Innholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Inngåelse av kontrakten
 3. Rett til å kansellere
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 6. Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold
 7. Forbehold om eiendomsrett
 8. Garanti
 9. Spesielle vilkår for reparasjonstjenester
 10. Spesielle vilkår for monterings-/installasjonstjenester
 11. Innl√łsning av kampanjekuponger
 12. Gjeldende lovgivning
 13. Sted for jurisdiksjon
 14. Alternativ tvistel√łsning

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle forretningsvilkårene (heretter kalt "AGB") til aerobis fitness GmbH (heretter kalt "selger") gjelder for alle avtaler som inngås mellom en forbruker eller en næringsdrivende (heretter kalt "kunden") og selgeren i forbindelse med alle varer og/eller tjenester som presenteres på selgerens nettsted shop. Det tas herved avstand fra at Kundens egne vilkår tas med, med mindre andre vilkår er fastsatt.

1.2 Disse vilkårene gjelder tilsvarende for levering av digitalt innhold, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Digitalt innhold i henhold til disse vilkårene er data som er opprettet og levert i digital form.

1.3 For avtaler om levering av vouchere gjelder disse vilkårene tilsvarende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

1.4 En forbruker i henhold til disse Vilkårene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som verken kan tilskrives hovedsakelig kommersiell eller selvstendig næringsvirksomhet.

1.5 En n√¶ringsdrivende i henhold til disse Vilk√•rene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inng√•else av en juridisk transaksjon handler i ut√łvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesvirksomhet.

1.6 Kontraktsgjenstanden kan - avhengig av selgerens innholdsbeskrivelse - være både engangslevering av digitalt innhold og regelmessig levering av digitalt innhold (heretter "abonnementskontrakt"). Ved en abonnementsavtale forplikter selgeren seg til å levere det avtalte digitale innholdet til kunden i den avtalte avtaleperioden med de avtalte tidsintervallene.

2) Inngåelse av kontrakten

2.1 Produktbeskrivelsene i selgerens online shop utgj√łr ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener bare til √• sende inn et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet via det elektroniske bestillingsskjemaet som er integrert i selgerens nettside shop. Ved √• gj√łre dette, etter √• ha lagt de valgte varene og/eller tjenestene i den virtuelle handlekurven og g√•tt gjennom bestillingsprosessen, og ved √• klikke p√• knappen som avslutter bestillingsprosessen, avgir kunden et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til varene og/eller tjenestene i handlekurven. Kunden kan ogs√• sende sitt tilbud til selgeren via e-post eller via et kontaktskjema p√• nettet.

2.3 Selgeren kan akseptere Kundens tilbud innen fem dager,
- ved √• overf√łre en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i skriftlig form (faks eller e-post); i den grad kundens mottak av ordrebekreftelsen er avgj√łrende, eller
- ved √• levere bestilte varer til kunden, i den grad kundens mottak av varene er avgj√łrende, eller
- ved å be kunden om å betale etter at han har lagt inn bestillingen.

Forutsatt at flere av de ovennevnte alternativene gjelder, skal kontrakten inng√•s p√• det tidspunktet ett av de ovennevnte alternativene f√łrst inntreffer. Dersom Selgeren ikke aksepterer Kundens tilbud innen ovennevnte frist, skal dette anses som en avvisning av tilbudet med den virkning at Kunden ikke lenger er bundet av sin viljeserkl√¶ring.

2.4¬†Hvis du velger en betalingsm√•te som tilbys av PayPal, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverand√łren PayPal (Europe) S.√† r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal"), i henhold til PayPals vilk√•r for bruk, som er tilgjengelige p√• adressen https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE eller, hvis kunden ikke har en PayPal-konto, i henhold til vilk√•rene for betalinger uten PayPal-konto, som er tilgjengelige p√• https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjelp av en betalingsm√•te som tilbys av PayPal, og som kan velges i den elektroniske bestillingsprosessen, erkl√¶rer selgeren herved at kundens tilbud er akseptert n√•r kunden klikker p√• knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.5 Hvis kunden velger betalingsm√•ten "Amazon Payments", behandles betalinger av betalingstjenesteleverand√łren Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter kalt "Amazon").

