1) Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige

1.1 Vi er glade for at du besÞker nettstedet vÄrt og takker for din interesse. PÄ de fÞlgende sidene informerer vi deg om behandlingen av personopplysningene dine nÄr du bruker nettstedet vÄrt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan identifisere deg personlig.

1.2 Behandlingsansvarlig for databehandlingen pĂ„ dette nettstedet i henhold til personvernforordningen (GDPR) er aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Tyskland, Tlf: +49 (0)2234-9895290, e-post: [email protected]. Den behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formĂ„let med og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger.

2) Datainnsamling nÄr du besÞker nettstedet vÄrt

2.1 NÄr du bruker nettstedet vÄrt kun til informasjon, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller pÄ annen mÄte gir oss informasjon, samler vi bare inn data som nettleseren din overfÞrer til serveren vÄr (sÄkalte "serverloggfiler"). NÄr du besÞker nettstedet vÄrt, samler vi inn fÞlgende opplysninger som er teknisk nÞdvendige for at vi skal kunne vise deg nettstedet:

 • VĂ„rt besĂžkte nettsted
 • Dato og klokkeslett pĂ„ tidspunktet for tilgang
 • Mengde data sendt i byte
 • Kilde/referanse som du kom til siden fra
 • Brukt nettleser
 • Operativsystem som brukes
 • IP-adresse brukt (hvis aktuelt: i anonymisert form)

Databehandlingen utfÞres i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR pÄ grunnlag av vÄr berettigede interesse i Ä forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vÄrt. Opplysningene vil ikke bli gitt videre eller brukt pÄ noen annen mÄte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til Ä kontrollere serverloggfilene i ettertid dersom det foreligger konkrete indikasjoner pÄ ulovlig bruk.

2.2 Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for Ä beskytte overfÞringen av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller henvendelser til den behandlingsansvarlige). Du kjenner igjen en kryptert forbindelse pÄ tegnstrengen https:// og lÄsesymbolet i nettleserlinjen.

3) Informasjonskapsler

For Ä gjÞre besÞket ditt pÄ nettstedet vÄrt mer attraktivt og gjÞre det mulig Ä bruke visse funksjoner, bruker vi informasjonskapsler, dvs. smÄ tekstfiler som lagres pÄ sluttenheten din. I noen tilfeller slettes disse informasjonskapslene automatisk igjen etter at nettleseren er lukket (sÄkalte "sesjonscookies"), i andre tilfeller forblir disse informasjonskapslene lenger pÄ sluttenheten din og gjÞr det mulig Ä lagre sideinnstillinger (sÄkalte "vedvarende informasjonskapsler"). I sistnevnte tilfelle kan du finne varigheten av lagringen i oversikten over informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din.

Hvis personopplysninger ogsÄ behandles av individuelle informasjonskapsler som er satt av oss, utfÞres behandlingen enten i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR for oppfyllelse av kontrakten, i samsvar med art. 6 (1) bokstav a GDPR i tilfelle samtykke er gitt, eller i samsvar med art. 6 (1) punkt f GDPR for Ä ivareta vÄre legitime interesser i best mulig funksjonalitet pÄ nettstedet samt en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesÞket.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler, og du kan bestemme individuelt om du vil godta dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt.

VÊr oppmerksom pÄ at funksjonaliteten til nettstedet vÄrt kan vÊre begrenset hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

4) Kontakt oss

4.1 Jivochat

Dette nettstedet bruker et live chat-system som tilbys av fĂžlgende leverandĂžr: Jivochat Inc, 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA.

Behandlingen av personopplysninger som overfÞres via chat, utfÞres enten i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR, i den utstrekning det er nÞdvendig for Ä inngÄ eller gjennomfÞre kontrakten, eller i samsvar med Art. 6 (1) punkt f GDPR basert pÄ vÄr legitime interesse i effektiv stÞtte til vÄre besÞkende. Med mindre annet er pÄkrevd ved lov, vil dine overfÞrte data bli slettet nÄr de relevante fakta er endelig avklart. Videre kan ytterligere informasjon samles inn og evalueres ved hjelp av informasjonskapsler for Ä opprette pseudonymiserte brukerprofiler.

Disse opplysningene vil imidlertid ikke bli brukt til Ä identifisere deg personlig og vil ikke bli slÄtt sammen med andre dataregistre. I den grad denne informasjonen har en personlig referanse, utfÞres behandlingen i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR basert pÄ vÄr berettigede interesse i statistisk analyse av brukeratferd for optimaliseringsformÄl.

Plasseringen av informasjonskapsler kan forhindres ved hjelp av egnede nettleserinnstillinger. Funksjonaliteten til nettstedet vÄrt kan imidlertid vÊre begrenset i et slikt tilfelle. Du kan nÄr som helst motsette deg innsamling og lagring av data for Ä opprette en pseudonymisert brukerprofil med virkning for fremtiden.

Vi har inngÄtt en avtale om ordrebehandling med leverandÞren, som sikrer beskyttelse av opplysningene om besÞkende pÄ nettstedet vÄrt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

NÄr det gjelder overfÞring av data til USA, er leverandÞren avhengig av standard kontraktsklausuler fra Europakommisjonen, som skal sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivÄet.

4.2 ShopVote

For vurderingspĂ„minnelser bruker vi tjenestene som tilbys av fĂžlgende leverandĂžr: Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 MĂŒnchen.

Vi overfÞrer e-postadressen din og, hvis aktuelt, andre kundeopplysninger til leverandÞren utelukkende pÄ grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR for Ä tillate leverandÞren Ä kontakte deg via e-post med en vurderingspÄminnelse.

Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden overfor oss eller leverandÞren.

