Erklæring om databeskyttelse

1) Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige

1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for din interesse. På de følgende sidene informerer vi deg om behandlingen av personopplysningene dine når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan identifisere deg personlig.

1.2 Behandlingsansvarlig for databehandlingen på dette nettstedet i henhold til personvernforordningen (GDPR) er aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Tyskland, Tlf: +49 (0)2234-9895290, e-post: office@aerobis.com. Den behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger.

1.3 Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller forespørsler til den behandlingsansvarlige). Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse på tegnstrengen https:// og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2) Datainnsamling når du besøker nettstedet vårt

Når du bare bruker nettstedet vårt for informasjon, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn data som nettleseren din overfører til serveren vår (såkalte "serverloggfiler"). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise nettstedet for deg:

  • Vårt besøkte nettsted
  • Dato og klokkeslett på tidspunktet for tilgang
  • Mengde data sendt i byte
  • Kilde/referanse som du kom til siden fra
  • Brukt nettleser
  • Operativsystem som brukes
  • IP-adresse brukt (hvis aktuelt: i anonymisert form)

Databehandlingen utføres i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Opplysningene vil ikke bli gitt videre eller brukt på noen annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å kontrollere serverloggfilene i ettertid dersom det foreligger konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

3) Informasjonskapsler

For å gjøre det attraktivt å besøke nettstedet vårt og gjøre det mulig å bruke visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Dette er små tekstfiler som lagres på sluttenheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter at nettleserøkten er avsluttet, dvs. når du lukker nettleseren din (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på terminalen din og gjør det mulig for oss eller våre partnerselskaper (tredjeparts informasjonskapsler) å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (faste informasjonskapsler). Hvis informasjonskapsler er angitt, samler de inn og behandler spesifikk brukerinformasjon som nettleser- og posisjonsdata samt IP-adresseverdier i henhold til individuelle krav. Varige informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt periode, som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan sjekke varigheten av de respektive informasjonskapslene i oversikten over informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din.

I noen tilfeller brukes informasjonskapsler for å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (f.eks. huske innholdet i en virtuell handlekurv for et senere besøk på nettstedet). Hvis personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler som er satt av oss, utføres behandlingen i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR enten for gjennomføring av kontrakten eller i samsvar med Art. 6 (1) bokstav f GDPR for å ivareta våre berettigede interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet og en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesøket.

Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler, og du kan bestemme individuelt om du vil godta dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hver nettleser har sin egen måte å administrere innstillingene for informasjonskapsler på. Dette er beskrevet i hjelpemenyen til hver nettleser, som forklarer hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Du finner disse for de respektive nettleserne under følgende lenker:

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/temporarily-allow-cookies-and-site-data-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/forbedret-sporingsbeskyttelse-firefox-desktop

- Chrome: https://support.google.com/krom/svar/95647?hl=en&hlrm=en

- Safari: https://support.apple.com/en-no-fr/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/senest/web-preferences/#cookies

Vær oppmerksom på at funksjonaliteten til nettstedet vårt kan være begrenset hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

4) Kontakt oss

4.1 - Jivochat (Jivochat Inc.)
Dette nettstedet bruker teknologi fra Jivochat Inc, 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA, (www.jivochat.com) for å samle inn og lagre anonyme data med henblikk på nettanalyse og for å drive et live chat-system for å svare på live supportforespørsler. Disse anonyme dataene kan brukes til å opprette brukerprofiler under et pseudonym. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigbufferen til den besøkendes nettleser. De gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren. Hvis informasjonen som samles inn på denne måten, er relatert til personopplysninger, behandles den i samsvar med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv kundeservice og statistisk analyse av brukeratferd for optimaliseringsformål.
Dataene som samles inn med Jivochat-teknologi, vil ikke bli brukt til å identifisere den besøkende på dette nettstedet personlig og vil ikke bli kombinert med personopplysninger om bæreren av pseudonymet uten separat samtykke fra den berørte personen. For å unngå lagring av Jivochat-informasjonskapsler kan du stille inn nettleseren din slik at informasjonskapsler ikke lenger kan lagres på datamaskinen din i fremtiden, eller at informasjonskapsler som allerede er lagret, slettes. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, kan det imidlertid hende at du ikke får tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. Du kan når som helst motsette deg innsamling og lagring av data for å opprette en pseudonymisert brukerprofil med virkning for fremtiden ved å sende oss en e-post til e-postadressen som er oppgitt i impressumet.

4.2 Påminnelse om evaluering fra ShopVote
Hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke under eller etter bestillingen i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR, vil vi overføre e-postadressen din til evalueringsplattformen "ShopVote" som eies av Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München (www.shopvote.de), slik at den kan sende deg en evalueringspåminnelse via e-post. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige eller til evalueringsplattformen.

4.3 Når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke opplysninger som samles inn i forbindelse med et kontaktskjema, fremgår av det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes utelukkende for å svare på forespørselen din eller for å opprette kontakt og for den tilhørende tekniske administrasjonen. Det rettslige grunnlaget for behandling av data er vår berettigede interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR. Hvis kontakten din er rettet mot å inngå en kontrakt, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 (1) bokstav b GDPR. 6 (1) bokstav b GDPR. Opplysningene dine vil bli slettet etter endelig behandling av forespørselen din; dette er tilfelle hvis det kan utledes av omstendighetene at de aktuelle fakta er endelig avklart, forutsatt at det ikke foreligger noen lovbestemte lagringsforpliktelser som tilsier noe annet.

5) Kommentarfunksjon

Som bruker kan du abonnere på oppfølgingskommentarene. Du vil motta en bekreftelse på e-post for å sikre at du er eieren av den angitte e-postadressen (dobbel opt-in-prosedyre). Det rettslige grunnlaget for databehandling i forbindelse med abonnement på kommentarer er Art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Du kan når som helst avslutte abonnementet på kommentarer med virkning for fremtiden. Se e-postbekreftelsen for mer informasjon om muligheten til å avslutte abonnementet.

6) Bruk av kundedata til direkte annonsering

6.1 Abonner på vårt nyhetsbrev på e-post

Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, vil vi regelmessig sende deg informasjon om tilbudene våre. De eneste obligatoriske opplysningene for å sende nyhetsbrevet er e-postadressen din. Det er frivillig å oppgi ytterligere opplysninger, og de vil bli brukt til å henvende oss til deg personlig. Vi bruker den såkalte dobbelt opt-in-prosedyren for å sende nyhetsbrevet. Dette betyr at vi bare sender deg et nyhetsbrev på e-post når du uttrykkelig har bekreftet at du samtykker i å motta nyhetsbrev. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet i fremtiden ved å klikke på en passende lenke.

Ved å aktivere bekreftelseskoblingen gir du oss ditt samtykke til bruk av personopplysningene dine i henhold til artikkel. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen din som er oppgitt av internettleverandøren din (ISP), samt dato og klokkeslett for registreringen for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt. Opplysningene som samles inn av oss når du registrerer deg for nyhetsbrevet, brukes utelukkende til markedsføringsformål gjennom nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken som er oppgitt for dette formålet i nyhetsbrevet eller ved å sende en tilsvarende melding til den ansvarlige personen som er nevnt i begynnelsen. Etter avmelding vil e-postadressen din umiddelbart bli slettet fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine, eller vi forbeholder oss retten til en mer omfattende bruk av dataene dine som er tillatt ved lov og som vi informerer deg om i denne erklæringen.

