeven ten behoeve van een kredietcontrole overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR. Aan de hand van de door jou verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurtotaal, bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis) controleert de aanbieder of de door jou gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben zij hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om je persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.
- SOFORT

Op deze website zijn online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: SOFORT GmbH, Theresienhƶhe 12, 80339 MĆ¼nchen, Duitsland.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van je bestelling aan de aanbieder doorgegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden je gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de afhandeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

9) Online marketing

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geƫvalueerd. De door die cookies en/of web beacons gegenereerde informatie (inclusief je IP-adres) over je gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Bij gebruik van Google AdSense kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om je gebruik van deze website met betrekking tot AdSense-advertenties te analyseren. Het IP-adres dat je browser als onderdeel van Google AdSense doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens op verzoek van Google verwerken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GPDR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.htmlcategorieƫn_actiefEl=inschrijven

10) Webanalysediensten

10.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden standaard zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het door uw eindapparaat doorgegeven IP-adres, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt meestal doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan ook leiden tot de overdracht van informatie aan de servers van Google LLC, een in de VS gevestigd bedrijf, waar de informatie verder wordt verwerkt.

Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat uw eindapparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, altijd standaard en alleen automatisch op anonieme wijze verzameld en verwerkt, zodat een directe persoonlijke referentie van de verzamelde informatie uitgesloten is. Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd door het IP-adres dat Google binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) door uw eindapparaat doorgeeft, te verkorten met de laatste cijfers.

In onze opdracht gebruikt Google deze en andere informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten (verslagen) over uw websiteactiviteiten of uw gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw websitegebruik en internetgebruik. In dit verband wordt het IP-adres dat in het kader van Google Analytics 4 door uw eindapparaat wordt doorgegeven en afgekort, niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.

Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met inschakeling van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om groepen websitegebruikers te bepalen en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en dus niet aan jou persoonlijk. Deze via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website.

Je kunt je eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

Google Signalen
Op deze website kan de dienst "Google Signals" ook worden gebruikt als uitbreiding van Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen cross-device rapporten worden gemaakt door Google (zogenaamde "cross-device tracking"). Als je "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in de instellingen van je Google-account en je je apparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan je Google-account, kan Google het gebruikersgedrag over de apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter a GDPR (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Voor zover Google Signals wordt gebruikt, ontvangen wij geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. Je hebt de mogelijkheid om in de instellingen van je Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" uit te schakelen en daarmee de cross-device analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/antwoord/2662922hl=de
Verdere informatie is hier te vinden: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=de

Gebruikers-ID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" ook op deze website worden gebruikt. Door individuele UserID's toe te wijzen, kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook op andere apparaten kan worden geanalyseerd als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 Para. 1 letter a GDPR, als je een persoonlijk account hebt ingesteld door je te registreren op deze website en bent ingelogd op je persoonlijke account op verschillende eindapparaten met je relevante inloggegevens. De op deze manier verzamelde gegevens laten onder andere zien op welk eindapparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden.

Wij hebben voor ons gebruik van Google Analytics 4 een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacyhl=nl

Meer informatie over de verwerking die wordt geactiveerd door Google Analytics 4 en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vind je hier: https://policies.google.com/technologieƫn/partner-sites

10.2 Deze website maakt gebruik van de "Google Tag Manager", een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google").

De Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analyseservices, en voor het kalibreren, controleren en verbinden van voorwaarden daaraan via een uniforme gebruikersinterface.
Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op eindapparaten van gebruikers op en leest deze ook niet. De dienst voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit.
De Google Tag Manager geeft echter je IP-adres door aan Google wanneer je een pagina bezoekt en kan dit daar opslaan. Ook is een overdracht naar servers van Google LLC in de VS mogelijk.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het lezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11) Retargeting/Remarketing/reclame voor doorverwijzing

11.1Ā Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook toegepast. Deze wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt weergegeven, wordt er door Facebook-pixel een toevoeging aan de URL van onze gekoppelde pagina toegevoegd. Als onze pagina toestaat dat gegevens via pixels met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die door de gekoppelde pagina zelf wordt ingesteld. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en zorgt ervoor dat de gegevens worden doorgestuurd naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig zal de Facebook-pixel voor de weergave van door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen worden gepresenteerd aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald aan de hand van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Bij het gebruik van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiƫle belangstelling van gebruikers en niet storend zijn. Zo kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt ("conversie").
De verzamelde gegevens zijn anoniem en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt om een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk te maken en om Facebook in staat te stellen de gegevens te gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook (https://www.facebook.com/over/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel wordt alleen uitgevoerd met jouw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.2 Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.

