Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Op de volgende pagina's informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Duitsland, Tel: +49 (0)2234-9895290, E-mail: office@aerobis.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de beheerder) gebruik van SSL- of TLS-codering. Je kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in de regel van je browser.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als je onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als je je niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die je browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan je te tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit je op de pagina kwam
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van je browser, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je terminal staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat je browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden volgens individuele vereisten. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. Je kunt de duur van de betreffende cookieopslag controleren in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek veilig te stellen.

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en je kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/temporarily-allow-cookies-and-site-data-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/uitgebreid-tracking-bescherming-firefox-desktop

- Chroom: https://support.google.com/chroom/antwoord/95647hl=nl&hlrm=nl

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/gids/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/laatste/webvoorkeuren/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact opnemen

4.1 - Jivochat (Jivochat Inc.)
Deze website gebruikt technologie van Jivochat Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA, (www.jivochat.com) om anonieme gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyse en om een live chat systeem te bedienen voor het beantwoorden van live support verzoeken. Deze anonieme gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Ze maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als de op deze manier verzamelde informatie betrekking heeft op persoonsgegevens, wordt deze verwerkt overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De met Jivochat-technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene. Om het opslaan van Jivochat-cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Als je de cookies deactiveert, is het echter mogelijk dat je geen toegang hebt tot alle functies op deze website. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kun je te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken door je bezwaar per e-mail naar het in het impressum vermelde e-mailadres te sturen.

4.2 Evaluatieherinnering door ShopVote
Als je ons tijdens of na je bestelling overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR, zullen we je e-mailadres doorgeven aan het evaluatieplatform "ShopVote" van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München (www.shopvote.de), zodat het je per e-mail een evaluatieherinnering kan sturen. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het evaluatieplatform.

4.3 Wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kun je zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om op je verzoek te reageren of om contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van uw verzoek overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR. Als jouw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. Uw gegevens worden gewist na definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die daar tegenin gaan.

5) Commentaarfunctie

Als gebruiker kun je je abonneren op het vervolgcommentaar. Je ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van een abonnement op commentaren is Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je te allen tijde afmelden voor lopende commentaarabonnementen met effect voor de toekomst. Zie de bevestigingsmail voor meer informatie over de mogelijkheid tot uitschrijving.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Schrijf je in voor onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we je pas een e-mail nieuwsbrief sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GPPR. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we je IP-adres op dat door je Internet Service Provider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden door middel van de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief staat of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt je e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens, of wij ons het recht voorbehouden je gegevens uitgebreider te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

6.2 De nieuwsbrief naar bestaande klanten sturen

Als je ons bij de aankoop van producten je e-mailadres hebt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om je regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de reeds gekochte producten. Op grond van § 7 (3) van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie hebben wij geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, zullen we je geen e-mail sturen. Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het toekomstige gebruik van je e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door dit te melden aan de aan het begin van dit document genoemde verwerkingsverantwoordelijke. In dit verband hoeft u alleen de transmissiekosten volgens de basistarieven te betalen. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

6.3 - Nieuwsbrief via MailChimp
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), aan wie wij de gegevens doorgeven die je hebt verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze verstrekking gebeurt in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat je gegevens meestal worden doorgegeven aan een MailChimp server in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Zo kunnen we vaststellen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm opgevraagd en niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens van jou. Een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Als je bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief.
Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens Art. 6 (1) punt f GDPR zelfs op basis van haar eigen legitieme belang in het vraaggerichte ontwerp en de optimalisatie van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om die ontvangers aan te spreken of door te geven aan derden.
Om jouw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Data-Processing-Agreement") gesloten met MailChimp op basis van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van jouw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Als je geïnteresseerd bent om deze gegevensverwerkingsovereenkomst te bekijken, kun je dat doen via de volgende internetlink: https://mailchimp.com/legaal/gegevensverwerking-addendum/
Het privacybeleid van MailChimp kan worden bekeken op: https://mailchimp.com/legaal/privacy/

