Generelle vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Inngåelse av kontrakten
 3. Rett til å kansellere
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 6. Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold
 7. Forbehold om eiendomsrett
 8. Garanti
 9. Spesielle vilkår for reparasjonstjenester
 10. Spesielle vilkår for monterings-/installasjonstjenester
 11. Innløsning av kampanjekuponger
 12. Gjeldende lovgivning
 13. Sted for jurisdiksjon
 14. Alternativ tvisteløsning

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (heretter kalt "GTC") for selskapet aerobis fitness GmbH (heretter kalt "selger") gjelder for alle kontrakter inngått mellom en forbruker eller en næringsdrivende (heretter kalt "kunden") og selgeren i forbindelse med alle varer og / eller tjenester som presenteres på selgerens online shop. Inkluderingen av kundens egne betingelser avvises herved, med mindre andre vilkår er fastsatt.

1.2 Disse vilkårene gjelder tilsvarende for levering av digitalt innhold, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Digitalt innhold i henhold til disse vilkårene er data som er opprettet og levert i digital form.

1.3 For avtaler om levering av vouchere gjelder disse vilkårene tilsvarende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

1.4 En forbruker i henhold til disse Vilkårene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som verken kan tilskrives hovedsakelig kommersiell eller selvstendig næringsvirksomhet.

1.5 En næringsdrivende i henhold til disse Vilkårene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en juridisk transaksjon handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesvirksomhet.

1.6 Gjenstanden for kontrakten kan - avhengig av selgerens innholdsbeskrivelse - være både engangslevering av digitalt innhold og regelmessig levering av digitalt innhold (heretter "abonnementskontrakt"). I tilfelle av abonnementskontrakten forplikter selgeren seg til å gi kunden det kontraktsmessig skyldige digitale innholdet i løpet av den avtalte kontraktsperioden med de kontraktsmessig avtalte tidsintervallene.

2) Inngåelse av kontrakten

2.1 Produktbeskrivelsene i selgerens online shop utgjør ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener bare til å sende inn et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet via det elektroniske bestillingsskjemaet som er integrert i selgerens online shop. Ved å gjøre dette, etter å ha plassert de valgte varene og/eller tjenestene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom bestillingsprosessen, og ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen, sender kunden et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til varene og/eller tjenestene i handlekurven. Kunden kan også sende inn sitt tilbud til selgeren via e-post eller via online kontaktskjema.

2.3 Selgeren kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,
- ved å overføre en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i skriftlig form (faks eller e-post); for så vidt mottak av ordrebekreftelsen av kunden er avgjørende, eller
- ved å levere bestilte varer til kunden; for så vidt mottak av varer fra kunden er avgjørende, eller
- ved å be kunden om å betale etter at han har lagt inn bestillingen.

Forutsatt at flere av de ovennevnte alternativene gjelder, skal kontrakten inngås på det tidspunktet ett av de ovennevnte alternativene først inntreffer. Dersom Selgeren ikke aksepterer Kundens tilbud innen ovennevnte frist, skal dette anses som en avvisning av tilbudet med den virkning at Kunden ikke lenger er bundet av sin viljeserklæring.

2.4 Hvis du velger en betalingsmåte som tilbys av PayPal, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal"), i henhold til PayPals vilkår for bruk, som er tilgjengelige på adressen https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE eller, hvis kunden ikke har en PayPal-konto, i henhold til vilkårene for betalinger uten PayPal-konto, som er tilgjengelige på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjelp av en betalingsmåte som tilbys av PayPal som kan velges i den elektroniske bestillingsprosessen, erklærer selgeren herved aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.5 Hvis kunden velger betalingsmåten "Amazon Payments", behandles betalinger av betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter kalt "Amazon").

Hvis kunden velger "Amazon Payments" som betalingsmåte under den elektroniske bestillingsprosessen, gir han samtidig en betalingsordre til Amazon når han starter betalingstransaksjonen ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen. I dette tilfellet erklærer selgeren sin aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden initierer betalingstransaksjonen ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.6 Når du sender inn et tilbud via selgerens online bestillingsskjema, lagres avtaleteksten av selgeren etter at avtalen er inngått og overføres til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at bestillingen er sendt. Selgeren skal ikke gjøre avtaleteksten tilgjengelig utover dette.

2.7 Før du sender inn en bindende bestilling via selgerens online bestillingsskjema, kan kunden gjenkjenne inntastingsfeil ved å lese nøye informasjonen som vises på skjermen. Forstørrelsesfunksjonen i nettleseren for å forstørre visningen på skjermen kan være en effektiv metode for bedre å gjenkjenne inntastingsfeil.
Kunden kan korrigere alle dataene som er lagt inn via den vanlige tastatur- og musefunksjonen under den elektroniske bestillingsprosessen, til han klikker på knappen for å fullføre bestillingsprosessen.