6.2 Sende nyhetsbrevet til eksisterende kunder

Hvis du har gitt oss e-postadressen din ved kjøp av produkter, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud på lignende produkter som du allerede har kjøpt via e-post. I henhold til § 7 (3) i den tyske loven mot illojal konkurranse trenger vi ikke å innhente særskilt samtykke fra deg. I denne forbindelse skjer databehandlingen utelukkende på grunnlag av vår berettigede interesse i persontilpasset direkte reklame i henhold til Art. 6 (1) bokstav f GDPR. Hvis du i utgangspunktet har motsatt deg bruken av e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg noen e-post. Du har til enhver tid rett til å motsette deg fremtidig bruk av e-postadressen din til ovennevnte reklameformål ved å varsle den behandlingsansvarlige som er nevnt i begynnelsen av dette dokumentet. I denne forbindelse må du bare betale overføringskostnadene i henhold til grunntakstene. Ved mottak av din innsigelse vil bruken av e-postadressen din til reklameformål opphøre umiddelbart.

6.3 - Nyhetsbrev via MailChimp
Våre nyhetsbrev på e-post sendes via den tekniske tjenesteleverandøren The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), til hvem vi videreformidler opplysningene du oppga da du registrerte deg for nyhetsbrevet. Denne utleveringen skjer i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR og tjener vår legitime interesse i bruk av et effektivt, sikkert og brukervennlig nyhetsbrevsystem. Vær oppmerksom på at dataene dine vanligvis overføres til en MailChimp-server i USA og lagres der.
MailChimp bruker denne informasjonen til å sende og statistisk evaluere nyhetsbrevet på våre vegne. For evalueringsformål inneholder e-postene som sendes, såkalte sporingspiksler eller sporingspiksler, som representerer bildefiler med én piksel som er lagret på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å finne ut om en nyhetsbrevmelding har blitt åpnet og hvilke lenker som har blitt klikket på. I tillegg registreres teknisk informasjon (f.eks. tidspunkt for henting, IP-adresse, nettlesertype og operativsystem). Opplysningene innhentes utelukkende i et pseudonymisert format og kobles ikke sammen med andre personopplysninger fra deg. En direkte personlig relasjon er utelukket. Disse dataene brukes utelukkende til statistisk analyse av nyhetsbrevkampanjer. Resultatene av disse analysene kan brukes til å tilpasse fremtidige nyhetsbrev bedre til mottakernes interesser.
Hvis du ønsker å motsette deg dataanalyse for statistiske evalueringsformål, må du melde deg av nyhetsbrevet.
Videre kan MailChimp bruke disse dataene i henhold til art. 6 (1) bokstav f GDPR også på grunnlag av sin egen legitime interesse i den etterspørselsorienterte utformingen og optimaliseringen av tjenesten samt for markedsundersøkelsesformål, for eksempel for å avgjøre hvilke land mottakerne kommer fra. MailChimp bruker imidlertid ikke dataene til mottakerne av nyhetsbrevet til å henvende seg til disse mottakerne eller videreformidle disse dataene til tredjeparter.
For å beskytte dataene dine i USA har vi inngått en databehandleravtale ("databehandleravtale") med MailChimp på grunnlag av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler for å muliggjøre overføring av personopplysningene dine til MailChimp. Hvis du er interessert i å se denne databehandlingsavtalen, kan du gjøre det på følgende lenke: https://mailchimp.com/juridisk/databehandling - tillegg/
MailChimps personvernerklæring kan ses på: https://mailchimp.com/juridisk/personvern/

6.4 Varsling via e-post om lagertilgjengelighet
Hvis nettstedet vårt shop gir deg muligheten til å informere deg via e-post om tidspunktet for tilgjengelighet for utvalgte, midlertidig utilgjengelige varer, kan du abonnere på vår e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet. Hvis du registrerer deg for vår e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet, sender vi deg en engangsmelding via e-post om tilgjengeligheten av artikkelen du har valgt. Den eneste obligatoriske informasjonen som trengs for å sende dette varselet, er e-postadressen din. Angivelsen av ytterligere data er frivillig og brukes hvis det er hensiktsmessig, for å kunne henvende seg til deg personlig. Vi bruker den såkalte dobbelt opt-in-prosedyren når vi sender dette varselet. Dette betyr at vi først sender deg et tilsvarende varsel etter at du uttrykkelig har bekreftet at du godtar å motta en slik melding. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å klikke på en lenke for å bekrefte at du ønsker å motta en slik melding.

Ved å aktivere bekreftelseskoblingen samtykker du i bruken av personopplysningene dine i samsvar med artikkel. 6 (1) bokstav a GDPR. Når du registrerer deg for vår e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet, lagrer vi IP-adressen din slik den er registrert av internettleverandøren (ISP), samt dato og klokkeslett for registreringen for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt. Opplysningene som samles inn av oss når du registrerer deg for vår e-postvarslingstjeneste om tilgjengeligheten av varer, brukes utelukkende til å informere deg om tilgjengeligheten av en bestemt vare på shop. Du kan når som helst avbryte e-postvarslingstjenesten for tilgjengeligheten av varer ved å sende en tilsvarende melding til den behandlingsansvarlige som er nevnt innledningsvis. Etter at du har sagt opp abonnementet, slettes e-postadressen din umiddelbart fra distribusjonslisten vår, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine, eller med mindre vi forbeholder oss retten til å bruke dataene dine videre i samsvar med loven som vi informerer deg om i denne erklæringen.

7) Behandling av opplysninger med henblikk på ordrebehandling

7.1 I den grad det er nødvendig for behandlingen av kontrakten for leverings- og betalingsformål, vil personopplysningene som er samlet inn av oss, bli gitt videre til det bestilte transportselskapet og den bestilte kredittinstitusjonen i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR.

Hvis vi skylder deg oppdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter på grunnlag av en tilsvarende kontrakt, vil vi behandle kontaktdataene (navn, adresse, e-postadresse) som du har oppgitt ved bestillingen, for å informere deg personlig ved hjelp av egnede kommunikasjonsmidler (f.eks. per post eller e-post) om kommende oppdateringer innen den lovbestemte tidsperioden innenfor rammen av vår lovbestemte informasjonsplikt i henhold til Art. 6 (1) bokstav c GDPR. Kontaktopplysningene dine vil utelukkende bli brukt til å informere deg om oppdateringer som vi er forpliktet til, og vil bare bli behandlet av oss for dette formålet i den grad det er nødvendig for den respektive informasjonen.

For å behandle bestillingen din samarbeider vi også med følgende tjenesteleverandør(er), som støtter oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Visse personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i samsvar med følgende informasjon.