6.4 Kennisgeving per e-mail over beschikbaarheid van de voorraad
Als onze online shop de mogelijkheid biedt om je per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen, kun je je aanmelden voor onze e-mail notificatieservice voor productbeschikbaarheid. Als je je inschrijft voor onze e-mail notificatiedienst voor productbeschikbaarheid, sturen we je eenmalig een bericht per e-mail over de beschikbaarheid van het door jou geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie die nodig is voor het verzenden van deze kennisgeving is je e-mailadres. De vermelding van verdere gegevens is vrijwillig en wordt indien nodig gebruikt om je persoonlijk te kunnen aanspreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure bij het verzenden van deze kennisgeving. Dit betekent dat we je alleen een overeenkomstige kennisgeving sturen nadat je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je ermee instemt een dergelijk bericht te ontvangen. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je deze kennisgeving wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Wanneer je je registreert voor onze e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van producten, slaan we je IP-adres op zoals geregistreerd door de internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnotificatiedienst betreffende de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop. Je kunt de e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen te allen tijde opzeggen door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken in overeenstemming met de wet waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Verwerking van gegevens voor de afhandeling van bestellingen

7.1 Voor zover nodig voor de verwerking van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling overeenkomstig Art. 6 (1) lit. b GDPR.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via passende communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van Art. 6 (1) lit. c GDPR. Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons voor dit doel alleen verwerkt voor zover dat nodig is voor de betreffende informatie.

Voor de verwerking van je bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

7.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling

- Amazon
Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener "Amazon" (Amazon EU S.a r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) in het kader van "Fulfillment by Amazon". Je persoonsgegevens worden uitsluitend aan Amazon doorgegeven voor de verwerking van de online bestelling. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. Details over het privacybeleid van Amazon en de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon kunnen worden bekeken op: https://www.amazon.co.uk/gp/help/klant/display.html/ref=footer_iba?ie=UTF8&nodeId=201909150

7.3 Doorgeven van Persoonsgegevens aan Verzenddienstverleners

- DHL
Indien de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven wij je e-mailadres overeenkomstig art. 6 (1) punt a GDPR, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of van een bericht over de verzendstatus, alleen als je daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DHL doorgegeven ten behoeve van de levering overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met DHL of overdracht van statusinformatie voor de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener DHL.
- GLS
Indien de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein), geven wij je e-mailadres door aan GLS overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of van een bericht over de verzendstatus, als je daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres doorgegeven aan GLS met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afspraak over de leveringsdatum met GLS of het doorgeven van statusinformatie voor de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener GLS.
- UPS
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienst UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven wij je e-mailadres door aan UPS overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR, voorafgaand aan de levering van de goederen, ten behoeve van de coördinatie van een afleverdatum of van een mededeling over de status van de verzending, indien je daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres doorgegeven aan UPS ten behoeve van de aflevering overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met UPS of overdracht van statusinformatie voor de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener UPS.