2.8 Kontrakten kan utelukkende inngås på engelsk.

2.9 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Det er kundens ansvar å sørge for at e-postadressen han oppgir for ordrebehandlingen er nøyaktig, slik at e-poster sendt av selgeren kan mottas på denne adressen. Spesielt er det kundens ansvar, hvis SPAM-filtre brukes, å sikre at alle e-poster som sendes av selgeren eller av tredjeparter som er bestilt av selgeren med ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Rett til å kansellere

3.1 Forbrukere har angrerett.

3.2 Detaljert informasjon om avbestillingsretten er gitt i selgerens instruksjon om avbestilling.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser inkludert lovbestemt merverdiavgift. Leveringskostnader, der det er aktuelt, vil bli angitt separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Betaling kan gjøres ved hjelp av en av metodene som er nevnt i selgerens online shop.

4.3 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "mollie" velges, behandles betalingstransaksjonen via betalingstjenesteleverandøren Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (heretter kalt "mollie"). De individuelle betalingsmetodene som tilbys via mollie, kommuniseres til kunden på selgerens online shop . For behandling av betalinger kan mollie gjøre bruk av andre betalingstjenester, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden vil bli informert om separat om nødvendig. Ytterligere informasjon om "mollie" er tilgjengelig på Internett på adressen https://www.mollie.com/en/personvern

4.4 Hvis betalingsmåten "umiddelbar bankoverføring" er valgt, utføres betalingsbehandlingen via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (heretter kalt "SOFORT"). Hvis han ønsker å kunne betale fakturabeløpet via "umiddelbar bankoverføring", må kunden ha en nettbankkonto som er aktivert for deltakelse i "umiddelbar bankoverføring". Videre må han ha riktig legitimasjon under betalingsprosessen, og må bekrefte betalingsinstruksjonen til SOFORT. Betalingstransaksjonen vil bli utført umiddelbart etterpå, og kundens bankkonto vil bli belastet tilsvarende. Ytterligere informasjon om betalingsmåten "umiddelbar bankoverføring" kan hentes av kunden på følgende adresse https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "Klarna" velges, vil betalingen behandles via Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/internasjonalt/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter "Klarna"). Ytterligere informasjon og Klarnas vilkår og betingelser finnes i selgerens betalingsinformasjon, som er tilgjengelig på følgende internettadresse:

https://aerobis.com/om-oss/betalingsalternativer/

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

5.1 Hvis selgeren tilbyr å sende varene, skal levering skje innenfor leveringsområdet angitt av selgeren til leveringsadressen angitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen skal leveringsadressen som er angitt i selgerens ordrebehandling være avgjørende.

5.2 Hvis det tildelte transportselskapet returnerer varene til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke hvis kunden utøver sin rett til å avbestille effektivt, hvis leveringen ikke kan utføres på grunn av omstendigheter utenfor kundens kontroll eller hvis han er midlertidig forhindret fra å motta den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren har varslet kunden om tjenesten i rimelig tid på forhånd.

5.3 Hvis varene leveres med fraktfører, skal varene leveres fritt kantstein, det vil si til de offentlige kantsteinene som er nærmest leveringsadressen, med mindre annet er angitt i fraktinformasjonen som vises på selgerens online shop eller med mindre annet er avtalt.

5.4 Hvis kunden henter varene selv, informerer selgeren kunden via e-post om at varene er tilgjengelige for avhenting. Etter å ha mottatt e-posten kan kunden hente varene i samråd med selgeren på selgerens forretningssted. I dette tilfellet vil ikke fraktkostnader bli belastet.

5.5 Selgeren forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller utilbørlig selvforsyning. Dette gjelder bare hvis selgeren ikke er ansvarlig for den manglende leveransen og hvis han har inngått en konkret sikringstransaksjon med leverandøren. Selgeren skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å skaffe varene. I tilfelle manglende eller delvis tilgjengelighet av varene skal han informere kunden og umiddelbart gi ham motytelse.

6) Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold

6.1 Med mindre annet er fastsatt i beskrivelsen av innholdet som vises på selgerens online shop, gir selgeren kunden en ikke-eksklusiv rett, ubegrenset i forhold til sted og tid, til å bruke det leverte innholdet til private og profesjonelle formål.

6.2 Overføring av innhold til tredjeparter eller produksjon av kopier til tredjeparter på en måte som ikke dekkes av GTC, er forbudt, med mindre selgeren har samtykket til overføring av den kontraktsmessige lisensen til tredjeparter.

6.3 Tildelingen av rettigheter trer først i kraft når kunden har betalt hele det avtalte vederlaget. Selgeren kan også gi midlertidig tillatelse til å bruke kontraktsinnholdet før dette tidspunktet. En slik midlertidig tillatelse utgjør ikke en overdragelse av rettigheter.