7.2 Bruk av spesielle tjenesteleverandører for behandling og håndtering av bestillinger

- Amazonas
Bestillinger behandles av tjenesteleverandøren "Amazon" (Amazon EU S.a r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) som en del av "Fulfillment by Amazon". Personopplysningene dine vil bli overført til Amazon utelukkende med det formål å behandle nettbestillingen. Overføringen skjer i samsvar med art. 6 (1) punkt b GDPR og bare i den grad dette er nødvendig for ordrebehandling. Detaljer om Amazons personvernregler og Amazons databeskyttelseserklæring kan sees på: https://www.amazon.co.uk/gp/hjelp/kunde/display.html/ref=footer_iba?ie=UTF8&nodeId=201909150

7.3 Videreformidling av personopplysninger til leverandører av forsendelsestjenester

- DHL
Hvis levering av varer skjer med transporttjenesteleverandøren DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), vil vi videreformidle e-postadressen din til DHL i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR, før levering av varene, med det formål å koordinere en leveringsdato eller et varsel om forsendelsesstatus, bare hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke under bestillingsprosessen. Ellers vil bare navnet på mottakeren og leveringsadressen bli gitt videre til DHL med henblikk på levering i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR. Opplysningene vil bare bli gitt videre hvis dette er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndsavtale om leveringsdato med DHL eller overføring av statusinformasjon for levering av forsendelsen ikke mulig.
Samtykket kan når som helst tilbakekalles for fremtidige leveranser, enten hos den behandlingsansvarlige eller hos transporttjenesteleverandøren DHL.
- GLS
Hvis levering av varer skjer med transporttjenesteleverandøren GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein), vil vi videreformidle e-postadressen din til GLS i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR, før levering av varene, med det formål å koordinere en leveringsdato eller et varsel om forsendelsesstatus, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke under bestillingsprosessen. Ellers vil bare navnet på mottakeren og leveringsadressen bli gitt videre til GLS med henblikk på levering i samsvar med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Opplysningene vil bare bli gitt videre hvis dette er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndsavtale om leveringsdato med GLS eller overføring av statusinformasjon for levering av forsendelsen ikke mulig.
Samtykket kan når som helst tilbakekalles for fremtidige leveranser, enten hos den behandlingsansvarlige eller hos transporttjenesteleverandøren GLS.
- UPS
Hvis levering av varer skjer med transporttjenesten UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), vil vi videreformidle e-postadressen din til UPS i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR, før levering av varene, med det formål å koordinere en leveringsdato eller et varsel om forsendelsesstatus, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke under bestillingsprosessen. Ellers vil bare navnet på mottakeren og leveringsadressen bli gitt videre til UPS med henblikk på levering i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR. Opplysningene vil bare bli videreformidlet hvis dette er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndsavtale om leveringsdato med UPS eller overføring av statusinformasjon for levering av forsendelsen ikke mulig.
Samtykket kan når som helst tilbakekalles for fremtidige leveranser, enten hos den behandlingsansvarlige eller hos transporttjenesteleverandøren UPS.

7.4 Bruk av betalingstjenesteleverandører

- Amazon Pay
Hvis du velger betalingsmåten "Amazon Pay", vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter kalt "Amazon Payments"), til hvem vi vil videreformidle opplysningene du har oppgitt under bestillingsprosessen sammen med opplysningene om bestillingen din i samsvar med art. 6 (1) punkt b GDPR. Opplysningene dine vil bare bli videreformidlet til betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments med det formål å gjennomføre betalingen, og bare i den grad det er nødvendig. For mer informasjon om Amazon Payments' retningslinjer for personvern, vennligst gå til https://pay.amazon.com/uk/hjelp/201751600
- Apple Pay
Hvis du velger betalingsmåten "Apple Pay" fra Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, utføres betalingsbehandlingen via "Apple Pay"-funksjonen på terminalenheten din som brukes med iOS, watchOS eller macOS, ved å belaste et betalingskort som er registrert med "Apple Pay". Apple Pay bruker sikkerhetsfunksjoner innebygd i maskinvaren og programvaren på enheten din for å beskytte transaksjonene dine. For å frigjøre en betaling er det derfor nødvendig å angi en kode som du tidligere har definert, og å verifisere den ved hjelp av "Face ID"- eller "Touch ID"-funksjonen på terminalen din.
I forbindelse med betalingsbehandlingen vil informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din, bli overført til Apple i kryptert form. Apple krypterer deretter disse dataene igjen med en utviklerspesifikk nøkkel før dataene overføres til betalingstjenesteleverandøren av betalingskortet som er lagret i Apple Pay for betalingsbehandling. Krypteringen sikrer at bare nettstedet der kjøpet ble gjort, har tilgang til betalingsinformasjonen. Etter at betalingen er utført, sender Apple enhetens kontonummer og en transaksjonsspesifikk dynamisk sikkerhetskode til det opprinnelige nettstedet for å bekrefte betalingen.
Hvis personopplysninger behandles i de beskrevne overføringene, utføres behandlingen utelukkende med henblikk på betalingsbehandling i samsvar med artikkel. 6 Para. 1 bokstav b i personvernforordningen.
Apple oppbevarer anonymiserte transaksjonsdata, inkludert omtrentlig beløp for kjøpet, omtrentlig dato og klokkeslett og om transaksjonen ble fullført. Anonymiseringen utelukker enhver personlig referanse. Apple bruker de anonymiserte dataene til å forbedre Apple Pay og andre Apple-produkter og -tjenester.
Når du bruker Apple Pay på iPhone eller Apple Watch til å fullføre et kjøp via Safari på Mac, kommuniserer Mac-en og autorisasjonsenheten via en kryptert kanal på Apples servere. Apple behandler eller lagrer ikke denne informasjonen i noe format som kan identifisere deg personlig. Du kan deaktivere muligheten til å bruke Apple Pay på Mac-en din i innstillingene på iPhone. Gå til "Wallet & Apple Pay" og deaktiver "Tillat betalinger på Mac".
For mer informasjon om personvern i Apple Pay, se følgende nettadresse: https://support.apple.com/en-no-fr/HT203027
- giropay
Når du betaler via "giropay", behandles betalingen via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Tyskland, til hvem vi videreformidler informasjonen du oppga under bestillingsprosessen sammen med informasjon om bestillingen din. i samsvar med art. 6 (1) punkt b GDPR vil dataene dine utelukkende bli videreformidlet for betalingsbehandling og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet. Du kan få mer informasjon om personvernreglene til giropay under https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Hvis betalingsmåten "Klarna fakturakjøp" eller (hvis den tilbys) betalingsmåten "Klarna delbetalingskjøp" er valgt, behandles betalingen av Klarna AB (publ )[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter "Klarna"). For at betalingen skal kunne behandles, blir personopplysningene dine (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse, eventuelt i tillegg fødselsdato og bankopplysninger) samt data relatert til bestillingen (f.eks. fakturabeløp, artikkel, leveringstype) videresendt til Klarna for identitets- og kredittverdighetssjekk, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til dette i samsvar med art. 6 (1) punkt a GDPR i bestillingsprosessen. Du kan se hvilke kredittopplysningsbyråer opplysningene dine kan videresendes til: https://www.klarna.com/internasjonalt/personvern-policy/
Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). Hvis scoreverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på anerkjente vitenskapelige, matematisk-statistiske metoder. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adressedata. Klarna bruker den mottatte informasjonen om den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for en balansert beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforholdet.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige eller til Klarna. Klarna kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for å behandle betalinger i samsvar med kontrakten.
- Mollie
Når en betalingsmetode som tilbys via betalingstjenesten "mollie" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (heretter kalt "mollie"). De individuelle betalingsmetodene som tilbys av mollie, kommuniseres til kunden på selgerens nettsted shop. For behandling av betalinger kan mollie benytte seg av andre betalingstjenester, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde. Kunden vil bli henvist til disse betalingsbetingelsene separat. Ytterligere informasjon om "mollie" finner du på Internett på adressen https://www.mollie.com/en/
- Paypal
Når du betaler via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbys - "kjøp på konto" eller "delbetaling" via PayPal, overfører vi betalingsopplysningene dine til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal"). Overføringen skjer i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR og bare i den grad det er nødvendig for betalingsbehandling.
PayPal forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk for betalingsmetodene kredittkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller, hvis det tilbys, "kjøp på konto" eller "delbetaling" via PayPal. For dette formålet kan betalingsdataene dine bli gitt videre til kredittbyråer basert på PayPals legitime interesse i å bestemme solvensen din i henhold til art. 6 (1) bokstav f GDPR. PayPal bruker resultatet av kredittvurderingen i forhold til den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for å avgjøre om den respektive betalingsmåten skal tilbys. Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). Hvis scoreverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på anerkjente vitenskapelige, matematisk-statistiske metoder. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger. For ytterligere informasjon om databeskyttelseslovgivning, inkludert kredittbyråene som brukes, se PayPals databeskyttelseserklæring på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan når som helst motsette deg denne behandlingen av opplysningene dine ved å sende en melding til PayPal. PayPal kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for kontraktsmessig betalingsbehandling.
- SOFORT
Hvis du velger betalingsmåten "SOFORT", vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter "SOFORT"), til hvem vi vil videreformidle opplysningene dine som er oppgitt under bestillingsprosessen sammen med informasjonen om bestillingen din i samsvar med Art. 6 (1) punkt b GDPR. SOFORT er en del av Klarna-konsernet (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Opplysningene dine vil bare bli videreformidlet til betalingstjenesteleverandøren SOFORT og bare i den grad det er nødvendig. SOFORTs personvernerklæring kan leses på: https://www.klarna.com/uk/personvern-policy/.

