Deklaration om uppgiftsskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Deutschland, Tel.: +49 (0)2234-9895290, e-post: office@aerobis.com. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen https:// och låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

  • Vår besökta webbplats
  • Datum och tid vid åtkomsttillfället
  • Mängd data som skickats i bytes
  • Källa/referens från vilken du kom till sidan
  • Webbläsare som används
  • Operativsystem som används
  • Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med artikel. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand, om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies är inställda samlar de in och bearbetar specifik användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien. Du kan kontrollera varaktigheten för respektive cookie-lagring i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi har satt in, sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att tillvarata våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och att du individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningarna. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/temporarily-allow-cookies-and-site-data-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/förbättrat spårningsskydd-firefox-desktop

- Krom: https://support.google.com/krom/svar/95647?hl=sv&hlrm=sv

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/sv/nyast/web-preferenser/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

4) Kontakta oss

4.1 - Jivochat (Jivochat Inc.)
Den här webbplatsen använder teknik från Jivochat Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA, (www.jivochat.com) för att samla in och lagra anonyma uppgifter i syfte att göra webbanalyser och för att driva ett livechatsystem för att besvara supportförfrågningar live. Dessa anonyma uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. De gör det möjligt att känna igen webbläsaren. Om den information som samlas in på detta sätt är relaterad till personuppgifter behandlas den i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.
De uppgifter som samlas in med hjälp av Jivochat-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren av denna webbplats och kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett separat givet samtycke från den berörda personen. För att undvika lagring av Jivochat-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Om du avaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan få tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Du kan när som helst med framtida verkan invända mot insamling och lagring av uppgifter i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil genom att skicka oss din invändning via e-post till den e-postadress som anges i impressum.

4.2 Påminnelse om utvärdering av ShopVote
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR kommer vi att överföra din e-postadress till utvärderingsplattformen "ShopVote" som ägs av Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München (www.shopvote.de), så att den kan skicka dig en utvärderingspåminnelse via e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen eller till utvärderingsplattformen.

4.3 När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klargjorts slutgiltigt, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

5) Kommentarfunktion

Som användare kan du prenumerera på uppföljningskommentarer. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att försäkra dig om att du är ägare till den angivna e-postadressen (dubbel opt-in-förfarande). Den rättsliga grunden för databehandling vid prenumeration på kommentarer är Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig från pågående prenumerationer av kommentarer med verkan för framtiden. Se bekräftelse-e-postmeddelandet för ytterligare information om möjligheten att avregistrera sig.

6) Användning av kunduppgifter för direktreklam

6.1 Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. De enda obligatoriska uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbel opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig först när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) punkt a GPPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av din Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för reklamsyften via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga person som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att strykas från vår distributionslista för nyhetsbrevet, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter, eller om vi förbehåller oss rätten till en mer omfattande användning av dina uppgifter som är tillåten enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

6.2 Skicka nyhetsbrevet till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper produkter förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om produkter som liknar de produkter du redan köpt via e-post. Enligt § 7.3 i den tyska lagen mot illojal konkurrens behöver vi inte inhämta något separat samtycke från dig. I detta avseende sker databehandlingen endast på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam enligt artikel 6.1 i EG-fördraget. 6 (1) punkt f GDPR. Om du inledningsvis har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den registeransvarige som anges i början av detta dokument. I detta avseende behöver du endast betala överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. När din invändning har mottagits kommer användningen av din e-postadress i reklamsyfte att upphöra omedelbart.

6.3 - Nyhetsbrev via MailChimp
Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Detta utlämnande sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.
MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. För utvärderingsändamål innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med enstaka pixlar som lagras på vår webbplats. På så sätt kan vi avgöra om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. hämtningstidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna tas upp uteslutande i pseudonymiserat format och kopplas inte samman med andra personuppgifter från dig. Ett direkt personligt förhållande är uteslutet. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.
Om du vill motsätta dig dataanalys för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.
MailChimp kan dessutom använda dessa uppgifter i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR även på grundval av sitt eget legitima intresse i den efterfrågeorienterade utformningen och optimeringen av tjänsten samt för marknadsundersökningar, t.ex. för att fastställa från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att adressera mottagarna eller vidarebefordra uppgifterna till tredje part.
För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal ("Data-Processing-Agreement") med MailChimp på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad av att se detta databehandlingsavtal kan du göra det på följande Internetlänk: https://mailchimp.com/juridisk/data-processing-addendum/
MailChimp's sekretesspolicy kan läsas på följande adress: https://mailchimp.com/juridisk/integritet/