Vi har inngÄtt en kontrakt om ordrebehandling med leverandÞren, som sikrer beskyttelse av opplysningene om besÞkende pÄ nettstedet vÄrt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

4.3 NÄr du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke opplysninger som samles inn i forbindelse med et kontaktskjema, fremgÄr av det aktuelle kontaktskjemaet. Disse opplysningene lagres og brukes utelukkende for Ä svare pÄ forespÞrselen din eller for Ä opprette kontakt og for den tilhÞrende tekniske administrasjonen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger er vÄr berettigede interesse i Ä svare pÄ forespÞrselen din i samsvar med art. 6 (1) bokstav f i GDPR. Hvis kontakten din er rettet mot Ä inngÄ en kontrakt, er det rettslige grunnlaget for behandlingen i tillegg art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Opplysningene dine vil bli slettet etter at henvendelsen din er ferdigbehandlet; dette er tilfelle hvis det kan utledes av omstendighetene at de aktuelle fakta er endelig avklart, forutsatt at det ikke foreligger noen lovbestemte lagringsforpliktelser som tilsier noe annet.

5) Databehandling ved Ă„pning av en kundekonto og for kontraktsbehandling

I henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR vil personopplysninger fortsatt bli samlet inn og behandlet i den utstrekning det er nÞdvendig i hvert enkelt tilfelle hvis du gir oss disse opplysningene nÄr du Äpner en kundekonto. Opplysningene som er nÞdvendige for Ä Äpne en konto, finner du i inndatamasken i det aktuelle skjemaet pÄ nettstedet vÄrt. Du kan nÄr som helst slette kundekontoen din ved Ä sende en melding til ovennevnte adresse til den ansvarlige personen. Etter at du har slettet kundekontoen din, vil opplysningene dine bli slettet, forutsatt at alle kontrakter som er inngÄtt via den, er ferdigbehandlet, at ingen lovbestemte oppbevaringsperioder er til hinder for dette og at vi ikke har noen berettiget interesse i fortsatt lagring.

6) Kommentarfunksjon

I forbindelse med kommentarfunksjonen pÄ dette nettstedet lagres og publiseres, i tillegg til kommentaren din, informasjon om tidspunktet for skriving av kommentaren og navnet pÄ kommentatoren du har valgt. I tillegg logges og lagres IP-adressen din. Denne IP-adressen lagres av sikkerhetshensyn i tilfelle vedkommende krenker rettighetene til tredjeparter eller legger ut ulovlig innhold ved Ä sende inn en kommentar. Vi trenger e-postadressen din for Ä kunne kontakte deg hvis en tredjepart skulle innvende at innholdet du har publisert er ulovlig. Det rettslige grunnlaget for lagringen av opplysningene dine er art. 6 (1) bokstav b og f i GDPR. Vi forbeholder oss retten til Ä slette kommentarer som tredjeparter mener er ulovlige.

7) Bruk av kundedata til direkte reklame

7.1 Abonner pÄ vÄrt nyhetsbrev pÄ e-post

Hvis du registrerer deg for vÄrt nyhetsbrev, vil vi regelmessig sende deg informasjon om tilbudene vÄre. De eneste obligatoriske opplysningene for Ä sende nyhetsbrevet er e-postadressen din. Det er frivillig Ä oppgi ytterligere opplysninger, og de vil bli brukt til Ä henvende oss til deg personlig. Vi bruker den sÄkalte dobbelt opt-in-prosedyren for Ä sende nyhetsbrevet. Dette betyr at vi bare sender deg et nyhetsbrev pÄ e-post nÄr du uttrykkelig har bekreftet at du samtykker i Ä motta nyhetsbrev. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om Ä bekrefte at du Þnsker Ä motta nyhetsbrevet i fremtiden ved Ä klikke pÄ en passende lenke.

Ved Ä aktivere bekreftelseskoblingen gir du oss ditt samtykke til bruk av personopplysningene dine i henhold til artikkel. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. NÄr du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen din som er oppgitt av internettleverandÞren din (ISP), samt dato og klokkeslett for registreringen for Ä kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din pÄ et senere tidspunkt. Opplysningene som samles inn av oss nÄr du registrerer deg for nyhetsbrevet, brukes utelukkende til markedsfÞringsformÄl gjennom nyhetsbrevet. Du kan nÄr som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken som er oppgitt for dette formÄlet i nyhetsbrevet eller ved Ä sende en tilsvarende melding til den ansvarlige personen som er nevnt i begynnelsen. Etter avmelding vil e-postadressen din umiddelbart bli slettet fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine, eller vi forbeholder oss retten til en mer omfattende bruk av dataene dine som er tillatt ved lov og som vi informerer deg om i denne erklÊringen.

7.2 Utsendelse av nyhetsbrev til eksisterende kunder

Hvis du har gitt oss e-postadressen din ved kjÞp av produkter, forbeholder vi oss retten til regelmessig Ä sende deg tilbud pÄ lignende produkter som du allerede har kjÞpt via e-post. I henhold til § 7 (3) i den tyske loven mot illojal konkurranse trenger vi ikke Ä innhente sÊrskilt samtykke fra deg. I denne forbindelse skjer databehandlingen utelukkende pÄ grunnlag av vÄr berettigede interesse i persontilpasset direkte reklame i henhold til Art. 6 (1) bokstav f GDPR. Hvis du i utgangspunktet har motsatt deg bruken av e-postadressen din til dette formÄlet, vil vi ikke sende deg noen e-post. Du har til enhver tid rett til Ä motsette deg fremtidig bruk av e-postadressen din til ovennevnte reklameformÄl ved Ä varsle den behandlingsansvarlige som er nevnt i begynnelsen av dette dokumentet. I denne forbindelse mÄ du bare betale overfÞringskostnadene i henhold til grunntakstene. Ved mottak av din innsigelse vil bruken av e-postadressen din til reklameformÄl opphÞre umiddelbart.