8) Nettbasert markedsføring

8.1 Facebook-piksel for å opprette egendefinerte målgrupper (med samtykkeverktøy for informasjonskapsler)
I vårt nettbaserte tilbud brukes den såkalte "Facebook-pikselen" fra det sosiale nettverket Facebook. Den drives av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland (heretter "Facebook").
Hvis en bruker klikker på en annonse plassert av oss, som vises på Facebook, legges et tillegg til nettadressen til vår lenkede side av Facebook-piksler. Hvis siden vår tillater at data deles med Facebook via piksler, skrives denne URL-parameteren inn i brukerens nettleser via en informasjonskapsel, som settes av selve den lenkede siden. Denne informasjonskapselen leses deretter av Facebook Pixel og gjør det mulig å videresende dataene til Facebook.
Ved hjelp av Facebook-pikselen er Facebook i stand til å bestemme besøkende på vårt online tilbud som en målgruppe for presentasjon av annonser (såkalte "Facebook-annonser"). Følgelig vil Facebook-pikselen for å vise Facebook-annonser plassert av oss bare bli presentert for Facebook-brukere som har vist interesse for vårt online-tilbud eller som viser visse egenskaper (f.eks. interesse for bestemte emner eller produkter bestemt ved hjelp av de besøkte nettstedene) som vi vil overføre til Facebook (såkalte "tilpassede målgrupper"). Når vi bruker Facebook-piksler, ønsker vi også å sikre at Facebook-annonsene våre samsvarer med brukernes potensielle interesse og ikke er irriterende. Dette gjør det mulig for oss å evaluere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål ved å spore om brukere ble videresendt til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook-annonse ("konvertering").
De innsamlede dataene er anonyme og gir oss ingen informasjon om brukerens identitet. Dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook for å muliggjøre en forbindelse til den respektive brukerprofilen og for at Facebook skal kunne bruke dataene til egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk (https://www.facebook.com/om/personvern/). Opplysningene kan gjøre det mulig for Facebook og dets partnere å vise annonser på og utenfor Facebook.
Databehandlingen knyttet til bruken av Facebook-pixelen utføres bare med ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket fjerner du haken ved siden av innstillingen for "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" som er innebygd på nettstedet.