6.4 Meddelande via e-post om lagertillgång
Om vår webbplats shop erbjuder möjligheten att informera dig via e-post om när utvalda, tillfälligt otillgängliga artiklar är tillgängliga, kan du prenumerera på vår e-postmeddelandetjänst för produkttillgänglighet. Om du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst för produkttillgänglighet kommer vi att skicka dig ett engångsmeddelande per e-post om tillgängligheten för den artikel du har valt. Den enda obligatoriska information som behövs för att skicka detta meddelande är din e-postadress. Det är frivilligt att ange ytterligare uppgifter och de används vid behov för att vi ska kunna vända oss till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet när vi skickar detta meddelande. Detta innebär att vi endast skickar ett motsvarande meddelande till dig efter att du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot ett sådant meddelande. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig klicka på en länk för att bekräfta att du vill ta emot ett sådant meddelande.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att dina personuppgifter används i enlighet med art. 6.1 a GDPR. När du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst för produkttillgänglighet lagrar vi din IP-adress som registrerats av internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet används uteslutande för att informera dig om tillgängligheten av en viss vara på vår webbplats shop. Du kan när som helst säga upp tjänsten för e-postmeddelanden om varornas tillgänglighet genom att skicka ett motsvarande meddelande till den registeransvarige för databehandling som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter vidare i enlighet med den lag som vi informerar dig om i denna förklaring.

7) Behandling av uppgifter i syfte att hantera beställningar

7.1 I den mån det är nödvändigt för att behandla avtalet för leverans- och betalningsändamål kommer de personuppgifter som vi samlar in att lämnas vidare till det uppdragsgivna transportföretaget och det uppdragsgivna kreditinstitutet i enlighet med art. 6 (1) lit. b GDPR.

Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som du lämnat vid beställningen för att personligen informera dig på lämpligt sätt (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade tidsperioden inom ramen för vår lagstadgade informationsplikt i enlighet med art. 6 (1) lit. c GDPR. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt för att informera dig om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som är nödvändig för respektive information.

För att behandla din beställning samarbetar vi också med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

7.2 Användning av särskilda tjänsteleverantörer för behandling och hantering av beställningar

- Amazon
Beställningar behandlas av tjänsteleverantören "Amazon" (Amazon EU S.a r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) som en del av "Fulfillment by Amazon". Dina personuppgifter kommer att överlämnas till Amazon uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen. Överföringen sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR och endast i den mån det är nödvändigt för orderbehandlingen. Detaljer om Amazons integritetspolicy och Amazons dataskyddsdeklaration kan ses på följande adress: https://www.amazon.co.uk/gp/hjälp/kund/display.html/ref=footer_iba?ie=UTF8&nodeId=201909150

7.3 Överlämnande av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- DHL
Om leveransen av varor sker via transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DHL för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DHL om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören DHL.
- GLS
Om leveransen av varor sker genom transporttjänsteleverantören GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till GLS i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till GLS för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med GLS om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören GLS.
- UPS
Om leveransen av varor sker genom transporttjänsten UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till UPS i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till UPS för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med UPS om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören UPS.