Hvis kunden velger "Amazon Payments" som betalingsm√•te under den elektroniske bestillingsprosessen, gir han samtidig en betalingsordre til Amazon n√•r han starter betalingstransaksjonen ved √• klikke p√• knappen som fullf√łrer bestillingsprosessen. I dette tilfellet erkl√¶rer selgeren sin aksept av kundens tilbud p√• det tidspunktet kunden initierer betalingstransaksjonen ved √• klikke p√• knappen som fullf√łrer bestillingsprosessen.

2.6 N√•r du sender inn et tilbud via selgerens online bestillingsskjema, lagres avtaleteksten av selgeren etter at avtalen er inng√•tt og overf√łres til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at bestillingen er sendt. Selger skal ikke gj√łre avtaleteksten tilgjengelig utover dette.

2.7 F√łr du sender inn en bindende bestilling via selgerens online bestillingsskjema, kan kunden gjenkjenne inntastingsfeil ved √• lese n√łye informasjonen som vises p√• skjermen. Forst√łrrelsesfunksjonen i nettleseren for √• forst√łrre visningen p√• skjermen kan v√¶re en effektiv metode for bedre √• gjenkjenne inntastingsfeil.
Kunden kan korrigere alle dataene som er lagt inn via den vanlige tastatur- og musefunksjonen under den elektroniske bestillingsprosessen, til han klikker p√• knappen for √• fullf√łre bestillingsprosessen.

2.8 Kontrakten kan utelukkende inngås på engelsk.

2.9 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Det er kundens ansvar √• s√łrge for at e-postadressen han oppgir for ordrebehandlingen er n√łyaktig, slik at e-poster sendt av selgeren kan mottas p√• denne adressen. Spesielt er det kundens ansvar, hvis SPAM-filtre brukes, √• sikre at alle e-poster som sendes av selgeren eller av tredjeparter som er bestilt av selgeren med ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Rett til å kansellere

3.1 Forbrukere har angrerett.

3.2 Detaljert informasjon om avbestillingsretten er gitt i selgerens instruksjon om avbestilling.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser inkludert lovbestemt merverdiavgift. Leveringskostnader, der det er aktuelt, vil bli angitt separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Betaling kan gj√łres ved hjelp av en av metodene som er nevnt p√• selgerens hjemmeside shop .

4.3¬†Hvis en betalingsm√•te som tilbys via betalingstjenesten "mollie" velges, behandles betalingstransaksjonen via betalingstjenesteleverand√łren Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (heretter kalt "mollie"). De individuelle betalingsmetodene som tilbys via mollie, kommuniseres til kunden p√• selgerens online shop . For behandling av betalinger kan mollie gj√łre bruk av andre betalingstjenester, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden vil bli informert om separat om n√łdvendig. Ytterligere informasjon om "mollie" er tilgjengelig p√• Internett p√• adressen https://www.mollie.com/en/personvern

4.4¬†Hvis betalingsm√•ten "umiddelbar bankoverf√łring" er valgt, utf√łres betalingsbehandlingen via betalingstjenesteleverand√łren SOFORT GmbH, Theresienh√∂he 12,80339 M√ľnchen (heretter kalt "SOFORT"). Hvis han √łnsker √• kunne betale fakturabel√łpet via "umiddelbar bankoverf√łring", m√• kunden ha en nettbankkonto som er aktivert for deltakelse i "umiddelbar bankoverf√łring". Videre m√• han ha riktig legitimasjon under betalingsprosessen, og m√• bekrefte betalingsinstruksjonen til SOFORT. Betalingstransaksjonen vil bli utf√łrt umiddelbart etterp√•, og kundens bankkonto vil bli belastet tilsvarende. Ytterligere informasjon om betalingsm√•ten "umiddelbar bankoverf√łring" kan hentes av kunden p√• f√łlgende adresse https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "Klarna" velges, vil betalingen behandles via Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/internasjonalt/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter "Klarna"). Mer informasjon og Klarnas vilkår og betingelser finner du her:

https://aerobis.com/om-oss/betalingsalternativer/

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

5.1 Hvis selgeren tilbyr √• sende varene, skal levering skje innenfor det leveringsomr√•det som selgeren har oppgitt, til den leveringsadressen som kunden har oppgitt, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er det leveringsadressen som er oppgitt i selgerens ordrebehandling som er avgj√łrende.