7) Forbehold om eiendomsrett

Hvis selgeren leverer på forskudd, beholder han eiendomsretten til de leverte varene inntil den skyldige kjøpesummen er betalt i sin helhet.

8) Garanti

8.1 Med mindre annet er fastsatt , gjelder bestemmelsene i det lovbestemte ansvaret for mangler. Avvikende fra dette gjelder følgende for avtaler om levering av varer:

8.2 Hvis Kunden opptrer som næringsdrivende

 • Selgeren kan velge type etterfølgende ytelse,
 • for nye varer skal foreldelsesfristen for mangelskrav være ett år fra levering av varene,
 • for brukte varer er rettighetene og kravene for mangler ekskludert,
 • foreldelsesfristen begynner ikke å løpe på nytt dersom det foretas en erstatningsleveranse innenfor rammen av mangelsansvaret.

8.3 Hvis kunden opptrer som forbruker, gjelder følgende for kontrakter om levering av brukte varer med forbehold om følgende klausul: Foreldelsesfristen for krav om mangler er ett år fra levering av varene hvis dette ble uttrykkelig og separat avtalt mellom partene og kunden ble spesifikt informert om forkortelsen av foreldelsesfristen før han sendte inn sin kontraktserklæring.

8.4 De ovennevnte ansvarsbegrensningene og forkortelsen av foreldelsesfristen gjelder ikke for

 • til krav om erstatning og refusjon av utgifter fra kunden,
 • hvis selgeren har skjult mangelen på en uredelig måte,
 • for varer som har blitt brukt i samsvar med deres vanlige bruk for en bygning og som har forårsaket dens mangel,
 • for enhver eksisterende forpliktelse for selgeren til å levere oppdateringer for digitale produkter med hensyn til kontrakter for levering av varer med digitale elementer.

8.5 For næringsdrivende skal dessuten de lovbestemte foreldelsesfristene for eventuell lovbestemt regressrett forbli upåvirket.

8.6 Hvis kunden er en næringsdrivende i henhold til § 1 i den tyske handelsloven (HGB), har han den kommersielle plikten til å undersøke varene og varsle selgeren om mangler i henhold til § 377 HGB. Hvis kunden forsømmer de opplysningspliktene som er spesifisert der, skal varene anses som godkjent.

8.7 Hvis kunden opptrer som forbruker, må speditøren umiddelbart varsles om eventuelle åpenbare transportskader, og selgeren må informeres tilsvarende. Hvis kunden ikke overholder dette, skal dette ikke påvirke hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

9) Spesielle vilkår for reparasjonstjenester

Hvis selgeren er ansvarlig for reparasjon av en kundes gjenstand i henhold til kontraktsvilkårene, skal følgende gjelde:

9.1 Reparasjonstjenester skal leveres på selgerens forretningssted.

9.2 Selgeren skal yte sine tjenester etter eget skjønn enten selv eller ved kvalifisert personell valgt av ham. Selgeren kan også benytte seg av tjenester fra tredjeparter (underleverandører) som handler på hans vegne. Med mindre annet er angitt i selgerens tjenestebeskrivelse, har kunden ingen rett til å velge en bestemt person til å utføre den ønskede tjenesten.

9.3 Kunden må gi selgeren all informasjon som er nødvendig for reparasjon av varen, med mindre anskaffelsen av den faller inn under selgerens plikter i henhold til innholdet i kontrakten. Spesielt må kunden gi selgeren en omfattende beskrivelse av mangelen og informere ham om alle omstendigheter som kan være årsaken til den konstaterte mangelen.

9.4 Med mindre annet er avtalt, må kunden sende varen som skal repareres til selgerens forretningssted for egen regning og risiko. Selgeren anbefaler kunden å tegne en transportforsikring for dette formålet. Videre anbefaler selgeren kunden å sende varene i egnet transportemballasje for å redusere risikoen for transportskader og for å skjule innholdet i emballasjen. Selgeren vil umiddelbart informere kunden om åpenbare transportskader, slik at kunden kan gjøre gjeldende eventuelle rettigheter overfor transportselskapet.

9.5 Retur av varene skal skje for kundens regning. Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen går over til kunden når varen overleveres til en egnet transportperson på selgerens forretningssted. På kundens anmodning vil selgeren inngå en transportforsikring for varene.

9.6 Kunden kan også overføre varen som skal repareres til selgerens forretningssted og hente den igjen hos selgeren hvis dette følger av selgerens tjenestebeskrivelse eller hvis partene har inngått en tilsvarende avtale om dette. I dette tilfellet gjelder de ovennevnte bestemmelsene om bæring av kostnader og risiko tilsvarende når varene sendes og returneres.