7.4 Användning av betaltjänstleverantörer

- Amazon Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon Payments"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel 1.2 i lagtexten. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning det är nödvändigt. För mer information om Amazon Payments sekretesspolicy, besök följande webbplats. https://pay.amazon.com/uk/hjälp/201751600
- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, sker betalningen via funktionen "Apple Pay" på din terminal som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ett betalkort som är deponerat hos "Apple Pay" debiteras. Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är inbyggda i hård- och mjukvara på din enhet för att skydda dina transaktioner. För att utlösa en betalning är det därför nödvändigt att ange en kod som du i förväg har definierat och att verifiera den med hjälp av din terminals funktion "Face ID" eller "Touch ID".
I syfte att behandla betalningen kommer din information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en utvecklingsspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som är lagrat i Apple Pay för betalningshantering. Krypteringen säkerställer att endast den webbplats från vilken köpet gjordes kan få tillgång till betalningsinformationen. När betalningen har gjorts skickar Apple ditt kontonummer för enheten och en transaktionsspecifik dynamisk säkerhetskod till den ursprungliga webbplatsen för att bekräfta betalningen.
Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. b GDPR.
Apple behåller anonymiserade transaktionsuppgifter, inklusive ungefärligt belopp för köpet, ungefärligt datum och tid och om transaktionen slutfördes framgångsrikt. Anonymiseringen utesluter helt och hållet alla personliga referenser. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och -tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp via Safari på Mac kommunicerar Mac och auktoriseringsenhet via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte denna information i något format som kan identifiera dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i dina iPhone-inställningar. Gå till "Plånbok och Apple Pay" och inaktivera "Tillåt betalningar på Mac".
För mer information om integritetsskyddet för Apple Pay kan du besöka följande webbadress: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- giropay
Vid betalning via "giropay" behandlas betalningen via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Tyskland, till vilken vi vidarebefordrar den information som du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning. i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR kommer dina uppgifter att vidarebefordras uteslutande i syfte att behandla betalningen och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Du kan få ytterligare information om giropays integritetspolicy på följande adress https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Om betalningsmetoden "Klarna fakturaköp" eller (om den erbjuds) betalningsmetoden "Klarna avbetalningsköp" väljs, behandlas betalningen av Klarna AB (publ )[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). För att betalningen ska kunna genomföras, vidarebefordras dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress, i förekommande fall även födelsedatum och bankuppgifter) samt uppgifter som rör beställningen (t.ex. B. Fakturabelopp, artikel, leveranstyp) till Klarna i syfte att kontrollera identitet och kreditvärdighet, under förutsättning att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 2.2 i den här förordningen. 6 (1) punkt a GDPR inom ramen för beställningsprocessen. Du kan se till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan vidarebefordras på: https://www.klarna.com/internationellt/privacy-policy/
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematiskt-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Klarna använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att hantera betalningar i enlighet med avtalet.
- Mollie
När en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds av mollie meddelas kunden på säljarens webbplats shop. För att hantera betalningar kan mollie använda sig av andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla. Kunden kommer att hänvisas till dessa betalningsvillkor separat. Ytterligare information om "mollie" finns på Internet på följande adress https://www.mollie.com/sv/
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR och endast i den utsträckning som är nödvändig för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att göra kreditkontroller för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller, om det erbjuds, "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag på grundval av PayPals legitima intresse av att fastställa din betalningsförmåga enligt artikel 1.1 i lagstadgad kreditförordning. 6 (1) punkt f GDPR. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive vilka kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration på: https://www.paypal.com/uk/webbappar/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- SOFORT
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi kommer att vidarebefordra din information som du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel 1.1 i den nya lagen om betalningstjänster. 6 (1) punkt b GDPR. SOFORT är en del av Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den utsträckning det är nödvändigt. SOFORTs integritetspolicy kan läsas på följande adress: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/.

8) Marknadsföring på nätet

8.1 Facebook-pixel för att skapa anpassade målgrupper (med Cookie Consent Tool)
I vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook. Den drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland (nedan kallad Facebook).
Om en användare klickar på en annons från oss som visas på Facebook, läggs ett tillägg till URL:en på vår länkade sida med hjälp av Facebook-pixlar. Om vår sida tillåter att data delas med Facebook via pixlar skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som ställs in av den länkade sidan själv. Denna cookie läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att vidarebefordra uppgifterna till Facebook.
Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook bestämma vilka besökare som är målgrupp för vårt online-erbjudande och presentera annonser (s.k. Facebook-annonser). Följaktligen kommer Facebook-pixeln för att visa Facebook-annonser som vi har placerat ut endast att presenteras för Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som uppvisar vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms med hjälp av de besökta webbplatserna) som vi kommer att överföra till Facebook (s.k. "anpassade målgrupper"). När vi använder Facebook-pixlar vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användarna har förts vidare till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons ("konvertering").
De insamlade uppgifterna är anonyma och ger oss ingen information om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook för att möjliggöra en koppling till respektive användarprofil och för att Facebook ska kunna använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för användning av data (https://www.facebook.com/om/integritet/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på och utanför Facebook.
Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln utförs endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse tar du bort krysset bredvid inställningen för "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" som är inbäddad på webbplatsen.