8.2 - Google AdSense
Dette nettstedet bruker Google AdSense, en nettannonsetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Google AdSense bruker såkalte informasjonskapsler. Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. I tillegg bruker Google AdSense også "web beacons" (små usynlige grafiske elementer) for å samle inn informasjon, som kan brukes til å registrere, samle inn og evaluere enkle handlinger som besøkstrafikk på nettstedet. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene og/eller sporingsbildene (inkludert IP-adressen din) om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en server hos Google og lagres der. Ved bruk av Google AdSense kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.
Google vil bruke informasjonen som innhentes på denne måten til å analysere din bruk av dette nettstedet med hensyn til AdSense-annonser. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google AdSense, slås ikke sammen med andre Google-data. Informasjonen som samles inn av Google, kan overføres til tredjeparter hvis dette er foreskrevet ved lov og/eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på forespørsel fra Google.
All behandling som er beskrevet ovenfor, særlig avlesning av informasjon på den brukte sluttenheten, utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GPDR. Uten dette samtykket vil Google AdSense ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
For mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern, vennligst besøk: https://privacy.google.com/intl/no-GB/ta-kontroll.html?categories_activeEl=sign-in
- Googles markedsføringsplattform
Dette nettstedet bruker nettmarkedsføringsverktøyet Google Marketing Platform fra operatøren Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").
GMP bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for brukerne, for å forbedre kampanjeresultatrapporter eller for å forhindre at en bruker ser de samme annonsene mer enn én gang. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å identifisere hvilke annonser som vises i hvilken nettleser, og for å forhindre at de vises mer enn én gang.
I tillegg kan GMP bruke informasjonskapsel-ID-er til å registrere såkalte konverteringer som er relatert til annonseforespørsler. Dette er for eksempel tilfelle når en bruker ser en GMP-annonse og senere, ved hjelp av den samme nettleseren, åpner annonsørens nettsted og foretar et kjøp via dette nettstedet. Ifølge Google inneholder GMP-informasjonskapsler ingen personopplysninger.
På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn av Google ved bruk av disse verktøyene, og informerer deg derfor som følger i henhold til vår kunnskap: Ved å integrere GMP mottar Google informasjon om at du har åpnet den tilsvarende delen av nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert hos en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, er det mulig at leverandøren finner ut og lagrer IP-adressen din. I forbindelse med bruken av GMP kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.
All behandling som er beskrevet ovenfor, særlig avlesning av informasjon på den brukte sluttenheten, utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i samsvar med Art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Uten dette samtykket vil GMP ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
Du kan få mer informasjon om personvernbestemmelsene til GMP by Google på følgende internettadresse: https://policies.google.com/personvern?gl=de&hl=en
- Microsoft-reklame
Dette nettstedet bruker konverteringssporingsteknologien "Microsoft Advertising" fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Microsoft Advertising-annonse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på terminalenheten din. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 180 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker visse sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan Microsoft og vi gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden (konverteringsside).
Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk, dvs. å registrere hvor mange brukere som kommer til en konverteringsside etter å ha klikket på en annonse. Dette forteller oss det totale antallet brukere som klikket på annonsen vår og ble omdirigert til en side merket med en konverteringssporingskode. Vi mottar imidlertid ingen informasjon som kan identifisere brukerne personlig.
All behandling som er beskrevet ovenfor, særlig innstillingen av informasjonskapsler for å lese ut informasjon på den brukte sluttenheten, utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 (1) punkt a GDPR. Uten dette samtykket vil Microsoft Advertising ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
Du kan få mer informasjon om Microsofts databeskyttelsespolitikk på følgende internettadresse: https://privacy.microsoft.com/en-no-fr/personvernerklæring
- Microsoft Advertising Universal Event Tracking
Dette nettstedet bruker Universal Event Tracking av konverteringssporingsteknologien "Microsoft Advertising" fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
For bruk av Universal Event Tracking inneholder hver side på nettstedet vårt en tagg som samhandler med konverteringscookien som er satt av Microsoft. Denne interaksjonen gjør brukeratferden på nettstedet vårt sporbar og sender informasjonen som samles inn til Microsoft. Formålet med dette er at visse forhåndsdefinerte mål, for eksempel kjøp eller potensielle kunder, kan registreres statistisk og evalueres for å gjøre orienteringen og innholdet i tilbudene våre mer interesseorientert. Taggene tjener ikke til å identifisere brukere personlig på noe tidspunkt.
All behandling som er beskrevet ovenfor, særlig innstillingen av informasjonskapsler for avlesning av informasjon på den brukte sluttenheten, vil bare bli utført hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i samsvar med artikkel. 6 (1) punkt a GDPR. Uten dette samtykket vil Microsoft Advertising ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
Du kan få mer informasjon om Microsoft Advertisings retningslinjer for databeskyttelse på følgende internettadresse: https://privacy.microsoft.com/en-no-fr/personvernerklæring

9) Nettanalysetjenester

9.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals
Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert den forkortede IP-adressen) overføres vanligvis til en Google-server og lagres der, og kan også overføres til serverne til Google LLC. i USA.
Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med utvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering av IP-adressen ved å forkorte den og utelukker muligheten for direkte personlig referanse. Gjennom utvidelsen vil IP-adressen din bli forkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til en server fra Google LLC. i USA og forkortes der.
På våre vegne vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om nettstedsaktivitetene og til å tilby oss ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor rammen av Google (Universal) Analytics, blir ikke kombinert med andre Google-data.
Via en spesiell funksjon kalt "Demografi" gjør Google Analytics det også mulig å utarbeide statistikk med uttalelser om alder, kjønn og interesser til besøkende på nettstedet basert på en evaluering av interesserelatert annonsering og med bruk av tredjepartsinformasjon. Dette gjør det mulig å definere og differensiere brukergrupper på nettstedet med henblikk på målgruppeoptimaliserte markedsføringstiltak. Datasett som samles inn via "Demografi" kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person.
Nærmere opplysninger om de igangsatte behandlingene og om Googles håndtering av data som samles inn fra nettsteder, finner du her: https://policies.google.com/teknologier/partner-nettsteder?hl=en
All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for å lese informasjon på den brukte terminalenheten, utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med Art. 6 Para. 1 bokstav a GDPR. Uten dette samtykket vil bruken av Google Analytics under ditt besøk på nettstedet vårt ikke finne sted.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve din rett til å trekke tilbake samtykket, vennligst deaktiver denne tjenesten i "Cookie-Consent-Tool" på nettstedet. Vi har inngått en databehandleravtale med Google for bruk av Google Analytics, som forplikter Google til å beskytte dataene til de besøkende på nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter.
For overføring av data fra EU til USA bruker Google såkalte standard databeskyttelsesklausuler fra Europakommisjonen, som skal sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået i USA.
Mer informasjon om Google (Universal) Analytics finner du her: https://policies.google.com/personvern?hl=en&gl=en
Dette nettstedet bruker også Google Signals-tjenesten som en utvidelse av Google Analytics. Med Google Signals kan vi få Google til å generere rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross device tracking"). Hvis du har aktivert "personaliserte annonser" i innstillingene i Google-kontoen din og du har koblet Internett-kompatible enheter til Google-kontoen din, kan Google analysere brukeratferd på tvers av enheter og opprette databasemodeller basert på dette, forutsatt at du har gitt riktig samtykke til bruk av Google Analytics i samsvar med Art. 6 para. 1 bokstav a GDPR (se ovenfor). Registreringene og enhetstypene til alle besøkende på nettstedet som var logget inn på en Google-konto og har utført en konvertering, blir vurdert. Dataene viser blant annet på hvilken enhet du klikket på en visning for første gang og på hvilken enhet den tilsvarende konverteringen fant sted. Vi mottar ingen personopplysninger fra Google, men kun statistikk basert på Google Signals. Du har muligheten til å deaktivere funksjonen "tilpassede annonser" i innstillingene til Google-kontoen din og dermed slå av analysen på tvers av enheter. Følg instruksjonene på denne siden for å gjøre dette: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=en
Mer informasjon om Google Signals finner du her: https://support.google.com/analyse/svar/7532985?hl=en