7.3 Varsling via e-post om lagertilgjengelighet
Hvis vÄr nettbutikk shop gir deg mulighet til Ä bli informert via e-post om nÄr utvalgte, midlertidig utilgjengelige varer er tilgjengelige, kan du abonnere pÄ vÄr e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet. Hvis du registrerer deg for vÄr e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet, vil vi sende deg en engangsmelding pÄ e-post om tilgjengeligheten av artikkelen du har valgt. Den eneste obligatoriske informasjonen som trengs for Ä sende denne meldingen, er e-postadressen din. Det er frivillig Ä oppgi ytterligere opplysninger, og de brukes hvis det er nÞdvendig for Ä kunne henvende seg til deg personlig. Vi bruker den sÄkalte "double opt-in"-prosedyren nÄr vi sender dette varselet. Det betyr at vi bare sender deg et tilsvarende varsel etter at du uttrykkelig har bekreftet at du godtar Ä motta en slik melding. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om Ä klikke pÄ en lenke for Ä bekrefte at du Þnsker Ä motta en slik melding.

Ved Ä aktivere bekreftelseskoblingen samtykker du i bruken av personopplysningene dine i samsvar med artikkel. 6 (1) bokstav a GDPR. NÄr du registrerer deg for vÄr e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet, lagrer vi IP-adressen din slik den er registrert av internettleverandÞren (ISP), samt dato og klokkeslett for registreringen for Ä kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din pÄ et senere tidspunkt. Opplysningene som samles inn av oss nÄr du registrerer deg for vÄr e-postvarslingstjeneste om tilgjengeligheten av varer, brukes utelukkende til Ä informere deg om tilgjengeligheten av en bestemt vare pÄ shop. Du kan nÄr som helst avbryte e-postvarslingstjenesten for tilgjengeligheten av varer ved Ä sende en tilsvarende melding til den behandlingsansvarlige som er nevnt innledningsvis. Etter at du har sagt opp abonnementet, slettes e-postadressen din umiddelbart fra distribusjonslisten vÄr, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine, eller med mindre vi forbeholder oss retten til Ä bruke dataene dine videre i samsvar med loven som vi informerer deg om i denne erklÊringen.

8) Behandling av opplysninger i forbindelse med ordrehÄndtering

8.1 I den grad det er nÞdvendig for behandlingen av kontrakten for leverings- og betalingsformÄl, vil personopplysningene vi har samlet inn, bli gitt videre til det bestilte transportselskapet og den bestilte kredittinstitusjonen i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav b i GDPR.

Hvis vi skylder deg oppdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter pÄ grunnlag av en tilsvarende kontrakt, vil vi behandle kontaktopplysningene (navn, adresse, e-postadresse) som du oppga ved bestillingen for Ä informere deg personlig ved hjelp av egnede kommunikasjonsmidler (f.eks. per post eller e-post) om kommende oppdateringer innen den lovbestemte fristen innenfor rammen av vÄr lovbestemte informasjonsplikt i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav c i GDPR. Kontaktopplysningene dine vil utelukkende bli brukt til Ä informere deg om oppdateringer som vi skylder deg, og vil bare bli behandlet av oss for dette formÄlet i den grad det er nÞdvendig for den aktuelle informasjonen.

For Ä behandle bestillingen din samarbeider vi ogsÄ med fÞlgende tjenesteleverandÞr(er), som helt eller delvis stÞtter oss i gjennomfÞringen av inngÄtte kontrakter. Visse personopplysninger overfÞres til disse tjenesteleverandÞrene i henhold til fÞlgende informasjon.

8.2 Vi samarbeider med eksterne leveringspartnere for Ä oppfylle vÄre kontraktsforpliktelser overfor vÄre kunder. Vi videreformidler ditt navn og din leveringsadresse utelukkende med det formÄl Ä levere varer til en transportpartner som er valgt av oss, i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR.

8.3 Amazon

Vi bruker fĂžlgende leverandĂžr for ordrebehandling: Amazon EU S.a r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Navn, adresse og eventuelt andre personopplysninger vil bli videreformidlet til leverandÞren i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR utelukkende med det formÄl Ä behandle nettbestillingen. Opplysningene dine vil bare bli videreformidlet i den grad dette faktisk er nÞdvendig for behandlingen av bestillingen.

8.4 Videregivelse av personopplysninger til leverandĂžrer av frakttjenester

- DHL

Vi bruker fþlgende leverandþr som leverandþr av transporttjenester: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandÞren i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR fÞr levering av varene for Ä koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet pÄ mottakeren og leveringsadressen til leverandÞren med henblikk pÄ levering i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR. OverfÞringen skjer bare i den grad det er nÞdvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhÄndskoordinering av leveringsdatoen med leverandÞren eller leveringskunngjÞringen ikke mulig.

Samtykket kan nÄr som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandÞren.
- GLS

Vi bruker fþlgende leverandþr som leverandþr av transporttjenester: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandÞren i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR fÞr levering av varene for Ä koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet pÄ mottakeren og leveringsadressen til leverandÞren med henblikk pÄ levering i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR. OverfÞringen skjer bare i den grad det er nÞdvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhÄndskoordinering av leveringsdatoen med leverandÞren eller leveringskunngjÞringen ikke mulig.