8.2 - Google AdSense
Den här webbplatsen använder Google AdSense, en webbanvisningstjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Google AdSense använder så kallade cookies. Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense också "webbfyrar" (små osynliga grafiska element) för att samla in information, som kan användas för att registrera, samla in och utvärdera enkla åtgärder, t.ex. besökartrafik på webbplatsen. Den information som genereras av dessa cookies och/eller webbfyrar (inklusive din IP-adress) om din användning av denna webbplats överförs normalt till en server hos Google och lagras där. Vid användning av Google AdSense kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
Google kommer att använda den information som erhålls på detta sätt för att analysera din användning av denna webbplats med avseende på AdSense-annonser. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google AdSense slås inte samman med andra uppgifter från Google. Den information som samlas in av Google kan överföras till tredje part, om detta föreskrivs i lag och/eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på begäran av Google.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt avläsning av information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6.1 a GPDR. Utan detta samtycke kommer Google AdSense inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Mer information om Googles sekretesspolicy finns på följande webbplats: https://privacy.google.com/intl/sv-GB/ta-kontroll.html?categories_activeEl=sign-in
- Googles marknadsföringsplattform
Den här webbplatsen använder marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform av operatören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").
GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra rapporter om kampanjprestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att identifiera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång.
Dessutom kan GMP använda cookie-ID:n för att registrera så kallade konverteringar som rör annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en GMP-annons och senare, med samma webbläsare, ringer upp annonsörens webbplats och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies ingen personlig information.
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in med hjälp av dessa verktyg och informerar dig därför på följande sätt i enlighet med vår kunskap: Genom att integrera GMP får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad i en Google-tjänst kan Google hänföra besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören tar reda på och sparar din IP-adress. I samband med användningen av GMP kan personuppgifter även överföras till Google LLC:s servrar i USA.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt avläsning av information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6.1 a GPDR. Utan detta samtycke kommer GMP inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om GMP:s dataskyddsbestämmelser från Google på följande Internetadress: https://policies.google.com/integritet?gl=de&hl=sv
- Microsofts reklam
På denna webbplats används konverteringsspårningstekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft placerar en cookie på din dator om du har kommit till vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Microsoft och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida (konverteringssida).
Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Detta talar om för oss det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användarna kan identifieras personligen.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa ut information om den slutenhet som används, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6.1 a GDPR. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Microsofts dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privatförklaring
- Microsoft Advertising Universal Event Tracking
På denna webbplats används Universal Event Tracking av konverteringsspårningstekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
För användning av Universal Event Tracking innehåller varje sida på vår webbplats en tagg som interagerar med Microsofts konverteringscookie. Denna interaktion gör det möjligt att spåra användarnas beteende på vår webbplats och skickar den information som samlas in till Microsoft. Syftet med detta är att vissa fördefinierade mål, t.ex. köp eller leads, ska kunna registreras statistiskt och utvärderas för att göra inriktningen och innehållet i våra erbjudanden mer intresseorienterade. Taggarna tjänar inte till att identifiera användarna personligen vid något tillfälle.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för läsning av information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6.1 a GDPR. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Microsoft Advertising's dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privatförklaring

