aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Keulen
Duitsland

Tel: +49 (0)2234-9895290
E-mail: [email protected]

Register rechtbank: Keulen
Registratienummer: HRB81072

Directeur: Elmar Schumacher

Identificatienummer omzetbelasting: DE815558224

EU-platform van de Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

WEEE Reg. Nr. DE25537141
Informatie-eisen volgens §18 lid 4 zin 3 ElektroG:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

Lid van het initiatief "Eerlijkheid in de handel".
Meer informatie: https://www.fairness-im-handel.de