Samtykket kan nÄr som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandÞren.
- UPS

Vi bruker fĂžlgende leverandĂžr som leverandĂžr av transporttjenester: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandÞren i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR fÞr levering av varene for Ä koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet pÄ mottakeren og leveringsadressen til leverandÞren med henblikk pÄ levering i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b GDPR. OverfÞringen skjer bare i den grad det er nÞdvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhÄndskoordinering av leveringsdatoen med leverandÞren eller leveringskunngjÞringen ikke mulig.

Samtykket kan nÄr som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandÞren.

8.5 Bruk av leverandĂžrer av betalingstjenester

- Amazon Pay

Nettbaserte betalingsmetoder fra fÞlgende leverandÞr er tilgjengelige pÄ dette nettstedet: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Hvis du velger en betalingsmÄte hos leverandÞren der du foretar en forskuddsbetaling (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene dine som oppgis under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli gitt videre til leverandÞren i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR. I dette tilfellet vil dataene dine bare bli videreformidlet for Ä behandle betalingen med leverandÞren og bare i den grad det er nÞdvendig for dette formÄlet.
- Apple Pay
Hvis du velger betalingsmÄten "Apple Pay" fra Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, utfÞres betalingsbehandlingen via "Apple Pay"-funksjonen pÄ terminalenheten din som brukes med iOS, watchOS eller macOS, ved Ä belaste et betalingskort som er registrert med "Apple Pay". Apple Pay bruker sikkerhetsfunksjoner innebygd i maskinvaren og programvaren pÄ enheten din for Ä beskytte transaksjonene dine. For Ä frigjÞre en betaling er det derfor nÞdvendig Ä angi en kode som du tidligere har definert, og Ä verifisere den ved hjelp av "Face ID"- eller "Touch ID"-funksjonen pÄ terminalen din.
I forbindelse med betalingsbehandlingen vil informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din, bli overfĂžrt til Apple i kryptert form. Apple krypterer deretter disse dataene igjen med en utviklerspesifikk nĂžkkel fĂžr dataene overfĂžres til betalingstjenesteleverandĂžren av betalingskortet som er lagret i Apple Pay for betalingsbehandling. Krypteringen sikrer at bare nettstedet der kjĂžpet ble gjort, har tilgang til betalingsinformasjonen. Etter at betalingen er utfĂžrt, sender Apple enhetens kontonummer og en transaksjonsspesifikk dynamisk sikkerhetskode til det opprinnelige nettstedet for Ă„ bekrefte betalingen.
Hvis personopplysninger behandles i de beskrevne overfÞringene, utfÞres behandlingen utelukkende med henblikk pÄ betalingsbehandling i samsvar med artikkel. 6 Para. 1 bokstav b i personvernforordningen.
Apple oppbevarer anonymiserte transaksjonsdata, inkludert omtrentlig belĂžp for kjĂžpet, omtrentlig dato og klokkeslett og om transaksjonen ble fullfĂžrt. Anonymiseringen utelukker enhver personlig referanse. Apple bruker de anonymiserte dataene til Ă„ forbedre Apple Pay og andre Apple-produkter og -tjenester.
NÄr du bruker Apple Pay pÄ iPhone eller Apple Watch til Ä fullfÞre et kjÞp via Safari pÄ Mac, kommuniserer Mac-en og autorisasjonsenheten via en kryptert kanal pÄ Apples servere. Apple behandler eller lagrer ikke denne informasjonen i noe format som kan identifisere deg personlig. Du kan deaktivere muligheten til Ä bruke Apple Pay pÄ Mac i iPhone-innstillingene. GÄ til "Wallet & Apple Pay" og deaktiver "Tillat betalinger pÄ Mac".
For mer informasjon om personvern i Apple Pay, se fĂžlgende nettadresse: https://support.apple.com/en-no-fr/HT203027
- giropay

Online betalingsmetoder fra fÞlgende leverandÞr er tilgjengelig pÄ dette nettstedet: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland.

Hvis du velger en betalingsmÄte hos leverandÞren der du foretar en forskuddsbetaling (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene dine som oppgis under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli gitt videre til leverandÞren i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR. I dette tilfellet vil dataene dine bare bli videreformidlet for Ä behandle betalingen med leverandÞren og bare i den grad det er nÞdvendig for dette formÄlet.
- Google Pay
Hvis du velger betalingsmĂ„ten "Google Pay" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), utfĂžres betalingen via "Google Pay"-applikasjonen pĂ„ din mobile enhet som kjĂžrer minst Android 4.4 ("KitKat") og har en NFC-funksjon ved Ă„ belaste et betalingskort som er deponert hos Google Pay eller et betalingssystem som er verifisert der (f.eks. PayPal). For Ă„ frigjĂžre en betaling via Google Pay pĂ„ mer enn 25,- € kreves det at du pĂ„ forhĂ„nd har lĂ„st opp mobilenheten din med det aktuelle verifikasjonstiltaket (f.eks. ansiktsgjenkjenning, passord, fingeravtrykk eller mĂžnster).
I forbindelse med betalingsbehandlingen vil informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjonen om bestillingen din, bli videresendt til Google. Google overfĂžrer deretter betalingsinformasjonen din som er lagret i Google Pay i form av et unikt transaksjonsnummer til kildenettstedet, som brukes til Ă„ verifisere en betaling. Dette transaksjonsnummeret inneholder ingen informasjon om de reelle betalingsdataene for betalingsmiddelet ditt som er deponert hos Google Pay, men opprettes og overfĂžres som et unikt gyldig numerisk token. For alle transaksjoner via Google Pay fungerer Google kun som et mellomledd for Ă„ behandle betalingstransaksjonen. Transaksjonen utfĂžres utelukkende i forholdet mellom brukeren og kildenettstedet ved Ă„ belaste betalingsmiddelet som er deponert hos Google Pay.
Hvis personopplysninger behandles i de beskrevne overfÞringene, utfÞres behandlingen utelukkende med det formÄl Ä behandle betalinger i samsvar med art. 6 para. 1 bokstav b i GDPR.
Google forbeholder seg retten til Ä samle inn, lagre og evaluere visse transaksjonsspesifikke opplysninger for hver transaksjon som gjÞres via Google Pay. Dette inkluderer dato, klokkeslett og belÞp for transaksjonen, forhandlerens beliggenhet og beskrivelse, en beskrivelse fra forhandleren av varene eller tjenestene som er kjÞpt, bilder som du har knyttet til transaksjonen, navn og e-postadresse til selger og kjÞper eller avsender og mottaker, betalingsmÄten som er brukt, din beskrivelse av Ärsaken til transaksjonen og, hvis aktuelt, tilbudet som er knyttet til transaksjonen.
I henhold til Google utfÞres denne behandlingen utelukkende i samsvar med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR pÄ grunnlag av den berettigede interessen i korrekt regnskapsfÞring, verifisering av transaksjonsdata og optimalisering og vedlikehold av funksjonaliteten til Google Pay-tjenesten.
Google forbeholder seg ogsÄ retten til Ä kombinere de behandlede transaksjonsdataene med annen informasjon som samles inn og lagres av Google ved bruk av andre Google-tjenester.
VilkÄrene for bruk av Google Pay finner du her:
https://payments.google.com/betalinger/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=en
Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos Google Pay finner du pÄ fÞlgende internettadresse:
https://payments.google.com/betalinger/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en
- Klarna