9.7 Ovennevnte bestemmelser begrenser ikke Kundens lovbestemte rettigheter ved kjøp av varer fra Selgeren.

9.8 Selgeren er ansvarlig for mangler ved den leverte reparasjonstjenesten i samsvar med bestemmelsene om lovbestemt ansvar for mangler.

10) Spesielle vilkår for monterings-/installasjonstjenester

Hvis selgeren i henhold til innholdet i kontrakten, i tillegg til levering av varene, skylder montering eller installasjon av varene i kundens lokaler samt passende forberedende tiltak (f.eks. måling), skal følgende gjelde:

10.1 Selgeren skal utføre sine tjenester etter eget skjønn enten selv eller ved kvalifisert personell valgt av ham. Selgeren kan også benytte seg av tjenester fra tredjeparter (underleverandører) som opptrer på vegne av selgeren. Med mindre annet fremgår av selgerens beskrivelse av tjenestene, har kunden ikke rett til å velge en bestemt person til å utføre den ønskede tjenesten.

10.2 Kunden skal gi selgeren de fullstendige og sannferdige opplysninger som er nødvendige for levering av den skyldige tjenesten, forutsatt at innhenting av slike opplysninger ikke faller inn under selgerens forpliktelser i henhold til kontraktsvilkårene.

10.3 Selgeren skal kontakte kunden etter kontraktsinngåelse for å avtale en dato med kunden for utførelsen av ytelsen. Kunden skal sørge for at Selgeren eller det personell som Selgeren har bestilt, har tilgang til Kundens anlegg til avtalt tid.

10.4 Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene går ikke over til kunden før monteringsarbeidet er fullført og varene er overlevert til kunden.

11) Innløsning av kampanjekuponger

11.1 Kuponger som utstedes gratis av selgeren, for en bestemt gyldighetsperiode i forbindelse med salgsfremmende aktiviteter, og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter kalt "kampanjekuponger"), kan bare innløses i selgerens online shop og bare innenfor den angitte tidsperioden.

11.2 Enkelte produkter kan utelukkes fra kupongkampanjen dersom en slik begrensning følger av vilkårene for kampanjekupongen.

11.3 Kampanjekuponger kan bare innløses av forbrukere.

11.4 Kun én kampanjekupong kan innløses per bestilling.

11.5 Varens verdi skal minst tilsvare beløpet på kampanjekupongen. Selgeren vil ikke refundere gjenværende eiendeler.

11.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er nok for bestillingen, kan kunden velge en av de gjenværende betalingsmåtene som tilbys av selgeren for å betale differansen.

11.7 Kampanjekupongkreditten innløses ikke i kontanter og er ikke gjenstand for renter.

11.8 Kampanjekupongen vil ikke bli innløst hvis kunden, i forbindelse med sin juridiske rett til å avbestille, returnerer varer som er betalt helt eller delvis med en kampanjekupong.

11.9 Kampanjekuponger er kun ment for bruk av den personen som er angitt på kupongen. Det er ikke tillatt å overføre kampanjekupongen til en tredjepart. Selgeren har rett, men er ikke forpliktet til å kontrollere berettigelsen til den respektive kuponginnehaveren.

12) Gjeldende lovgivning

12.1 Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde for alle rettsforhold mellom partene med unntak av lovene som regulerer internasjonale kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den grad den innvilgede beskyttelsen ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted.

12.2 Når det gjelder den lovbestemte angreretten, gjelder dette lovvalget ikke for forbrukere som ikke tilhører en medlemsstat i Den europeiske union på tidspunktet for avtaleinngåelsen, og hvis eneste bosted og leveringsadresse er utenfor Den europeiske union på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

13) Sted for jurisdiksjon

Hvis kunden er en næringsdrivende, en offentligrettslig juridisk person eller en offentligrettslig formuesmasse med sete i Forbundsrepublikken Tyskland, skal selgerens forretningssted være eneste verneting for alle rettstvister som oppstår i forbindelse med denne kontrakten. Hvis kunden er hjemmehørende utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium, skal selgerens forretningssted være eneste verneting for alle rettstvister som oppstår som følge av denne kontrakten, forutsatt at kontrakten eller krav fra kontrakten kan tilordnes kundens profesjonelle eller kommersielle aktiviteter. Under alle omstendigheter har selgeren imidlertid rett til å henvende seg til domstolen som er ansvarlig for kundens sete i de ovennevnte tilfellene.

14) Alternativ tvisteløsning

14.1 EU-kommisjonen har følgende lenke til ODR-plattformen på sitt nettsted: https://ec.europa.eu/forbrukere/odr.

Denne plattformen skal være et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår i forbindelse med nettbaserte salgs- og tjenestekontrakter inngått mellom forbrukere og næringsdrivende.

14.2 Selgeren er verken forpliktet til eller forberedt på å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en alternativ tvisteløsningsenhet.