Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag van sluiting van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren via

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln

E-mailkantoor @aerobis.com
Telefoon: 02234 9895290
Fax: 02234 6980533

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Effecten van intrekking

We vergoeden alle betalingen die we van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en vergoeden ook bezorgkosten voor de minste expensive type levering door ons aangeboden, uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop we bovenstaande communicatie hebben ontvangen. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de eerste transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U zult in elk geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Als de terugbetaling plaatsvindt na de hierboven genoemde maximale periode, wordt het aan u verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd.

Houd er rekening mee dat u de goederen moet terugsturen door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in ons retourcentrum, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering meldt. De directe kosten van het terugzenden van deze goederen komen voor uw rekening. U kunt aansprakelijk worden gesteld als de waarde van de geretourneerde goederen afneemt als gevolg van de behandeling van de goederen (behalve wanneer het nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt intrekken)

Naar
aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln

E-mailkantoor @aerobis.com
Fax: 02234 6980533

Ik / wij (*) verklaar / verklaar ik / wij (*) hierbij mijn / onze (*) koopovereenkomst voor de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende service (*),

______________________ Besteld op (*) / ontvangen op (*),
______________________ Naam consument (en),
______________________ Adres van consument (en))
______________________ Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
______________________ Datum

(*) Schrappen wat niet past.