Nettbaserte betalingsmetoder fra fÞlgende leverandÞr er tilgjengelige pÄ dette nettstedet: Klarna Bank AB, SveavÀgen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Hvis du velger en betalingsmÄte hos leverandÞren der du foretar en forskuddsbetaling (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene dine som oppgis under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli gitt videre til leverandÞren i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR. I dette tilfellet vil dataene dine bare bli videreformidlet for Ä behandle betalingen med leverandÞren og bare i den grad det er nÞdvendig for dette formÄlet.

NÄr du velger en betalingsmÄte hos leverandÞren som leverandÞren foretar forskuddsbetaling med (f.eks. fakturakjÞp eller avbetalingskjÞp eller direkte debitering), vil du ogsÄ bli bedt om Ä oppgi visse personopplysninger (fornavn og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, fÞdselsdato, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt opplysninger om alternative betalingsmÄter) under bestillingsprosessen.

For Ä ivareta vÄr berettigede interesse i Ä fastslÄ vÄre kunders betalingsevne, gir vi disse opplysningene videre til leverandÞren for Ä gjennomfÞre en kredittsjekk i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR. PÄ grunnlag av personopplysningene du har oppgitt, samt ytterligere opplysninger (som handlekurv, fakturasum, ordrehistorikk, betalingshistorikk), kontrollerer leverandÞren om det betalingsalternativet du har valgt, kan innvilges med hensyn til betalings- og/eller misligholdsrisiko.

I tillegg til interne leverandÞrkriterier kan opplysninger om identitet og kredittverdighet fra fÞlgende kredittopplysningsbyrÄer ogsÄ inngÄ i beslutningsprosessen som en del av sÞknadsvurderingen i samsvar med artikkel. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/innhold/juridisk/vilkÄr/0/de_de/credit_rating_agencies

Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (sÄkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier inngÄr i resultatet av kredittrapporten, har de sitt grunnlag i en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger.

Du kan nÄr som helst protestere mot denne behandlingen av opplysningene dine ved Ä sende en melding til oss eller til leverandÞren. LeverandÞren kan likevel ha rett til Ä behandle personopplysningene dine hvis det er nÞdvendig for Ä gjennomfÞre betalinger i henhold til avtalen.
- Mollie

Nettbaserte betalingsmetoder fra fÞlgende leverandÞr er tilgjengelige pÄ dette nettstedet: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Hvis du velger en av leverandÞrens betalingsmÄter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overfÞrt til leverandÞren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formÄl Ä behandle betalingen med leverandÞren og kun i den utstrekning det er nÞdvendig for dette formÄlet.
- Paypal

Nettbaserte betalingsmetoder fra fÞlgende leverandÞr er tilgjengelige pÄ dette nettstedet: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Hvis du velger en av leverandÞrens betalingsmÄter som du forskuddsbetaler for, vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overfÞrt til leverandÞren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formÄl Ä behandle betalingen med leverandÞren og kun i den grad det er nÞdvendig for dette formÄlet.

NÄr du velger en betalingsmÄte for leverandÞren som leverandÞren foretar forskuddsbetalinger med, vil du ogsÄ bli bedt om Ä oppgi visse personopplysninger (fornavn og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, fÞdselsdato, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt opplysninger om alternative betalingsmÄter) under bestillingsprosessen.

For Ä ivareta vÄr berettigede interesse i Ä fastslÄ vÄre kunders betalingsevne, gir vi disse opplysningene videre til leverandÞren for Ä gjennomfÞre en kredittsjekk i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR. PÄ grunnlag av personopplysningene du har oppgitt, samt ytterligere opplysninger (som handlekurv, fakturasum, ordrehistorikk, betalingshistorikk), kontrollerer leverandÞren om det betalingsalternativet du har valgt, kan innvilges med hensyn til betalings- og/eller misligholdsrisiko.

Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (sÄkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier inngÄr i resultatet av kredittrapporten, har de sitt grunnlag i en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger.