9.2 Google Analytics 4
Dette nettstedet bruker Google Analytics 4, en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan brukes til å analysere bruken av nettsteder.
Ved bruk av Google Analytics 4 brukes såkalte "cookies" som standard. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på terminalenheten din og gjør det mulig å analysere din bruk av et nettsted. Informasjonen som samles inn av informasjonskapsler om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen som overføres av terminalenheten din, forkortet med de siste sifrene, se nedenfor), overføres vanligvis til en Google-server og lagres og behandles der. Dette kan også føre til overføring av informasjon til serverne til Google LLC, et selskap basert i USA, der informasjonen behandles videre.
Når du bruker Google Analytics 4, blir IP-adressen som overføres av terminalenheten din når du bruker nettstedet, alltid samlet inn og behandlet som standard og automatisk bare på en anonymisert måte, slik at en direkte personlig referanse til den innsamlede informasjonen er utelukket. Denne automatiske anonymiseringen utføres ved at IP-adressen som overføres av terminalenheten din, forkortes med de siste sifrene av Google i medlemsstatene i Den europeiske union (EU) eller andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
På våre vegne bruker Google denne og annen informasjon for å evaluere din bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter (rapporter) om dine aktiviteter på nettstedet eller din bruksatferd og for å tilby oss andre tjenester knyttet til din bruk av nettstedet og Internett. I denne sammenheng vil IP-adressen som overføres og forkortes av terminalenheten din innenfor rammen av Google Analytics 4, ikke bli slått sammen med andre data fra Google. Opplysningene som samles inn i forbindelse med bruken av Google Analytics 4, lagres i to måneder og slettes deretter.
Google Analytics 4 gjør det også mulig å lage statistikk med uttalelser om alder, kjønn og interesser til brukere av nettstedet på grunnlag av en evaluering av interessebasert annonsering og med involvering av tredjepartsinformasjon via en spesiell funksjon, de såkalte "demografiske kjennetegnene". Dette gjør det mulig å bestemme og skille mellom brukergrupper på nettstedet med det formål å målrette markedsføringstiltak. Data som samles inn via de "demografiske kjennetegnene", kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person og dermed ikke deg personlig. Disse opplysningene som samles inn via funksjonen "demografiske kjennetegn", lagres i to måneder og slettes deretter.
All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for lagring og lesing av informasjon på terminalenheten som du bruker til å bruke nettstedet, vil bare finne sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 (1) lit. a GDPR. Uten ditt samtykke vil Google Analytics 4 ikke bli brukt under din bruk av nettstedet. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket må du deaktivere denne tjenesten via "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
I forbindelse med dette nettstedet brukes også funksjonen "UserIDs" som en utvidelse av Google Analytics 4. Ved å tildele individuelle bruker-ID-er kan vi få Google til å lage rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross-device tracking"). Dette betyr at bruksatferden din også kan analyseres på tvers av enheter hvis du har gitt ditt tilsvarende samtykke til bruk av Google Analytics 4 i samsvar med Art. 6 (1) lit. a GDPR, hvis du har opprettet en personlig konto ved å registrere deg på dette nettstedet og er logget inn på din personlige konto på forskjellige sluttenheter med dine relevante påloggingsdata. Dataene som samles inn på denne måten, viser blant annet på hvilken sluttenhet du klikket på en annonse for første gang og på hvilken sluttenhet den relevante konverteringen fant sted.
I forbindelse med dette nettstedet brukes også Google Signals-tjenesten som en utvidelse av Google Analytics 4. Med Google Signals kan vi få Google til å lage rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross-device tracking"). Hvis du har aktivert "tilpassede annonser" i Google-kontoinnstillingene dine og koblet dine Internett-aktiverte sluttapparater til Google-kontoen din, kan Google analysere bruksatferd på tvers av enheter og opprette databasemodeller basert på dette hvis du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics 4 i samsvar med Art. 6 (1) a GDPR. Innloggingene og enhetstypene til alle nettstedsbrukere som var logget inn på en Google-konto og utførte en konvertering, blir tatt i betraktning. Dataene viser blant annet på hvilken enhet du klikket på en annonse for første gang og på hvilken enhet den aktuelle konverteringen fant sted. Vi mottar ingen personopplysninger fra Google i denne forbindelse, men kun statistikk utarbeidet på grunnlag av Google Signals. Du har muligheten til å deaktivere funksjonen "tilpassede annonser" i innstillingene til Google-kontoen din og dermed slå av analysen på tvers av enheter i forbindelse med Google Signals. Følg instruksjonene på denne siden for å gjøre dette: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=en
Du finner mer informasjon om Google Signals på følgende lenke: https://support.google.com/analyse/svar/7532985?hl=en
Vi har inngått en såkalt databehandleravtale med Google for vår bruk av Google Analytics 4, der Google er forpliktet til å beskytte dataene til brukerne av nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter.
For å sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået, selv i tilfelle overføring av data fra EU eller EØS til USA og mulig videre behandling der, henviser Google til de såkalte standardkontraktsklausulene fra Europakommisjonen, som vi har kontraktfestet med Google.
Ytterligere juridisk informasjon om Google Analytics 4, inkludert en kopi av de nevnte standardkontraktsklausulene, finner du på følgende lenke: https://policies.google.com/personvern?hl=en
Detaljer om behandlingen som utløses av Google Analytics 4 og Googles håndtering av data fra nettsteder finner du her: https://policies.google.com/teknologier/partner-nettsteder

9.3 - Dette nettstedet bruker "Google Tag Manager", en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter: "Google"). Google Tag Manager gir et teknisk grunnlag for å samle ulike nettapplikasjoner, inkludert sporings- og analysetjenester, og for å kalibrere, kontrollere og knytte betingelser til dem via et enhetlig brukergrensesnitt.
Google Tag Manager lagrer ikke selv noen informasjon på brukernes sluttenheter eller leser dem. Tjenesten utfører heller ingen uavhengige dataanalyser.
Google Tag Manager overfører imidlertid IP-adressen din til Google når du besøker en side, og kan lagre den der. Overføring til Google LLCs servere i USA er også mulig.

Denne behandlingen utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i samsvar med artikkel. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Uten dette samtykket vil Google Tag Manager ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt må du deaktivere denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google, som forplikter Google til å beskytte dataene til de besøkende på nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter.

For overføring av data fra EU til USA påberoper Google seg EU-kommisjonens såkalte standardklausuler for databeskyttelse, som skal sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået i USA.

Mer informasjon om personvern på Google Tag Manager finner du her: https://support.google.com/tagmanager/svar/9323295?hl=en.
Du finner separat informasjon om personvernrelevante tjenester og applikasjoner som er slått sammen i Google Tag Manager i de tilsvarende delene av denne personvernerklæringen.

10) Nettstedets funksjoner

10.1 ShopVote-grafikk
Vi har integrert ShopVote-grafikk på dette nettstedet for å vise ShopVote-seglet vårt og eventuelle innsamlede og/eller aggregerte vurderinger.
Dette tjener til å beskytte våre legitime interesser i optimal markedsføring av tilbudet vårt, som har forrang i sammenheng med en interesseavveining i samsvar med art. 6 Para. 1 bokstav f i GDPR. ShopVote-grafikken og tjenestene som annonseres med dem, er et tilbud fra Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.
Når ShopVote-grafikken kalles opp, lagrer webserveren automatisk en såkalt serverloggfil, som for eksempel inneholder IP-adressen din, dato og klokkeslett for oppkallingen, mengden data som overføres og kilden til oppkallingen (tilgangsdata) og dokumenterer oppkallingen. Disse tilgangsdataene evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dager etter at besøket ditt på nettstedet er avsluttet. Ingen andre personopplysninger samles inn eller lagres av ShopVote-grafikken.

