Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Persoon ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Annuleringsbeleid

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Deutschland, Tel .: +49 (0) 2234-9895290, E-mail: office @aerobis.com) wanten tegen eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief of E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zuwiderufen, informieren. Het is een feit dat het een soortgelijk concept is, maar het is ook een kwestie van tijd.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Wenn Sie diesen Vertrag bredererufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben of bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Deze kosten zijn niet langer geldig. Kosten der Rücksendung der Waren. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung werden hinsichtlich solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post an uns zurückgesandt werden können (Speditionsware), für jede derartige Ware auf höchstens etwa 89 Eurof geschätzt.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Das Widerrufsrecht verguld nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und der alleiniger Wohnsitz en Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegt.

Aangesloten / gefinancierde onderneming

Als u dit contract financiert met een lening en het later herroept, bent u niet langer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker gebruik maakt van onze medewerking op het gebied van financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat of wanneer de goederen worden geretourneerd, neemt uw geldverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst over ten aanzien van u met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten (bv. Effecten, deviezen of derivaten) is. Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je ook een herroepingsrecht hebt.

General

1) Vermijd schade en contaminatie van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking terug met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug naar ons. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, dient u een geschikte verpakking te geven voor voldoende bescherming tegen transportschade.
2) Gelieve de goederen niet franco aan ons te retourneren.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

B. Uitbetalingsformulier

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln
Duitsland
E-mail: kantoor @aerobis.com

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

_________________________
datum

(*) Verwijder eventueel