9) Webbanalystjänster

9.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där, och kan även överföras till servrar hos Google LLC. i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter möjligheten till direkt personlig referens. Genom tillägget förkortas din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en server hos Google LLC. i USA och förkortas där.
Google kommer på våra vägnar att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och förse oss med ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics kombineras inte med andra uppgifter från Google.
Via en särskild funktion som kallas "Demografi" gör Google Analytics det också möjligt att sammanställa statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare baserat på en utvärdering av intressebaserad reklam och med hjälp av information från tredje part. Detta gör det möjligt att definiera och differentiera användargrupper på webbplatsen för målgruppsoptimerade marknadsföringsåtgärder. Datamängder som samlas in via "Demografiska uppgifter" kan dock inte tilldelas en specifik person.
Mer information om de behandlingar som påbörjats och om Googles hantering av uppgifter som samlats in från webbplatser finns här: https://policies.google.com/teknik/partner-sites?hl=sv
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa information om den använda terminalenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 Par. 1 bokstav a GDPR. Utan detta samtycke kommer användningen av Google Analytics under ditt besök på vår webbplats inte att äga rum.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt att återkalla ditt samtycke ska du avaktivera denna tjänst i "Cookie-Consent-Tool" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google för användningen av Google Analytics, vilket förpliktar Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
Vid överföring av uppgifter från EU till USA förlitar sig Google på Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som är avsedda att säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/integritet?hl=sv&gl=sv
Den här webbplatsen använder också Google Signals-tjänsten som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan vi låta Google generera rapporter över olika enheter (så kallad "cross device tracking"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna i ditt Google-konto och du har kopplat dina internetkapabla enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarbeteende över enheterna och skapa databasmodeller på grundval av detta, förutsatt att du har gett lämpligt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med art. 6 par. 1 a GDPR (se ovan). Registreringar och enhetstyper för alla besökare på webbplatsen som var inloggade på ett Google-konto och som har utfört en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du klickade på en visning för första gången och på vilken enhet motsvarande konvertering ägde rum. Vi får inga personuppgifter från Google, utan endast statistik baserad på Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personliga annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av analysen på flera enheter. Följ instruktionerna på den här sidan för att göra det: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=sv
Mer information om Google Signals finns här: https://support.google.com/analytik/svar/7532985?hl=sv

9.2 Google Analytics 4
Den här webbplatsen använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan användas för att analysera användningen av webbplatser.
När du använder Google Analytics 4 används så kallade "cookies" som standard. Cookies är textfiler som lagras på din terminal och som gör det möjligt att analysera hur du använder en webbplats. Den information som samlas in av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive den IP-adress som överförs av din terminalenhet, förkortad med de sista siffrorna, se nedan) överförs vanligtvis till en server hos Google och lagras och bearbetas där. Detta kan också leda till att information överförs till servrar hos Google LLC, ett företag i USA, där informationen behandlas vidare.
När du använder Google Analytics 4 samlas IP-adressen som överförs av din terminalutrustning när du använder webbplatsen alltid in och behandlas som standard och automatiskt endast på ett anonymiserat sätt, så att en direkt personlig hänvisning till den insamlade informationen är utesluten. Denna automatiska anonymisering utförs genom att förkorta den IP-adress som Google överfört från din terminalutrustning inom medlemsstater i Europeiska unionen (EU) eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med de sista siffrorna.
På vår vägnar använder Google denna och annan information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter (rapporter) om dina aktiviteter på webbplatsen eller ditt användningsbeteende och för att tillhandahålla oss andra tjänster som rör din användning av webbplatsen och internetanvändning. I detta sammanhang kommer IP-adressen som överförs och förkortas av din terminalutrustning inom ramen för Google Analytics 4 inte att slås samman med andra uppgifter från Google. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 kommer att sparas i två månader och därefter raderas.
Google Analytics 4 gör det också möjligt att skapa statistik med uppgifter om ålder, kön och intressen hos webbplatsens användare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med hjälp av information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att fastställa och särskilja användargrupper på webbplatsen i syfte att rikta marknadsföringsåtgärder. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte tilldelas en specifik person och därmed inte dig personligen. Dessa uppgifter som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" sparas i två månader och raderas sedan.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den terminalenhet som du använder för att använda webbplatsen, kommer endast att ske om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR. Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under din användning av webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du en gång har gett med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst via "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
I samband med den här webbplatsen används även funktionen "UserIDs" som en förlängning av Google Analytics 4. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Detta innebär att ditt användningsbeteende också kan analyseras på olika enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat på vilken slutenhet du klickade på en annons för första gången och på vilken slutenhet den relevanta konverteringen ägde rum.
I samband med den här webbplatsen används även tjänsten Google Signals som en förlängning av Google Analytics 4. Med Google Signals kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Om du har aktiverat "personliga annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och kopplat dina internetanslutna slutenheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användningsbeteende över enheterna och skapa databasmodeller på grundval av detta om du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med art. 6 (1) a GDPR. Inloggningarna och enhetstyperna för alla webbplatsanvändare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du klickade på en annons för första gången och på vilken enhet den aktuella konverteringen ägde rum. Vi får inga personuppgifter från Google i detta avseende, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed stänga av den enhetskorsade analysen i samband med Google Signals. För att göra detta följer du instruktionerna på den här sidan: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=sv
Du hittar mer information om Google Signals på följande länk: https://support.google.com/analytik/svar/7532985?hl=sv
Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4. Enligt avtalet är Google skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsanvändare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
För att säkerställa att den europeiska nivån på dataskyddet följs, även vid överföring av uppgifter från EU eller EES till USA och eventuell vidare bearbetning där, hänvisar Google till Europeiska kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, som vi har avtalat med Google.
Ytterligare juridisk information om Google Analytics 4, inklusive en kopia av de ovannämnda standardavtalsklausulerna, finns på följande länk: https://policies.google.com/integritet?hl=sv
Detaljer om den behandling som utlöses av Google Analytics 4 och Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/teknik/partner-sites