10.2 Facebook med 2-klikk-løsning
Nettstedet vårt bruker såkalte sosiale plugins ("plugins") fra det sosiale nettverket Facebook som drives av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Hvis du ønsker å øke beskyttelsen av dataene dine når du besøker nettstedet vårt, deaktiveres programtilleggene i utgangspunktet og integreres i siden ved hjelp av en såkalt "2-klikk"-løsning. Deaktiverte plugin-moduler er uthevet i grått. Denne integreringen sikrer at det ikke opprettes noen forbindelse til Facebook-serverne når en side på nettstedet vårt som inneholder slike programtillegg, åpnes. Nettleseren din oppretter bare en direkte forbindelse til Facebooks servere når du aktiverer plugin-modulene og dermed gir ditt samtykke til overføring av data i henhold til art. 6 (1) punkt a GDPR. Innholdet i den respektive plugin-modulen overføres direkte til nettleseren din og integreres i siden. Programtillegget sender deretter data (inkludert IP-adressen din) til Facebook. Vi har ingen kontroll over mengden data Facebook samler inn ved hjelp av disse programtilleggene. Så vidt vi vet, vil Facebook uansett bli informert om hvilke av våre nettsteder du har besøkt nå og tidligere. Ved å integrere programtilleggene får Facebook informasjon om at nettleseren din har åpnet den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Facebook-profil eller ikke er logget inn for øyeblikket. Informasjonen som samles inn (inkludert IP-adressen din) overføres direkte fra nettleseren din til en Facebook-server i USA og lagres der. Når du samhandler med programtilleggene, overføres den relevante informasjonen også direkte til en Facebook-server og lagres der. Informasjonen publiseres også på Facebook og sendes til kontaktene dine.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å deaktivere den aktiverte plugin-modulen ved å klikke på knappen igjen. Tilbakekallingen har imidlertid ingen innvirkning på dataene som allerede er overført til Facebook.
Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i Facebooks personvernerklæring på www. facebook.com: https://www.facebook.com/policy.php

10.3 Bruk av YouTube-videoer
Dette nettstedet bruker YouTube-innebyggingsfunksjonen for visning og avspilling av videoer som tilbys av leverandøren YouTube, som tilhører Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").
For dette formålet brukes den utvidede databeskyttelsesmodusen for å sikre, i henhold til leverandørens informasjon, at brukerinformasjon bare lagres når avspillingsfunksjonen til videoen er startet. Når avspillingen av innebygde YouTube-videoer startes, setter leverandøren "YouTube"-informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukeratferd. Ifølge indikasjoner fra YouTube er bruken av disse informasjonskapslene blant annet ment å registrere videostatistikk, for å forbedre brukervennligheten og for å unngå upassende handlinger. Hvis du er logget inn på Google, vil informasjonen din knyttes direkte til kontoen din når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker å bli knyttet til profilen din på YouTube, må du logge ut før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine (også for brukere som ikke er logget inn) som bruksprofiler og evaluerer dem. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av disse brukerprofilene, og du må kontakte YouTube for å utøve denne retten. Ved bruk av YouTube kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.
Uavhengig av om den innebygde videoen spilles av, opprettes en forbindelse til Google-nettverket "dobbeltklikk" når du besøker dette nettstedet. Dette kan utløse ytterligere databehandling utenfor vår kontroll.
All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av informasjonskapsler for lesing av informasjon på sluttenheten som brukes, vil bare bli utført hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Uten dette samtykket vil Youtube-videoer ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. Hvis du ønsker å utøve din rett til tilbakekalling, kan du deaktivere denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.
Mer informasjon om YouTubes retningslinjer for personvern finner du på: www.google.com/policies/privacy/.

10.4 Google Web Fonts
Dette nettstedet bruker nettfonter levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") for å vise fonter på en ensartet måte. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige webfonter inn i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og fonter riktig.
For å gjøre dette må nettleseren du bruker, ha en forbindelse til Googles servere. Ved bruk av Google Maps kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA. På denne måten blir Google informert om at nettstedet vårt har blitt besøkt via din IP-adresse. Google Web Fonts brukes for å sikre en enhetlig og attraktiv presentasjon av våre nettbaserte tilbud, og bruken er i vår legitime interesse i henhold til Art. 6 (1) bokstav f GDPR. Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, brukes en standard font av datamaskinen din.
Mer informasjon om Google Web Fonts finner du på følgende adresse https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/personvern?hl=en.

10.5 FontAwesome
Dette nettstedet bruker såkalte webfonter fra "FontAwesome", en tjeneste fra Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA ("FontAwesome"), for enhetlig visning av fonter. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige webfonter inn i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og fonter riktig.
For dette formålet må nettleseren du bruker, koble seg til FontAweswes servere. Dette kan også føre til overføring av personopplysninger til FontAweswes servere i USA. På denne måten blir FontAwesome klar over at nettstedet vårt har blitt åpnet via IP-adressen din. Bruken av FontAwesome-fonter er av interesse for en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online-tilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, vil en standard font fra datamaskinen din bli brukt. Du finner mer informasjon om FontAwesome på: https://fontawesome.com/personvern

På dette nettstedet bruker vi også reCAPTCHA-funksjonen til Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funksjonen brukes hovedsakelig for å skille mellom om en oppføring er gjort av en fysisk person eller misbrukt ved automatisk og automatisert behandling. Tjenesten inkluderer sending av IP-adressen og eventuelt andre data som kreves av Google for reCAPTCHA-tjenesten til Google. Bruken av Google reCAPTCHA kan også resultere i overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA og utføres i samsvar med Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grunnlag av vår legitime interesse i å bestemme den individuelle viljen til handlinger på Internett og unngå misbruk og spam.

Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles retningslinjer for personvern finner du på: https://policies.google.com/personvern?hl=en-GB

10.6 Google Translate

Dette nettstedet bruker oversettelsestjenesten "Google Translate" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") via en API-integrasjon. For at oversettelsen skal vises automatisk etter at du har valgt et nasjonalt språk, oppretter nettleseren du bruker, en forbindelse til Googles servere. Google bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) overføres til og lagres av Google på servere i USA.
Mer informasjon om Google Translate og Googles retningslinjer for personvern finner du på: https://www.google.com/politikk/personvern/.
All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt lagring av informasjon på den brukte sluttenheten, vil bare bli utført hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det i samsvar med Art. 6 Para. 1 bokstav a i personvernforordningen. Uten dette samtykket vil Google Translate ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

11) Verktøy og diverse

11.1 Dette nettstedet bruker et såkalt "cookie-samtykkeverktøy" for å innhente effektivt brukersamtykke for cookies og cookie-baserte applikasjoner som krever samtykke. "Samtykkeverktøyet for informasjonskapsler" vises til brukerne i form av et interaktivt brukergrensesnitt når de går inn på siden, der de kan gi samtykke til visse informasjonskapsler og/eller informasjonskapselbaserte applikasjoner ved å krysse av i den aktuelle boksen. Ved hjelp av verktøyet blir alle informasjonskapsler/tjenester som krever samtykke, bare lastet inn hvis den respektive brukeren gir det tilsvarende samtykket ved å krysse av i den tilsvarende boksen. Dette sikrer at slike informasjonskapsler bare settes på brukerens respektive sluttenhet hvis samtykke er gitt.
Verktøyet setter teknisk nødvendige informasjonskapsler for å lagre dine preferanser for informasjonskapsler. Personlige brukeropplysninger behandles vanligvis ikke.
Hvis det i enkelte tilfeller behandles personopplysninger (f.eks. IP-adressen) med det formål å lagre, tilordne eller logge cookie-innstillinger, gjøres dette i samsvar med Art. 6 (1) GDPR basert på vår legitime interesse i en lovlig, brukerspesifikk og brukervennlig samtykkehåndtering for informasjonskapsler og dermed i en lovlig utforming av nettstedet vårt.
Ytterligere rettslig grunnlag for behandlingen er art. 6 (1) bokstav c GDPR. Som ansvarlig part er vi underlagt den juridiske forpliktelsen til å gjøre bruken av teknisk unødvendige informasjonskapsler avhengig av det respektive brukerens samtykke.
Ytterligere informasjon om operatøren og innstillingsalternativene for cookie-samtykkeverktøyet finner du direkte i det tilsvarende brukergrensesnittet på nettstedet vårt.