Du kan nÄr som helst protestere mot denne behandlingen av opplysningene dine ved Ä sende en melding til oss eller til leverandÞren. LeverandÞren kan likevel ha rett til Ä behandle personopplysningene dine hvis det er nÞdvendig for Ä gjennomfÞre betalinger i henhold til avtalen.
- SOFORT

Nettbaserte betalingsmetoder fra fĂžlgende leverandĂžr er tilgjengelige pĂ„ dette nettstedet: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 MĂŒnchen, Tyskland.

Hvis du velger en betalingsmÄte hos leverandÞren der du foretar en forskuddsbetaling (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene dine som oppgis under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli gitt videre til leverandÞren i samsvar med art. 6 (1) bokstav b GDPR. I dette tilfellet vil dataene dine bare bli videreformidlet for Ä behandle betalingen med leverandÞren og bare i den grad det er nÞdvendig for dette formÄlet.

9) MarkedsfÞring pÄ nettet

Google AdSense

Dette nettstedet bruker Google AdSense, en nettannonsetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Google AdSense bruker sÄkalte informasjonskapsler. Dette er tekstfiler som lagres pÄ datamaskinen din og muliggjÞr en analyse av din bruk av nettstedet. I tillegg bruker Google AdSense ogsÄ "web beacons" (smÄ usynlige grafiske elementer) for Ä samle inn informasjon, som kan brukes til Ä registrere, samle inn og evaluere enkle handlinger som besÞkstrafikk pÄ nettstedet. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene og/eller sporingsbildene (inkludert IP-adressen din) om din bruk av dette nettstedet, overfÞres vanligvis til en server hos Google og lagres der. Ved bruk av Google AdSense kan personopplysninger ogsÄ overfÞres til serverne til Google LLC. i USA.

Google vil bruke informasjonen som innhentes pÄ denne mÄten til Ä analysere din bruk av dette nettstedet med hensyn til AdSense-annonser. IP-adressen som overfÞres av nettleseren din som en del av Google AdSense, slÄs ikke sammen med andre Google-data. Informasjonen som samles inn av Google, kan overfÞres til tredjeparter hvis dette er foreskrevet ved lov og/eller hvis tredjeparter behandler disse dataene pÄ forespÞrsel fra Google.

All behandling som er beskrevet ovenfor, sÊrlig avlesning av informasjon pÄ den brukte sluttenheten, utfÞres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GPDR. Uten dette samtykket vil Google AdSense ikke bli brukt under ditt besÞk pÄ nettstedet.

Du kan nÄr som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For Ä tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" pÄ nettstedet.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles personvernregler, kan du gÄ inn pÄ: https://privacy.google.com/intl/no-GB/ta-kontroll.html?categories_activeEl=sign-in

10) Webanalysetjenester

10.1 Google Analytics 4

Dette nettstedet bruker Google Analytics 4, en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan brukes til Ă„ analysere bruken av nettsteder.

Ved bruk av Google Analytics 4 brukes sÄkalte "cookies" som standard. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres pÄ terminalenheten din og gjÞr det mulig Ä analysere din bruk av et nettsted. Informasjonen som samles inn av informasjonskapsler om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen som overfÞres av terminalenheten din, forkortet med de siste sifrene, se nedenfor), overfÞres vanligvis til en Google-server og lagres og behandles der. Dette kan ogsÄ fÞre til overfÞring av informasjon til serverne til Google LLC, et selskap basert i USA, der informasjonen behandles videre.

NÄr du bruker Google Analytics 4, blir IP-adressen som overfÞres av terminalenheten din nÄr du bruker nettstedet, alltid samlet inn og behandlet som standard og automatisk bare pÄ en anonymisert mÄte, slik at en direkte personlig referanse til den innsamlede informasjonen er utelukket. Denne automatiske anonymiseringen utfÞres ved at IP-adressen som overfÞres av terminalenheten din, forkortes med de siste sifrene av Google i medlemsstatene i Den europeiske union (EU) eller andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske Þkonomiske samarbeidsomrÄdet (EØS).

PÄ vÄre vegne bruker Google denne og annen informasjon for Ä evaluere din bruk av nettstedet, for Ä utarbeide rapporter (rapporter) om dine aktiviteter pÄ nettstedet eller din bruksatferd og for Ä tilby oss andre tjenester knyttet til din bruk av nettstedet og Internett. I denne sammenheng vil IP-adressen som overfÞres og forkortes av terminalenheten din innenfor rammen av Google Analytics 4, ikke bli slÄtt sammen med andre data fra Google. Opplysningene som samles inn i forbindelse med bruken av Google Analytics 4, lagres i to mÄneder og slettes deretter.

Google Analytics 4 gjÞr det ogsÄ mulig Ä lage statistikk med uttalelser om alder, kjÞnn og interesser til nettstedsbrukere pÄ grunnlag av en evaluering av interessebasert annonsering og med involvering av tredjepartsinformasjon via en spesiell funksjon, de sÄkalte "demografiske kjennetegnene". Dette gjÞr det mulig Ä bestemme og skille mellom grupper av nettstedsbrukere for Ä mÄlrette markedsfÞringstiltak. Data som samles inn via de "demografiske kjennetegnene" kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person og dermed ikke deg personlig. Disse opplysningene som samles inn via funksjonen "demografiske kjennetegn", lagres i to mÄneder og slettes deretter.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for lagring og lesing av informasjon pÄ terminalenheten du bruker for Ä bruke nettstedet, vil bare finne sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med Art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Uten ditt samtykke vil Google Analytics 4 ikke bli brukt under din bruk av nettstedet.

Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden. For Ä tilbakekalle samtykket mÄ du deaktivere denne tjenesten via "Cookie Consent Tool" pÄ nettstedet.

