A. Anvisningar för annullering

Introduktion

Konsumenter, dvs. alla personer som agerar i syften som helt eller huvudsakligen ligger utanför deras handel, affÀrsverksamhet, hantverk eller yrke, har rÀtt att hÀva ett avtal pÄ följande villkor:

RĂ€tt att avbryta

Du har rÀtt att hÀva avtalet inom fjorton dagar utan att ange nÄgon orsak.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar frĂ„n den dag dĂ„ du, eller en tredje part som inte Ă€r transportören och som du angett, fĂ„r varan i fysisk besittning.

För att utöva din Ă„ngerrĂ€tt mĂ„ste du informera oss (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Tyskland, Telefon: +49 (0)2234-9895290, e-post: [email protected]) om ditt beslut att sĂ€ga upp detta avtal genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan anvĂ€nda det bifogade standardformulĂ€ret för uppsĂ€gning, men det Ă€r inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen för uppsÀgning rÀcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din rÀtt till uppsÀgning innan tidsfristen för uppsÀgning har löpt ut.

Effekter av annulleringen

Om du hÀver detta avtal kommer vi att Äterbetala dig alla betalningar som vi fÄtt frÄn dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstÄr om du vÀljer en annan typ av leverans Àn den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmÄl och senast fjorton dagar efter den dag dÄ vi informerades om ditt beslut att hÀva detta avtal. Vi kan göra ett avdrag frÄn ersÀttningen för vÀrdeförlust av levererade varor, om förlusten Àr resultatet av onödig hantering frÄn din sida. Vi kommer att göra Äterbetalningen med samma betalningsmedel som du anvÀnde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om nÄgot annat. I alla hÀndelser kommer du inte att drabbas av nÄgra avgifter till följd av Äterbetalningen. Vi kan hÄlla inne Äterbetalningen tills vi har fÄtt tillbaka varorna eller tills du har lÀmnat bevis pÄ att du har skickat tillbaka varorna, beroende pÄ vilket som intrÀffar tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlÀmna dem till oss utan onödigt dröjsmÄl och under alla omstÀndigheter senast fjorton dagar frÄn den dag dÄ du meddelar oss din uppsÀgning av avtalet. Tidsfristen Àr uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen pÄ 14 dagar har löpt ut.

Du stÄr för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du Àr endast ansvarig för varornas minskade vÀrde till följd av annan hantering Àn den som Àr nödvÀndig för att faststÀlla varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning och/eller förtida upphörande av ÄngerrÀtten.

ÅngerrĂ€tten gĂ€ller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingĂ„ende inte Ă€r medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen och vars exklusiva hemvist och leveransadress Ă€r belĂ€gen utanför Europeiska unionen.

Relaterade/finansiella transaktioner

Om du finansierar detta avtal genom ett lÄn och senare annullerar det, Àr du inte heller lÀngre bunden av lÄneavtalet, förutsatt att bÄda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta gÀller sÀrskilt om vi samtidigt Àr din lÄngivare eller om din lÄngivare utnyttjar vÄrt samarbete i samband med finansieringen. Om vi redan har mottagit lÄnet nÀr uppsÀgningen trÀder i kraft eller varorna returneras, kommer din lÄngivare, nÀr det gÀller hans förhÄllande till dig, att ingÄ i vÄra rÀttigheter och skyldigheter som följer av det finansierade avtalet nÀr det gÀller de rÀttsliga konsekvenserna av uppsÀgningen eller returneringen. Det sistnÀmnda gÀller inte om det aktuella avtalet avser förvÀrv av finansiella instrument (t.ex. vÀrdepapper, valuta eller derivat). Om du vill undvika ett avtalsligt Ätagande i den mÄn det Àr möjligt bör du utnyttja din ÄngerrÀtt och du bör ocksÄ sÀga upp lÄneavtalet om du har rÀtt att sÀga upp det.

AllmÀn information

1) Förhindra att varorna skadas och förorenas. VÀnligen returnera varorna, om möjligt, i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. AnvÀnd vid behov ett skyddande ytteremballage. Om du inte lÀngre har originalförpackningen i din Àgo ska du anvÀnda en lÀmplig förpackning som ger tillrÀckligt skydd mot eventuella transportskador.
2) VĂ€nligen returnera inte varorna fraktfritt.
3) Observera att ovanstÄende allmÀnna information i avsnitt 1 och 2 inte Àr en förutsÀttning för att du effektivt ska kunna utöva din ÄngerrÀtt.

B. FormulÀr för avbestÀllning

Om du vill sÀga upp detta avtal ska du fylla i och skicka in detta formulÀr.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln
Tyskland

e-post: [email protected]

Jag/vi (*) meddelar hÀrmed att jag/vi (*) hÀver mitt/dit (*) avtal om försÀljning av följande varor (*) / om tillhandahÄllande av följande tjÀnst (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

BestÀlld den (*) ____________ / mottagna den (*) __________________

________________________________________________________
Namn pÄ konsumenten/konsumenterna

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett anmÀls pÄ papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte Àr tillÀmpligt.