5.2 Dersom det tildelte transportselskapet returnerer varene til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, b√¶rer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke hvis kunden benytter seg av sin avbestillingsrett, hvis leveringen ikke kan gjennomf√łres p√• grunn av omstendigheter utenfor kundens kontroll eller hvis kunden er midlertidig forhindret fra √• motta den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren har varslet kunden om tjenesten i rimelig tid p√• forh√•nd.

5.3 Hvis varene leveres med fraktf√łrer, skal varene leveres fritt fortauskant, det vil si til de offentlige fortauskanter som ligger n√¶rmest leveringsadressen, med mindre annet er angitt i fraktinformasjonen som vises p√• selgerens hjemmeside shop eller annet er avtalt.

5.4 Dersom Kunden henter varene selv, informerer Selger Kunden per e-post om at varene er tilgjengelige for henting. Etter å ha mottatt e-posten kan Kunden hente varene i samråd med Selger på Selgers forretningssted. I dette tilfellet vil ikke forsendelseskostnader bli belastet.

5.5 Selgeren forbeholder seg retten til √• trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller utilb√łrlig selvforsyning. Dette gjelder bare hvis selgeren ikke er ansvarlig for den manglende leveransen og hvis han har inng√•tt en konkret sikringstransaksjon med leverand√łren. Selgeren skal gj√łre alle rimelige anstrengelser for √• skaffe varene. I tilfelle manglende eller delvis tilgjengelighet av varene skal han informere kunden og umiddelbart gi ham motytelse.

6) Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold

6.1 Med mindre annet er angitt i innholdsbeskrivelsen på selgerens hjemmeside shop, gir selgeren kunden en ikke-eksklusiv, steds- og tidsubegrenset rett til å bruke det leverte innholdet til private og profesjonelle formål.

6.2 Overf√łring av innhold til tredjeparter eller produksjon av kopier til tredjeparter p√• en m√•te som ikke dekkes av GTC, er forbudt, med mindre selgeren har samtykket til overf√łring av den kontraktsmessige lisensen til tredjeparter.

6.3 Tildelingen av rettigheter trer f√łrst i kraft n√•r kunden har betalt hele det avtalte vederlaget. Selgeren kan ogs√• gi midlertidig tillatelse til √• bruke kontraktsinnholdet f√łr dette tidspunktet. En slik midlertidig tillatelse utgj√łr ikke en overdragelse av rettigheter.

7) Forbehold om eiendomsrett

Hvis selgeren leverer p√• forskudd, beholder han eiendomsretten til de leverte varene inntil den skyldige kj√łpesummen er betalt i sin helhet.

8) Garanti

8.1 Med mindre annet er fastsatt , gjelder bestemmelsene i det lovbestemte ansvaret for mangler. Avvikende fra dette gjelder f√łlgende for avtaler om levering av varer:

8.2 Hvis Kunden opptrer som næringsdrivende

 • Selgeren kan velge type etterf√łlgende ytelse,
 • for nye varer skal foreldelsesfristen for mangelskrav v√¶re ett √•r fra levering av varene,
 • for brukte varer er rettighetene og kravene for mangler ekskludert,
 • foreldelsesfristen begynner ikke √• l√łpe p√• nytt dersom det foretas en erstatningsleveranse innenfor rammen av mangelsansvaret.

8.3 Hvis kunden opptrer som forbruker, gjelder f√łlgende for kontrakter om levering av brukte varer med forbehold om f√łlgende klausul: Foreldelsesfristen for krav om mangler er ett √•r fra levering av varene hvis dette ble uttrykkelig og separat avtalt mellom partene og kunden ble spesifikt informert om forkortelsen av foreldelsesfristen f√łr han sendte inn sin kontraktserkl√¶ring.

8.4 De ovennevnte ansvarsbegrensningene og forkortelsen av foreldelsesfristen gjelder ikke for

 • til krav om erstatning og refusjon av utgifter fra kunden,
 • hvis selgeren har skjult mangelen p√• en uredelig m√•te,
 • for varer som har blitt brukt i samsvar med deres vanlige bruk for en bygning og som har for√•rsaket dens mangel,
 • for enhver eksisterende forpliktelse for selgeren til √• levere oppdateringer for digitale produkter med hensyn til kontrakter for levering av varer med digitale elementer.