De conversion tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid. Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van Google Ads-klanten heen worden gevolgd. De informatie die met de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en die zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Details over de verwerkingen die worden geĆÆnitieerd door Google Ads conversietracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites worden verzameld, vind je hier: https://policies.google.com/technologieĆ«n/partner-siteshl=nl
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Conversion Tracking niet gebruikt tijdens je bezoek aan de website.

Je kunt het instellen van cookies door Google Ads Conversion Tracking voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen. Je kunt de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://support.google.com/ads/antwoord/7395996?
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kan worden bekeken op:
https://www.google.com/beleid/technologieƫn/ads/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Google Ads Conversie-tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de advertentiecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je eindapparaat. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van Google Ads-klanten worden getraceerd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracering. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vind je hier: https://policies.google.com/technologieƫn/partner-sites.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Je kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door de Google browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/instellingen/ads/pluginhl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kun je hier bekijken: https://policies.google.com/privacy

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.4 Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te identificeren welke advertenties in welke browser worden getoond en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond.

Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieaanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tools verzamelt en informeren je daarom als volgt volgens onze stand van kennis: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als je niet bij Google bent geregistreerd of je niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder je IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GPDR. Zonder deze toestemming wordt GMP niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van GMP by Google kun je vinden op het volgende internetadres: https://policies.google.com/privacygl=de&hl=nl

11.5 Pinterest-tag conversie-tracking

Deze website maakt gebruik van de conversietraceringstechnologie van de volgende aanbieder: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

Als je onze website hebt bezocht via een advertentie op het domein van de aanbieder, kan het succes van de advertentie worden bijgehouden met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieƫn (trackingpixels, webbakens, pings of HTTP-verzoeken).
Voor dit doel wordt bepaalde eindapparaat- en browserinformatie, inclusief je IP-adres indien van toepassing, gelezen via de trackingtechnologie om gebruikersacties die vooraf door ons zijn gedefinieerd (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen tot productpagina's) vast te leggen en te evalueren. Dit stelt ons in staat om statistieken samen te stellen over het gedrag van gebruikers op onze website na het doorsturen vanuit een advertentie, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

11.6 Twitter Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van de conversietraceringstechnologie van de volgende aanbieder: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland.

Als je onze website hebt bezocht via een advertentie op het domein van de aanbieder, kan het succes van de advertentie worden bijgehouden met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieƫn (trackingpixels, webbakens, pings of HTTP-verzoeken).
Voor dit doel wordt bepaalde eindapparaat- en browserinformatie, inclusief je IP-adres indien van toepassing, gelezen via de trackingtechnologie om gebruikersacties die vooraf door ons zijn gedefinieerd (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen tot productpagina's) vast te leggen en te evalueren. Dit stelt ons in staat om statistieken samen te stellen over het gedrag van gebruikers op onze website na het doorsturen vanuit een advertentie, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

12) Site Functionaliteiten

12.1 YouTube-video's

Deze website gebruikt plugins om video's van de volgende provider weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC., VS.

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Hierbij wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's via de plugin wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als je tijdens je bezoek aan de site bent ingelogd op een gebruikersaccount van de aanbieder, worden je gegevens direct aan je account toegewezen wanneer je op een video klikt. Als je niet wilt dat je gegevens aan je account worden toegewezen, moet je uitloggen voordat je op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de op de website aangeboden "cookie consent tool".

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.2 ShopVote afbeeldingen

Op onze website zijn grafische elementen van de volgende aanbieder geĆÆntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of extern toegekende keurmerken weer te geven: Blickreif GmbH, SchulstraƟe 46, 80634 MĆ¼nchen, Duitsland.

Als je een pagina van onze website bezoekt die dergelijke grafische elementen bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de elementen correct te laden. Hierbij worden bepaalde browsergegevens, waaronder je IP-adres, naar de provider verzonden.

Als in dit verband persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dat in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang bij een optimale marketing van ons aanbod en een aantrekkelijk ontwerp van onze website.