7.4 Gebruik van aanbieders van betalingsdiensten

- Amazon Pay
Als je de betaalmethode "Amazon Pay" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstverlener Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij de informatie die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over je bestelling doorgeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. Je gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstverlener Amazon Payments en alleen voor zover noodzakelijk. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments naar https://pay.amazon.com/uk/help/201751600
- Apple Pay
Als je kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van je eindapparaat dat werkt met iOS, watchOS of macOS door het debiteren van een betaalkaart die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van je apparaat zijn ingebouwd om je transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, is het daarom noodzakelijk om een vooraf door jou gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiëren met behulp van de "Face ID" of "Touch ID" functie van je terminal.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden je tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met informatie over je bestelling in gecodeerde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens voor de betalingsverwerking worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van je apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om de betaling te bevestigen.
Indien persoonsgegevens in de beschreven overdrachten worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Door anonimisering wordt elke persoonlijke referentie volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer je Apple Pay op de iPhone of de Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac af te ronden, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat jou persoonlijk kan identificeren. Je kunt de mogelijkheid om Apple Pay op je Mac te gebruiken uitschakelen in de voorkeuren van je iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Ga voor meer informatie over de privacy van Apple Pay naar het volgende webadres: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- giropay
Bij betaling via "giropay" wordt de betaling verwerkt via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Duitsland, aan wie wij de gegevens doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met informatie over je bestelling. overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR worden je gegevens uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van giropay kun je vinden op https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Als de betalingsmethode "Klarna aankoop op factuur" of (indien aangeboden) de betalingsmethode "Klarna aankoop op afbetaling" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door Klarna AB (publ )[.https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, worden je persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres, indien van toepassing aanvullend de geboortedatum en bankgegevens) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. B. Factuurbedrag, artikel, type levering) aan Klarna doorgegeven ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontrole, mits je daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR binnen het bestelproces. U kunt zien aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven op: https://www.klarna.com/internationaal/privacy-policy/
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, mathematisch-statistische methoden. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Mollie
Wanneer een via de betaaldienst "mollie" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna "mollie" genoemd). De afzonderlijke door mollie aangeboden betaalmethoden worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden. De Klant wordt afzonderlijk naar die betalingsvoorwaarden verwezen. Verdere informatie over "mollie" is te vinden op het internet bij https://www.mollie.com/en/
- Paypal
Wanneer je betaalt via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij je betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR en alleen voor zover noodzakelijk voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen op grond van Art. 6 (1) punt f GDPR. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor de beslissing over de verstrekking van de betreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Indien scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, mathematisch-statistische methoden. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingswetgeving, inclusief de gebruikte kredietbureaus, verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- SOFORT
Als je de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de door jou tijdens het bestelproces verstrekte informatie doorgeven samen met de informatie over je bestelling overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR. SOFORT maakt deel uit van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Je gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstverlener SOFORT en alleen voor zover noodzakelijk. Het privacybeleid van SOFORT kan worden bekeken op: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/.

8) Online marketing

8.1 Facebook pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook toegepast. Deze wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt, die op Facebook wordt weergegeven, wordt door Facebook-pixels een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze pagina toestaat dat gegevens via pixels met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die door de gekoppelde pagina zelf wordt ingesteld. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk de gegevens door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig zal de Facebook-pixel voor de weergave van door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen worden gepresenteerd aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald aan de hand van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Bij het gebruik van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële belangstelling van gebruikers en niet storend zijn. Zo kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt ("conversie").
De verzamelde gegevens zijn anoniem en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt om een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk te maken en om Facebook in staat te stellen de gegevens te gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook (https://www.facebook.com/over/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel wordt alleen uitgevoerd met jouw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, verwijder je het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de "Cookie Consent Tool" die op de website is ingebouwd.

8.2 - Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door die cookies en/of web beacons gegenereerde informatie (inclusief je IP-adres) over je gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Bij gebruik van Google AdSense kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om je gebruik van deze website met betrekking tot AdSense-advertenties te analyseren. Het IP-adres dat je browser als onderdeel van Google AdSense doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens op verzoek van Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GPDR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.htmlcategorieën_actiefEl=inschrijven
- Google Marketing Platform
Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").
GMP gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te identificeren welke advertenties in welke browser worden getoond en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond.
Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tools verzamelt en informeren je daarom als volgt volgens onze stand van kennis: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als je niet bij Google bent geregistreerd of je niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder je IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GPDR. Zonder deze toestemming wordt GMP niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van GMP by Google kun je vinden op het volgende internetadres: https://policies.google.com/privacygl=de&hl=nl
- Microsoft Reclame
Deze website gebruikt de conversietrackingtechnologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft plaatst een cookie op je computer als je onze website hebt bereikt via een advertentie van Microsoft Advertising. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina).
De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Zonder deze toestemming wordt tijdens je bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Microsoft Advertising.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Microsoft is te vinden op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacyverklaring
- Microsoft Advertising Universal Event Tracking
Deze website maakt gebruik van de Universal Event Tracking van de conversie tracking technologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Voor het gebruik van Universal Event Tracking bevat elke pagina van onze website een tag die interageert met de door Microsoft ingestelde conversiecookie. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden vastgelegd en geëvalueerd om de oriëntatie en inhoud van onze aanbiedingen meer op de belangstelling te richten. De tags dienen op geen enkel moment om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Microsoft Advertising niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Microsoft Advertising is te vinden op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacyverklaring

9) Webanalysediensten

9.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het afgekorte IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen, en kan ook worden overgebracht naar de servers van Google LLC. in de VS.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Via de extensie wordt je IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort.
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Via een speciale functie genaamd "Demographics" maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken samen te stellen met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website op basis van een evaluatie van interessegerelateerde reclame en met behulp van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk ten behoeve van doelgroepgeoptimaliseerde marketingmaatregelen. De via "Demografie" verzamelde gegevensverzamelingen kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de in gang gezette verwerkingen en over de omgang van Google met de van websites verzamelde gegevens zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologieën/partner-siteshl=nl
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming vindt het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaats.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om je recht op intrekking van je toestemming uit te oefenen, moet je deze dienst deactiveren in de "Cookie-Consent-Tool" die op de website beschikbaar is. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacyhl=nl&gl=nl
Deze website gebruikt ook de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten genereren (zogenaamde "cross device tracking"). Als u in uw instellingen in uw Google-account "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd en u uw apparaten met internetmogelijkheid aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google het gebruikersgedrag over de apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u voor het gebruik van Google Analytics de juiste toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a GDPR (zie hierboven). De registraties en apparaattypes van alle bezoekers van de site die ingelogd waren op een Google-account en een conversie hebben uitgevoerd, worden in aanmerking genomen. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat je voor het eerst op een weergave hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken op basis van Google Signals. Je hebt de mogelijkheid om in de instellingen van je Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" uit te schakelen en daarmee de cross-device analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/antwoord/2662922hl=nl
Meer informatie over Google Signals vind je hier: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=nl

9.2 Google Analytics 4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.
Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden standaard zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het door uw eindapparaat doorgegeven IP-adres, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt meestal doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan ook leiden tot de overdracht van informatie aan de servers van Google LLC, een in de VS gevestigd bedrijf, waar de informatie verder wordt verwerkt.
Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat uw eindapparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, altijd standaard en alleen automatisch op anonieme wijze verzameld en verwerkt, zodat een directe persoonlijke referentie van de verzamelde informatie uitgesloten is. Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd door het IP-adres dat Google binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) door uw eindapparaat doorgeeft, te verkorten met de laatste cijfers.
In onze opdracht gebruikt Google deze en andere informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten (verslagen) over uw websiteactiviteiten of uw gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw websitegebruik en internetgebruik. In dit verband wordt het IP-adres dat in het kader van Google Analytics 4 door uw eindapparaat wordt doorgegeven en afgekort, niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.
Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk om statistieken te maken met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met inschakeling van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te bepalen en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en dus niet aan jou persoonlijk. Deze via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat je gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a GDPR. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, deactiveer je deze dienst via de op de website aangeboden "Cookie Consent Tool".
In verband met deze website wordt ook de functie "UserIDs" gebruikt als uitbreiding van Google Analytics 4. Door het toekennen van individuele UserIDs kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook op verschillende apparaten kan worden geanalyseerd als u uw overeenkomstige toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 conform Art. 6 (1) lit. a GDPR, als je een persoonlijk account hebt ingesteld door je te registreren op deze website en op verschillende eindapparaten bent ingelogd op je persoonlijke account met je relevante inloggegevens. De op deze manier verzamelde gegevens laten onder meer zien op welk eindapparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden.
In verband met deze website wordt ook de dienst Google Signals gebruikt als uitbreiding van Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als je "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in de instellingen van je Google-account en je eindapparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan je Google-account, kan Google gebruiksgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 overeenkomstig Art. 6 (1) a GDPR. Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle websitegebruikers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. Je hebt de mogelijkheid om in de instellingen van je Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" uit te schakelen en daarmee de cross-device analyse in verband met Google Signals uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/antwoord/2662922hl=nl
Je vindt meer informatie over Google Signals op de volgende link: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=nl
Wij hebben voor ons gebruik van Google Analytics 4 een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ook in geval van doorgifte van gegevens uit de EU of EER naar de VS en eventuele verdere verwerking aldaar, verwijst Google naar de zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die wij contractueel met Google zijn overeengekomen.
Meer juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de bovengenoemde standaard contractbepalingen, is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacyhl=nl
Details over de door Google Analytics 4 in gang gezette verwerking en de omgang van Google met gegevens van websites vind je hier: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