8.5 For næringsdrivende skal dessuten de lovbestemte foreldelsesfristene for eventuell lovbestemt regressrett forbli upåvirket.

8.6 Hvis kunden er en n√¶ringsdrivende i henhold til ¬ß 1 i den tyske handelsloven (HGB), har han den kommersielle plikten til √• unders√łke varene og varsle selgeren om mangler i henhold til ¬ß 377 HGB. Hvis kunden fors√łmmer de opplysningspliktene som er spesifisert der, skal varene anses som godkjent.

8.7 Hvis kunden opptrer som forbruker, m√• spedit√łren umiddelbart varsles om eventuelle √•penbare transportskader, og selgeren m√• informeres tilsvarende. Hvis kunden ikke overholder dette, skal dette ikke p√•virke hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

9) Spesielle vilkår for reparasjonstjenester

Hvis selgeren er ansvarlig for reparasjon av kundens gjenstand i henhold til avtalen, gjelder f√łlgende:

9.1 Reparasjonstjenester skal utf√łres p√• selgerens forretningssted.

9.2 Selgeren skal utf√łre sine tjenester etter eget valg, enten selv eller ved hjelp av kvalifisert personell som han velger. Selger kan ogs√• benytte seg av tredjeparter (underleverand√łrer) som opptrer p√• hans vegne. Med mindre annet fremg√•r av selgers tjenestebeskrivelse, har kunden ikke rett til √• velge en bestemt person til √• utf√łre den √łnskede tjenesten.

9.3 Kunden skal gi selgeren alle opplysninger som er n√łdvendige for √• reparere tingen, med mindre anskaffelsen av tingen faller innenfor selgerens ansvarsomr√•de i henhold til kontraktens innhold. Kunden skal s√¶rlig gi selgeren en utf√łrlig beskrivelse av mangelen og opplyse om alle forhold som kan v√¶re √•rsak til den konstaterte mangelen.

9.4 Med mindre annet er avtalt, m√• kunden for egen regning og risiko sende reparasjonsgjenstanden til selgerens forretningssted. Selger anbefaler kunden √• tegne en transportforsikring for dette form√•let. Videre anbefaler selgeren kunden √• sende varen i egnet transportemballasje for √• redusere risikoen for transportskader og for √• skjule innholdet i emballasjen. Selger vil umiddelbart informere kunden om √•penbare transportskader, slik at kunden kan gj√łre gjeldende sine eventuelle rettigheter overfor transportselskapet.

9.5 Returnering av varen skjer for Kundens regning. Risikoen for tilfeldig tap og utilsiktet forringelse av varen g√•r over p√• Kunden n√•r varen overleveres til en egnet transport√łr p√• Selgers forretningssted. P√• oppdragsgivers anmodning tegner selgeren en transportforsikring for varen.

9.6 Kunden kan ogs√• overf√łre varen som skal repareres til selgerens forretningssted og hente den igjen hos selgeren dersom dette f√łlger av selgerens tjenestebeskrivelse eller dersom partene har inng√•tt en tilsvarende avtale om dette. I s√• fall gjelder bestemmelsene ovenfor om kostnads- og risikob√¶ring tilsvarende n√•r varen sendes og returneres.

9.7 Ovennevnte bestemmelser begrenser ikke kundens lovbestemte rettigheter ved kj√łp av varer fra selgeren.

9.8 Selgeren er ansvarlig for mangler ved den leverte reparasjonstjenesten i samsvar med bestemmelsene om lovbestemt ansvar for mangler.

10) Spesielle vilkår for monterings-/installasjonstjenester

Hvis selgeren i henhold til kontraktens innhold, i tillegg til levering av varene, er forpliktet til √• montere eller installere varene hos kunden, samt eventuelle forberedende tiltak (f.eks. oppm√•ling), gjelder f√łlgende:

10.1 Selgeren skal utf√łre sine tjenester etter eget valg, enten selv eller ved hjelp av kvalifisert personell som han velger. Selger kan ogs√• benytte seg av tredjeparter (underleverand√łrer) som opptrer p√• Selgers vegne. Med mindre annet fremg√•r av selgers tjenestebeskrivelse, har kunden ikke rett til √• velge en bestemt person til √• utf√łre den √łnskede tjenesten.