Google-signaler
PÄ dette nettstedet kan tjenesten "Google Signals" ogsÄ brukes som en utvidelse av Google Analytics 4. Med Google Signals kan Google opprette rapporter pÄ tvers av enheter (sÄkalt "cross-device tracking"). Hvis du har aktivert "personaliserte annonser" i Google-kontoinnstillingene dine og du har koblet enhetene dine med tilgang til Internett til Google-kontoen din, kan Google analysere brukeratferd pÄ tvers av enheter og opprette databasemodeller basert pÄ dette, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i samsvar med art. 6 Para. 1 bokstav a GDPR (se ovenfor). Innloggingene og enhetstypene til alle besÞkende pÄ siden som var logget inn pÄ en Google-konto og utfÞrte en konvertering, tas i betraktning. Dataene viser blant annet pÄ hvilken enhet du fÞrst klikket pÄ en annonse og pÄ hvilken enhet den tilhÞrende konverteringen fant sted. I den grad Google Signals brukes, mottar vi ingen personopplysninger fra Google, men bare statistikk utarbeidet pÄ grunnlag av Google Signals. Du har muligheten til Ä deaktivere funksjonen "tilpassede annonser" i innstillingene til Google-kontoen din og dermed slÄ av analysen pÄ tvers av enheter. FÞlg instruksjonene pÄ denne siden for Ä gjÞre dette: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=de
Mer informasjon finner du her: https://support.google.com/analyse/svar/7532985?hl=de

Bruker-ID-er
Som en utvidelse av Google Analytics 4 kan funksjonen "UserIDs" ogsÄ brukes pÄ dette nettstedet. Ved Ä tildele individuelle bruker-ID-er kan vi fÄ Google til Ä opprette rapporter pÄ tvers av enheter (sÄkalt "cross-device tracking"). Dette betyr at bruksatferden din ogsÄ kan analyseres pÄ tvers av enheter hvis du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i samsvar med art. 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR, hvis du har opprettet en personlig konto ved Ä registrere deg pÄ dette nettstedet og er logget inn pÄ din personlige konto pÄ forskjellige sluttapparater med dine relevante innloggingsdata. Dataene som samles inn pÄ denne mÄten, viser blant annet pÄ hvilken sluttapparat du klikket pÄ en annonse for fÞrste gang og pÄ hvilken sluttapparat den aktuelle konverteringen fant sted.

Vi har inngÄtt en sÄkalt databehandleravtale med Google for vÄr bruk av Google Analytics 4, der Google er forpliktet til Ä beskytte dataene til brukerne av nettstedet vÄrt og ikke gi dem videre til tredjeparter.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

Ytterligere juridisk informasjon om Google Analytics 4 finner du pÄ fÞlgende lenke: https://policies.google.com/personvern?hl=en

Du finner mer informasjon om behandlingen som utlÞses av Google Analytics 4 og Googles hÄndtering av data fra nettsteder her: https://policies.google.com/teknologier/partner-nettsteder

10.2 Dette nettstedet bruker "Google Tag Manager", en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kalt "Google").

Google Tag Manager gir et teknisk grunnlag for Ă„ samle ulike webapplikasjoner, inkludert sporings- og analysetjenester, og for Ă„ kalibrere, kontrollere og knytte betingelser til dem via et enhetlig brukergrensesnitt.
Google Tag Manager i seg selv lagrer ikke informasjon pÄ brukernes sluttapparater og leser dem heller ikke. Tjenesten utfÞrer heller ingen uavhengige dataanalyser.
Google Tag Manager overfÞrer imidlertid IP-adressen din til Google nÄr du besÞker en side, og kan lagre den der. OgsÄ en overfÞring til servere hos Google LLC i USA er mulig.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt avlesning eller lagring av informasjon pÄ sluttapparatet som brukes, utfÞres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden ved Ä deaktivere denne tjenesten i "cookie consent tool" pÄ nettstedet.

Vi har inngÄtt en ordrebehandlingsavtale med leverandÞren, som sikrer beskyttelse av opplysningene om besÞkende pÄ nettstedet vÄrt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

11) Retargeting/markedsfĂžring/henvisningsannonsering

11.1 Facebook-piksel for Ä opprette tilpassede mÄlgrupper (med Cookie Consent Tool)
I vÄrt nettbaserte tilbud brukes den sÄkalte "Facebook-pikselen" fra det sosiale nettverket Facebook. Den drives av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland (heretter "Facebook").
Hvis en bruker klikker pÄ en annonse fra oss som vises pÄ Facebook, legges det til et tillegg til URL-adressen til den lenkede siden vÄr ved hjelp av Facebook-piksler. Hvis siden vÄr tillater at data deles med Facebook via piksler, skrives denne URL-parameteren inn i brukerens nettleser via en informasjonskapsel som settes av den lenkede siden. Denne informasjonskapselen leses deretter av Facebook Pixel og gjÞr det mulig Ä videresende dataene til Facebook.
Ved hjelp av Facebook-pikselen er Facebook i stand til Ä bestemme besÞkende pÄ vÄrt online tilbud som en mÄlgruppe for presentasjon av annonser (sÄkalte "Facebook-annonser"). FÞlgelig vil Facebook-pikselen for Ä vise Facebook-annonser plassert av oss bare bli presentert for Facebook-brukere som har vist interesse for vÄrt online-tilbud eller som viser visse egenskaper (f.eks. interesse for bestemte emner eller produkter bestemt ved hjelp av de besÞkte nettstedene) som vi vil overfÞre til Facebook (sÄkalte "tilpassede mÄlgrupper"). NÄr vi bruker Facebook-piksler, Þnsker vi ogsÄ Ä sikre at Facebook-annonsene vÄre samsvarer med brukernes potensielle interesse og ikke er irriterende. Dette gjÞr det mulig for oss Ä evaluere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersÞkelsesformÄl ved Ä spore om brukere ble videresendt til nettstedet vÄrt etter Ä ha klikket pÄ en Facebook-annonse ("konvertering").
De innsamlede dataene er anonyme og gir oss ingen informasjon om brukerens identitet. Dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook for Ä muliggjÞre en forbindelse til den respektive brukerprofilen og for at Facebook skal kunne bruke dataene til egne reklameformÄl i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk (https://www.facebook.com/om/personvern/). Opplysningene kan gjÞre det mulig for Facebook og dets partnere Ä vise annonser pÄ og utenfor Facebook.
Databehandlingen i forbindelse med bruken av Facebook-pikselet utfÞres kun med ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden. For Ä tilbakekalle ditt samtykke fjerner du haken ved siden av innstillingen for "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" som er innebygd pÄ nettstedet.
NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