9.3 - Deze website maakt gebruik van de "Google Tag Manager", een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google"). De Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analysediensten, en voor het kalibreren, controleren en verbinden van voorwaarden daaraan via een uniforme gebruikersinterface.
Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op eindapparaten van gebruikers op en leest deze ook niet. De dienst voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit.
De Google Tag Manager geeft echter je IP-adres door aan Google wanneer je een pagina bezoekt en kan het daar opslaan. Ook een overdracht naar servers van Google LLC in de VS is mogelijk.

Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager niet gebruikt tijdens je bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de op de website aanwezige "Cookie Consent Tool".
Wij hebben met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS beroept Google zich op zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Verdere privacy-informatie over Google Tag Manager is hier te vinden: https://support.google.com/tagmanager/antwoord/9323295hl=nl.
Over de gegevensbeschermingsrelevante diensten en toepassingen die in Google Tag Manager zijn samengevoegd, vind je aparte informatie in de overeenkomstige secties van dit privacybeleid.

10) Site Functionaliteiten

10.1 ShopVote afbeeldingen
Wij hebben ShopVote graphics op deze website geïntegreerd om ons ShopVote zegel en eventueel verzamelde en/of geaggregeerde beoordelingen weer te geven.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. De ShopVote graphics en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.
Wanneer de ShopVote afbeeldingen worden opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld je IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van de oproep (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van je bezoek aan de site automatisch overschreven. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen door de ShopVote afbeeldingen.

10.2 Facebook met 2-klik oplossing
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als je de bescherming van je gegevens bij het bezoeken van onze website wilt verhogen, worden de plug-ins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" oplossing. Gedeactiveerde plug-ins zijn grijs gemarkeerd. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de Facebook-servers tot stand komt wanneer een pagina van onze website met dergelijke plug-ins wordt opgeroepen. Je browser maakt alleen een directe verbinding met de servers van Facebook wanneer je de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de overdracht van gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. De inhoud van de betreffende plugin wordt rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. De plugin stuurt vervolgens gegevens (inclusief je IP-adres) naar Facebook. Wij hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van die plugins verzamelt. Voor zover wij weten wordt Facebook in ieder geval geïnformeerd over onze websites die je momenteel en in het verleden hebt bezocht. Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook als je geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. De verzamelde informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij interactie met de plugins wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan je contacten doorgegeven.
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door de geactiveerde plugin te deactiveren door opnieuw op de knop te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan Facebook zijn doorgegeven.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals je rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van je privacy, kun je vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php

10.3 Gebruik van YouTube-video's
Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube voor het weergeven en afspelen van video's die worden aangeboden door de aanbieder YouTube, die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google").
Daartoe wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om er volgens de informatie van de aanbieder voor te zorgen dat gebruikersinformatie pas wordt opgeslagen als de afspeelfunctie van de video wordt gestart. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, plaatst de aanbieder "YouTube"-cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van YouTube is het gebruik van die cookies onder meer bedoeld om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en verkeerde handelingen te voorkomen. Als je bent ingelogd bij Google, wordt je informatie direct aan je account gekoppeld wanneer je op een video klikt. Als je niet aan je profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Ongeacht of de ingesloten video wordt afgespeeld, wordt bij bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk "dubbelklik" tot stand gebracht. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking waarop wij geen invloed hebben.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a GDPR. Zonder deze toestemming worden Youtube-Videos niet gebruikt tijdens je bezoek aan de website.
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, moet je deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website wordt aangeboden.
Meer informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden op: www.google.com/policies/privacy/.

10.4 Google Web Fonts
Deze site gebruikt webfonts van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die je gebruikt een verbinding hebben met de servers van Google. Bij gebruik van Google Maps kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op deze manier wordt Google geïnformeerd dat onze website via jouw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gebruik ervan is in ons legitieme belang in de zin van Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt door je computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacyhl=nl.