11.2 - DATEV
Vi bruker den skybaserte regnskapsprogramvaren til DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg, Tyskland ("DATEV") for å håndtere regnskapet vårt.
DATEV behandler inngående og utgående fakturaer og, hvis aktuelt, også banktransaksjonene til virksomheten vår for automatisk å registrere fakturaer, matche dem med transaksjonene og opprette finansregnskapet fra dette i en halvautomatisert prosess.
Hvis personopplysninger også behandles i denne prosessen, utføres behandlingen i samsvar med art. 6 Para. 1 lit. f GDPR basert på vår legitime interesse i effektiv organisering og dokumentasjon av våre forretningstransaksjoner.
Du finner mer informasjon om DATEV, den automatiserte behandlingen av opplysninger og personvernreglene her https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.
- weclapp
Vi bruker den skybaserte regnskapsprogramvaren til weclapp SE Neue Mainzer Straße 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main ("weclapp"). Weclapp behandler innkommende og utgående fakturaer og, hvis aktuelt, også banktransaksjonene til virksomheten vår for automatisk å registrere fakturaer, matche dem med transaksjonene og opprette finansregnskapet i en halvautomatisert prosess.
Hvis personopplysninger også behandles i denne prosessen, utføres behandlingen i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR basert på vår legitime interesse i effektiv organisering og dokumentasjon av våre forretningstransaksjoner.
Du finner mer informasjon om weclapp, den automatiserte behandlingen av data og personvernreglene for weclapp her https://www.weclapp.com/de/datenschutz/

12) Den registrertes rettigheter

12.1 Gjeldende personvernlovgivning gir deg følgende omfattende rettigheter som registrert (rett til informasjon og inngripen) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger:

- Den registrertes rett til innsyn i henhold til art. 15 GDPR: Du har rett til å motta følgende informasjon: Personopplysningene som behandles av oss; formålene med behandlingen; kategoriene av behandlede personopplysninger; mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til; den planlagte perioden personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden; retten til å be den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte eller til å motsette seg slik behandling; retten til å inngi klage til en tilsynsmyndighet; dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om kilden til dem; forekomsten av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i det minste i slike tilfeller, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for den registrerte; de fornødne garantier i henhold til artikkel 46 når personopplysninger overføres til en tredjestat.

- Rett til retting i henhold til art. 16 GDPR: Du har rett til uten ugrunnet opphold å få uriktige personopplysninger om deg rettet av den behandlingsansvarlige og/eller rett til å få komplettert ufullstendige personopplysninger som er lagret hos oss.

- Rett til sletting ("retten til å bli glemt") i henhold til art. 17 I PERSONVERNFORORDNINGEN: Du har rett til å kreve at den behandlingsansvarlige sletter personopplysninger som gjelder deg, dersom vilkårene i art. 17 (2) GDPR er oppfylt. Denne retten gjelder imidlertid ikke for utøvelse av ytrings- og informasjonsfriheten, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesser eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

- Rett til begrensning av behandling i henhold til art. 18 I PERSONVERNFORORDNINGEN: Du har rett til å kreve at den behandlingsansvarlige begrenser behandlingen av personopplysningene dine av følgende grunner: Så lenge nøyaktigheten av personopplysningene dine bestrides av deg vil bli verifisert. Hvis du motsetter deg sletting av personopplysningene dine på grunn av ulovlig behandling og i stedet ber om at bruken av dem begrenses. Hvis du trenger personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, når vi ikke lenger trenger disse opplysningene for formålet med behandlingen. Hvis du har motsatt deg behandling av grunner knyttet til din personlige situasjon i påvente av verifisering av om våre legitime grunner overstyrer dine grunner.

- Rett til å bli informert i henhold til art. 19 GDPR: Hvis du har påberopt deg retten til retting, sletting eller begrensning av behandlingen overfor den behandlingsansvarlige, er han forpliktet til å underrette hver mottaker som personopplysningene er utlevert til, om enhver retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats. Du har rett til å bli informert om disse mottakerne.

- Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 I PERSONVERNFORORDNINGEN: Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller til å kreve at disse opplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig, dersom det er teknisk mulig.

- Rett til å trekke tilbake et gitt samtykke i henhold til art. 7 (3) GDPR: Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger med virkning for fremtiden. Ved tilbaketrekking vil vi umiddelbart slette de aktuelle opplysningene, med mindre videre behandling kan baseres på et rettslig grunnlag for behandling uten samtykke. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

- Rett til å inngi en klage i henhold til art. 77 I PERSONVERNFORORDNINGEN: Uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler, har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, dersom du mener at behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med personvernforordningen.

12.2 RETT TIL Å PROTESTERE

DERSOM VI, INNENFOR RAMMEN AV EN INTERESSEAVVEINING, BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE PÅ GRUNNLAG AV VÅR OVERVEIENDE BERETTIGEDE INTERESSE, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG DENNE BEHANDLINGEN MED VIRKNING FOR FREMTIDEN PÅ GRUNNLAG AV DIN SPESIELLE SITUASJON.
HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE. VI FORBEHOLDER OSS IMIDLERTID RETTEN TIL VIDERE BEHANDLING DERSOM VI KAN PÅVISE TVINGENDE BESKYTTELSESVERDIGE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER DERSOM BEHANDLINGEN TJENER TIL Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV.

HVIS VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR DIREKTEMARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE SOM BRUKES TIL DIREKTEMARKEDSFØRING. DU KAN UTØVE INNSIGELSEN SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE FOR DIREKTE REKLAMEFORMÅL.

13) Varighet av lagring av personopplysninger

Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert på det respektive rettsgrunnlaget, formålet med behandlingen og - hvis relevant - på den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. kommersielle og skattemessige oppbevaringsperioder).

Dersom personopplysningene behandles på grunnlag av et uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen, lagres disse opplysningene inntil den registrerte tilbakekaller sitt samtykke.

Hvis det finnes lovbestemte lagringsperioder for data som behandles innenfor rammen av lovbestemte eller lignende forpliktelser på grunnlag av artikkel. 6 (1) bokstav b GDPR, slettes disse dataene rutinemessig etter utløpet av lagringsperiodene hvis de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller innlede kontrakten og/eller hvis vi ikke lenger har en berettiget interesse i videre lagring.

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til innsigelse i samsvar med art. 21 (1) GDPR, med mindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring på grunnlag av art. 6 (1) bokstav f GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til innsigelse i henhold til art. 21 (2) GDPR.

Med mindre annet er angitt i informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, vil lagrede personopplysninger bli slettet dersom de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.