9.3 - På denna webbplats används "Google Tag Manager", en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad "Google"). Google Tag Manager tillhandahåller en teknisk grund för att bunta ihop olika webbapplikationer, inklusive spårnings- och analystjänster, och för att kalibrera, kontrollera och knyta villkor till dem via ett enhetligt användargränssnitt.
Google Tag Manager i sig lagrar inte någon information på användarens slutenheter och läser dem inte heller. Tjänsten utför inte heller några oberoende dataanalyser.
Google Tag Manager överför dock din IP-adress till Google när du besöker en sida och kan lagra den där. Även en överföring till servrar hos Google LLC i USA är möjlig.

Denna behandling utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6.1 a GDPR. Utan detta samtycke kommer Google Tag Manager inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google, vilket förpliktar Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Vid överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler om uppgiftsskydd, som är avsedda att garantera att den europeiska nivån på uppgiftsskyddet följs i USA.

Ytterligare information om sekretess för Google Tag Manager finns här: https://support.google.com/tagmanager/svar/9323295?hl=sv.
Du hittar separat information om dataskyddsrelevanta tjänster och applikationer som har sammanförts med Google Tag Manager i motsvarande avsnitt i denna sekretesspolicy.

10) Funktioner på webbplatsen

10.1 ShopVote-grafik
Vi har integrerat ShopVote-grafik på den här webbplatsen för att visa vår ShopVote-symbol och alla insamlade och/eller aggregerade betyg.
Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i den optimala marknadsföringen av vårt erbjudande, som råder inom ramen för en intresseavvägning, i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f GDPR. ShopVote-grafiken och de tjänster som annonseras med den är ett erbjudande från Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.
När ShopVote-grafiken anropas sparar webbservern automatiskt en s.k. serverloggfil, som innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden överförda uppgifter och källan till anropet (åtkomstuppgifter) och dokumenterar anropet. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen avslutats. Inga andra personuppgifter samlas in eller lagras av ShopVote-grafiken.