10.2 Kunden skal gi selgeren de fullstendige og sannferdige opplysningene som er n√łdvendige for √• levere den skyldige tjenesten, forutsatt at innhentingen av slike opplysninger ikke faller inn under selgerens forpliktelser i henhold til avtalen.

10.3 Selger skal ta kontakt med Kunden etter kontraktsinng√•else for √• avtale en dato med Kunden for den skyldige ytelsen. Kunden skal s√łrge for at selgeren eller personell engasjert av selgeren har tilgang til kundens lokaler til avtalt tid.

10.4 Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene g√•r ikke over til kunden f√łr monteringsarbeidet er fullf√łrt og varene er overlevert til kunden.

11) Innl√łsning av kampanjekuponger

11.1 Kuponger som utstedes gratis av selgeren, for en bestemt gyldighetsperiode i forbindelse med salgsfremmende aktiviteter, og som ikke kan kj√łpes av kunden (heretter kalt "kampanjekuponger"), kan bare innl√łses i selgerens online shop og bare innenfor den angitte tidsperioden.

11.2 Enkelte produkter kan utelukkes fra kupongkampanjen dersom en slik begrensning f√łlger av vilk√•rene for kampanjekupongen.

11.3 Kampanjekuponger kan bare innl√łses av forbrukere.

11.4 Kun √©n kampanjekupong kan innl√łses per bestilling.

11.5 Varens verdi skal minst tilsvare bel√łpet p√• kampanjekupongen. Selgeren vil ikke refundere gjenv√¶rende eiendeler.

11.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er nok for bestillingen, kan kunden velge en av de gjenværende betalingsmåtene som tilbys av selgeren for å betale differansen.

11.7 Kampanjekupongkreditten innl√łses ikke i kontanter og er ikke gjenstand for renter.

11.8 Kampanjekupongen vil ikke bli innl√łst hvis kunden, i forbindelse med sin lovbestemte angrerett, returnerer varer som helt eller delvis er betalt med en kampanjekupong.

11.9 Kampanjekuponger er kun ment for bruk av den personen som er angitt p√• kupongen. Det er ikke tillatt √• overf√łre kampanjekupongen til en tredjepart. Selgeren har rett, men er ikke forpliktet til √• kontrollere berettigelsen til den respektive kuponginnehaveren.

12) Gjeldende lovgivning

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde for alle rettsforhold mellom partene med unntak av lovene som regulerer internasjonale kj√łp av l√łs√łre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning den innvilgede beskyttelsen ikke oppheves av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted.

13) Sted for jurisdiksjon

Hvis kunden er en n√¶ringsdrivende, en offentligrettslig juridisk person eller en offentligrettslig formuesmasse med sete i Forbundsrepublikken Tyskland, skal selgerens forretningssted v√¶re eneste verneting for alle rettstvister som oppst√•r i forbindelse med denne kontrakten. Hvis kunden er hjemmeh√łrende utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium, skal selgerens forretningssted v√¶re eneste verneting for alle rettstvister som oppst√•r som f√łlge av denne kontrakten, forutsatt at kontrakten eller krav fra kontrakten kan tilordnes kundens profesjonelle eller kommersielle aktiviteter. Under alle omstendigheter har selgeren imidlertid rett til √• henvende seg til domstolen som er ansvarlig for kundens sete i de ovennevnte tilfellene.

14) Alternativ tvistel√łsning

14.1¬†EU-kommisjonen har f√łlgende lenke til ODR-plattformen p√• sitt nettsted: https://ec.europa.eu/forbrukere/odr.

Denne plattformen skal v√¶re et kontaktpunkt for utenrettslig l√łsning av tvister som oppst√•r i forbindelse med nettbaserte salgs- og tjenestekontrakter inng√•tt mellom forbrukere og n√¶ringsdrivende.

14.2 Selgeren er verken forpliktet til eller forberedt p√• √• delta i en tvistel√łsningsprosedyre for en alternativ tvistel√łsningsenhet.