12.3 Google Maps API

Om bepaalde invoer in het adresformulier van het bestelproces dat in onze web shop wordt gebruikt te controleren om invoerfouten in real time op te sporen, maken we gebruik van de diensten van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC., VS

De provider valideert het ingevoerde adres, controleert de spelling, en vult ontbrekende gegevens aan. Als het adres niet uniek is, worden correcte alternatieve suggesties getoond. Hiervoor worden de door jou ingevoerde adresgegevens naar de provider gestuurd, daar opgeslagen en geƫvalueerd.

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het correct verzamelen van de juiste adresgegevens van de klant om onze contractuele leveringsverplichtingen zorgvuldig na te komen en problemen bij de uitvoering van het contract te voorkomen.

De aanbieder verwerkt de betreffende gegevens afzonderlijk en voegt ze niet samen met andere gegevensbestanden. Hij verwijdert ze zodra hun status of juistheid is bevestigd, maar uiterlijk na 30 dagen.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.4 FontAwesome

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende aanbieder om fonts op een uniforme manier weer te geven: Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA.

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in je browsercache om teksten en fonts correct weer te geven en maakt hij een directe verbinding met de servers van de provider. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

De verwerking van persoonsgegevens tijdens het tot stand brengen van de verbinding met de aanbieder van de lettertypen gebeurt alleen als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de op de website aangeboden "cookie consent tool". Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt door je computer een standaardlettertype gebruikt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

12.5 Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende provider om fonts op een uniforme manier weer te geven: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens worden ook doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in je browsercache om teksten en fonts correct weer te geven en maakt hij een directe verbinding met de servers van de provider. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

De verwerking van persoonsgegevens tijdens het tot stand brengen van de verbinding met de aanbieder van de lettertypen gebeurt alleen als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de op de website aangeboden "cookie consent tool". Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt door je computer een standaardlettertype gebruikt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.6 reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. Voor de visuele vormgeving van het CAPTCHA-venster gebruikt de aanbieder "Google Fonts", d.w.z. lettertypen die door Google van internet worden geladen. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de hierboven genoemde, die via de functionaliteit van ReCaptcha al aan Google wordt doorgegeven.

De dienst controleert of een invoer wordt gedaan door een natuurlijk persoon of door misbruik door een machine en geautomatiseerde verwerking met als doel het blokkeren van spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadaardige aanvallen. Om er zeker van te zijn dat een actie wordt uitgevoerd door een mens en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt de aanbieder het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de herkenningsgegevens van de browser, het type besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze gegevens naar de servers van de aanbieder om te worden geƫvalueerd.

Dit proces is gebaseerd op ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid bij het gebruik van het internet en bij het voorkomen van misbruik en spam overeenkomstig art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13) Gereedschap en diversen

13.1 - DATEV

Voor de uitvoering van de boekhouding maken wij gebruik van de dienst van de cloud-based boekhoudsoftware van de volgende aanbieder: DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Neurenberg, Duitsland.

De provider verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, te matchen met de transacties en hieruit de financiƫle boekhouding op te maken in een semi-geautomatiseerd proces.

Voor zover in deze context ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiƫnte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.
- weclapp

Voor de uitvoering van de boekhouding maken wij gebruik van de dienst van de cloud-based boekhoudsoftware van de volgende aanbieder: weclapp SE Neue Mainzer StraƟe 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland.

De provider verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, te matchen met de transacties en hieruit de financiƫle boekhouding op te maken in een semi-geautomatiseerd proces.

Voor zover in dit verband ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiƫnte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

13.2 Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

Met behulp van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om je cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 (1) punt GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 (1) punt c GDPR. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over de operator en de instelmogelijkheden van de cookietoestemmingstool is direct te vinden in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

14) Rechten van de betrokkenen

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang door de betrokkene overeenkomstig Art. 15 GDPR;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 GDPR;
 • Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") overeenkomstig Art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig Art. 20 GDPR;
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 (3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR.

14.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERHEERSENDE GERECHTVAARDIGDE BELANG, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN DE REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW BIJZONDERE SITUATIE.

ALS JE JE RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE, BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN. JE KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS JE JE RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME.

15) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - op de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciƫle en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 (1) punt a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van Art. 6 (1) punt b GDPR, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de initiatie van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig Art. 21 (1) GDPR, tenzij we dwingende redenen voor een beschermenswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) GDPR.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.