10.2 Facebook med 2-klickslösning
Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Om du vill öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats, avaktiveras insticksprogrammen först och integreras på sidan med hjälp av en så kallad "2-klicks-lösning". Deaktiverade plugins är markerade med grått. Denna integrering säkerställer att ingen anslutning till Facebooks servrar upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins anropas. Din webbläsare upprättar endast en direkt anslutning till Facebooks servrar när du aktiverar insticksprogrammen och därmed ger ditt samtycke till överföringen av uppgifter i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Innehållet i respektive plugin överförs direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Pluginet skickar sedan data (inklusive din IP-adress) till Facebook. Vi har ingen kontroll över den mängd data som Facebook samlar in med hjälp av dessa plugins. Såvitt vi vet kommer Facebook i alla fall att informeras om våra webbplatser som du har besökt för närvarande och tidigare. Genom att integrera plugins får Facebook information om att din webbläsare har besökt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon Facebook-profil eller inte är inloggad för tillfället. Den insamlade informationen (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en server hos Facebook i USA och lagras där. När du interagerar med plugins överförs den relevanta informationen också direkt till en server hos Facebook och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och meddelas till dina kontakter.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera det aktiverade insticksprogrammet genom att klicka på knappen igen. Återkallelsen har dock ingen inverkan på de uppgifter som redan har överförts till Facebook.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.facebook.com/policy.php

10.3 Användning av YouTube-videor
Denna webbplats använder YouTube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören YouTube, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").
För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att säkerställa, enligt leverantörens information, att användarinformation endast lagras när uppspelningsfunktionen för videon startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas ställer leverantören in "YouTube"-cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt uppgifter från YouTube är syftet med användningen av dessa cookies bland annat att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och undvika olämpliga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att den ska kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till servrarna hos Google LLC. i USA.
Oavsett om den inbäddade videon spelas upp eller inte upprättas en anslutning till Googles nätverk "dubbelklick" när du besöker denna webbplats. Detta kan utlösa ytterligare databehandling utanför vår kontroll.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Utan detta samtycke kommer Youtube-Videos inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Om du vill utöva din rätt till återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i "verktyget för samtycke till cookies" som finns på webbplatsen.
Ytterligare information om YouTubes sekretesspolicy finns på: www.google.com/policies/privacy/.

10.4 Google Web Fonts
Den här webbplatsen använder webbtypsnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") för att visa typsnitt på ett enhetligt sätt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa texter och typsnitt korrekt.
För att göra detta måste webbläsaren du använder ha en anslutning till Googles servrar. När du använder Google Maps kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att skapa en enhetlig och attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och användningen ligger i vårt legitima intresse enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt av din dator.
Mer information om Google Web Fonts finns på följande webbplats https://developers.google.com/typsnitt/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/integritet?hl=sv.

10.5 FontAwesome
Den här webbplatsen använder så kallade webbtypsnitt från "FontAwesome", en tjänst från Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA ("FontAwesome"), för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa texter och typsnitt korrekt.
För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till FontAwesome-servrarna. Detta kan också leda till att personuppgifter överförs till FontAwesome-servrar i USA. På detta sätt blir FontAwesome medveten om att vår webbplats har fått tillgång till den via din IP-adress. Användningen av FontAwesome-typsnitt ligger i intresset av en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Art. 6 Par. 1 lit. f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator. Du kan hitta mer information om FontAwesome på: https://fontawesome.com/integritet

På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används främst för att skilja ut om en inmatning görs av en fysisk person eller om den missbrukas av automatisk och automatiserad behandling. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google. Användningen av Googles reCAPTCHA kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA och sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa den individuella viljan till åtgärder på Internet och undvika missbruk och skräppost.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://policies.google.com/integritet?hl=sv-GB

10.6 Google Translate

Den här webbplatsen använder översättningstjänsten "Google Translate" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") via en API-integration. För att översättningen ska kunna visas automatiskt efter att du har valt ett nationellt språk upprättar webbläsaren du använder en anslutning till Googles servrar. Google använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.
Mer information om Google Translate och Googles sekretesspolicy finns på följande webbplats: https://www.google.com/policies/integritet/.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet lagring av information på den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer Google Translate inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse avaktiverar du denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