10.5 FontAwesome
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van "FontAwesome", een dienst van Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA ("FontAwesome"), voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de servers van FontAwesome. Dit kan ook tot gevolg hebben dat persoonlijke gegevens naar de servers van FontAwesome in de VS worden gestuurd. Op deze manier wordt FontAwesome zich ervan bewust dat onze website via jouw IP-adres is bezocht. Het gebruik van FontAwesome fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van je computer gebruikt. Meer informatie over FontAwesome vind je op: https://fontawesome.com/privacy

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijk persoon is gedaan of door automatische en geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het versturen van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van ons legitieme belang om de individuele bereidheid van acties op het internet vast te stellen en misbruik en spam te voorkomen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacyhl=nl-GB

10.6 Google Translate

Deze site gebruikt de vertaaldienst "Google Translate" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") via een API-integratie. Om ervoor te zorgen dat de vertaling automatisch wordt weergegeven nadat je een landstaal hebt geselecteerd, maakt de browser die je gebruikt een verbinding met de servers van Google. Google gebruikt "cookies", tekstbestanden die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Meer informatie over Google Translate en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/beleid/privacy/.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de opslag van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Translate niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" die op de website staat.

11) Gereedschap en diversen

11.1 Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming nodig is. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Via de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is verleend.
De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 (1) punt GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 (1) punt c GDPR. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.
Verdere informatie over de exploitant en de instelmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool zijn direct te vinden in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

11.2 - DATEV
Wij gebruiken de cloud-based boekhoudsoftware van DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Neurenberg, Duitsland ("DATEV") om onze boekhouding te voeren.
DATEV verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, ze te matchen met de transacties en hieruit de financiële boekhouding te creëren in een semi-geautomatiseerd proces.
Als in dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.
Meer informatie over DATEV, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en haar privacybeleid vind je op https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.
- weklap
Wij gebruiken de cloud-based boekhoudsoftware van weclapp SE Neue Mainzer Straße 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main ("weclapp "). Weclapp verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, te matchen met de transacties en de financiële boekhouding in een semi-geautomatiseerd proces aan te maken.
Als in dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.
Meer informatie over weclapp, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en het privacybeleid is te vinden op https://www.weclapp.com/de/datenschutz/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming kent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) toe ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

- Recht op toegang door de betrokkene overeenkomstig Art. 15 GDPR: Je hebt het recht om de volgende informatie te ontvangen: De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt; de doeleinden van de verwerking; de categorieën van verwerkte persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen; het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene; de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land.

- Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 GDPR: Je hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over jou te verkrijgen en/of het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen die door ons zijn opgeslagen.

- Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") krachtens Art. 17 GDPR: Je hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke het wissen van je persoonsgegevens te verkrijgen als aan de voorwaarden van Art. 17 (2) GDPR zijn vervuld. Dit recht geldt echter niet voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

- Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 GDPR: Je hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen om de volgende redenen: Zolang de juistheid van uw door u betwiste persoonsgegevens zal worden geverifieerd. Als u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens wegens onrechtmatige verwerking en u in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan. Als je de persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zodra we die gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking. Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met je persoonlijke situatie, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan jouw gronden.

- Recht om geïnformeerd te worden overeenkomstig Art. 19 GDPR: Als je het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is hij verplicht om elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Je hebt het recht om over die ontvangers geïnformeerd te worden.

- Recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig Art. 20 GDPR: Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens over jou, die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.

- Recht om een gegeven toestemming in te trekken op grond van Art. 7 (3) GDPR: Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrond voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.

- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je gewone verblijfplaats, je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ, IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERHEERSENDE LEGITIEME BELANG, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN DE REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW BIJZONDERE SITUATIE.
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE, BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JOUW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN. JE KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS JE JE RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 (1) punt a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van Art. 6 (1) punt b GDPR, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de initiatie van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig Art. 21 (1) GDPR, tenzij we dwingende redenen voor een beschermenswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) GDPR.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.