11) Verktyg och annat

11.1 Den här webbplatsen använder ett så kallat "cookie consent tool" för att få ett effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. "Verktyget för samtycke till cookies" visas för användarna i form av ett interaktivt användargränssnitt när de går in på sidan, där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade tillämpningar kan ges genom att kryssa i lämplig ruta. Med hjälp av verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om användaren ger sitt samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. På så sätt säkerställs att sådana cookies endast sätts på användarens respektive slutenhet om samtycke har givits.
Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookiepreferenser. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte.
Om personuppgifter (t.ex. IP-adressen) i enskilda fall behandlas för att lagra, tilldela eller logga cookieinställningar, sker detta i enlighet med art. 6 (1) punkt GDPR baserat på vårt legitima intresse av en rättssäker, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed en rättssäker utformning av vår webbplats.
Ytterligare rättslig grund för behandlingen är art. 6 (1) punkt c GDPR. Som ansvarig part är vi underkastade den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.
Ytterligare information om operatören och inställningsmöjligheterna för verktyget för samtycke till cookies finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

11.2 - DATEV
Vi använder DATEV eG:s molnbaserade bokföringsprogram, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg, Tyskland ("DATEV") för att hantera vår bokföring.
DATEV behandlar inkommande och utgående fakturor och, i förekommande fall, även banköverföringar i vår verksamhet för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem mot transaktionerna och skapa den finansiella redovisningen utifrån detta i en halvautomatisk process.
Om personuppgifter också behandlas i denna process sker behandlingen i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. f GDPR baserat på vårt legitima intresse av effektiv organisation och dokumentation av våra affärstransaktioner.
Mer information om DATEV, den automatiserade behandlingen av uppgifter och dess sekretesspolicy hittar du på följande adress https://www.datev.de/webb/de/m/ueber-datev/datenschutz/.
- weclapp
Vi använder weclapp SE Neue Mainzer Straße 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main ("weclapp") som använder en molnbaserad bokföringsprogramvara. Weclapp behandlar inkommande och utgående fakturor och, i förekommande fall, även vår verksamhets banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem mot transaktionerna och skapa den finansiella redovisningen i en halvautomatisk process.
Om personuppgifter också behandlas i denna process sker behandlingen i enlighet med artikel. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att effektivt organisera och dokumentera våra affärstransaktioner.
Mer information om weclapp, den automatiserade behandlingen av uppgifter och dess sekretesspolicy hittar du på följande adress https://www.weclapp.com/de/datenschutz/

12) Den registrerades rättigheter

12.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande omfattande rättigheter för registrerade personer (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

- Den registrerades rätt till tillgång enligt artikel. 15 GDPR: Du har rätt att få tillgång till följande information: De personuppgifter som behandlas av oss, ändamålen med behandlingen, kategorierna av behandlade personuppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period, förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter från den registeransvarige eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att motsätta sig en sådan behandling; rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer; förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den logik som är inblandad, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 när personuppgifter överförs till ett tredjeland.

- Rätt till rättelse i enlighet med artikel. 16 GDPR: Du har rätt att från den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och/eller rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade som lagras av oss.

- Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") i enlighet med art. 17 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter om dig raderade om villkoren i artikel 17 i GDPR är uppfyllda. 17 (2) GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte för utövande av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl som rör allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel. 18 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av följande skäl: Du har rätt att få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av den personuppgiftsansvarige av följande skäl: Så länge som riktigheten av dina personuppgifter som du bestrider kommer att verifieras. Om du motsätter dig radering av dina personuppgifter på grund av olaglig behandling och du begär begränsning av användningen av dem i stället. Om du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, när vi inte längre behöver dessa uppgifter för behandlingens syfte. Om du har inväntat mot behandling på grunder som rör din personliga situation i väntan på att vi ska kontrollera om våra legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

- Rätt att bli informerad i enlighet med artikel. 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel. 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

- Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt artikel. 7 (3) GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden. Vid ett återkallande kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återtagandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återtagandet.

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel. 77 GDPR: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR.

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT DOMINERANDE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV DE GRUNDER SOM FÖLJER AV DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKTREKLAM.

13) Lagringstid för personuppgifter

Varaktigheten för lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel. 6.1 a GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande förpliktelser på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna om de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av fortsatt lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6.1 f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skäl för skyddsvärd behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktmarknadsföring på grundval av art. 6.1 f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 6.1 f GDPR. 21.2 GDPR.

Om inget annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.