11.2 Google Ads Remarketing

Dette nettstedet bruker nettannonseringsprogrammet "Google Ads" og, innenfor rammen av Google Ads, konverteringssporing av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruker Google Ads for Ä gjÞre oppmerksom pÄ vÄre attraktive tilbud pÄ eksterne nettsteder ved hjelp av reklamemedier (sÄkalte Google Adwords). Vi kan bestemme hvor vellykkede de enkelte annonseringstiltakene er i forhold til dataene i reklamekampanjene. PÄ denne mÄten forfÞlger vi Þnsket om Ä vise deg reklame som er av interesse for deg, gjÞre nettstedet vÄrt mer interessant for deg og oppnÄ en rettferdig beregning av reklamekostnadene.

Informasjonskapselen for konverteringssporing settes nÄr en bruker klikker pÄ en annonse plassert av Google. Informasjonskapsler er smÄ tekstfiler som lagres pÄ terminalenheten din. Disse informasjonskapslene mister vanligvis gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besÞker bestemte sider pÄ dette nettstedet og informasjonskapselen ennÄ ikke er utlÞpt, kan Google og vi gjenkjenne om brukeren har klikket pÄ annonsen og blitt sendt til denne siden. Hver Google Ads-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores pÄ tvers av Google Ads-kunders nettsteder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen brukes til Ä lage konverteringsstatistikk for Google Ads-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene fÄr vite det totale antallet brukere som klikket pÄ annonsen deres og som ble omdirigert til en side merket med en konverteringssporingskode. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til Ä identifisere brukerne personlig. Bruken av Google Ads kan ogsÄ fÞre til overfÞring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

Du finner mer informasjon om hvordan Google Ads konverteringssporing og Googles hÄndtering av data som samles inn fra nettsteder, her: https://policies.google.com/teknologier/partner-nettsteder?hl=en
All behandling som er beskrevet ovenfor, sÊrlig innstillingen av informasjonskapsler for avlesning av informasjon pÄ den brukte sluttenheten, vil bare bli utfÞrt hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med artikkel. 6 (1) punkt a GDPR. Uten dette samtykket vil Google Conversion Tracking ikke bli brukt under ditt besÞk pÄ nettstedet.

Du kan permanent deaktivere innstillingen av informasjonskapsler fra Google Ads Conversion Tracking for annonseinnstillinger. Du kan laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig pÄ fÞlgende lenke: https://support.google.com/annonser/svar/7395996?
VÊr oppmerksom pÄ at visse funksjoner pÄ dette nettstedet kan vÊre utilgjengelige eller begrenset hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.

Mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern finner du pÄ:
https://www.google.com/politikk/teknologier/annonser/

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

11.3 Google Ads-konverteringssporing

Dette nettstedet bruker det nettbaserte annonseringsprogrammet "Google Ads" og, innenfor rammen av Google Ads, konverteringssporing fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruker Google Ads for Ä gjÞre oppmerksom pÄ vÄre attraktive tilbud pÄ eksterne nettsteder ved hjelp av reklamemedier (sÄkalte Google Adwords). Vi kan fastslÄ hvor vellykkede de enkelte annonseringstiltakene er i forhold til dataene fra reklamekampanjene. MÄlet vÄrt er Ä vise deg reklame som er av interesse for deg, Ä gjÞre nettstedet vÄrt mer interessant for deg og Ä oppnÄ en rettferdig beregning av reklamekostnadene.

Informasjonskapselen for konverteringssporing settes nÄr en bruker klikker pÄ en annonse fra Google. Informasjonskapsler er smÄ tekstfiler som lagres pÄ sluttapparatet ditt. Disse informasjonskapslene mister vanligvis sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besÞker bestemte sider pÄ dette nettstedet og informasjonskapselen ennÄ ikke er utlÞpt, kan Google og vi gjenkjenne at brukeren klikket pÄ annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google Ads-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores pÄ tvers av Google Ads-kundenes nettsteder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til Ä lage konverteringsstatistikk for Google Ads-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene fÄr vite det totale antallet brukere som har klikket pÄ annonsen deres og blitt omdirigert til en side merket med en konverteringssporingstag. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til Ä identifisere brukerne personlig. Bruk av Google Ads kan ogsÄ fÞre til overfÞring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

Du finner mer informasjon om behandlingen som utlÞses av Google Ads Conversion Tracking og om Googles hÄndtering av data fra nettsteder her: https://policies.google.com/teknologier/partner-nettsteder.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av informasjonskapsler for utlesing av informasjon pÄ sluttapparatet som brukes, vil bare bli utfÞrt hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 (1) a i GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden ved Ä deaktivere denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" pÄ nettstedet.

Du kan ogsÄ permanent motsette deg innstillingen av informasjonskapsler fra Google Ads konverteringssporing ved Ä laste ned og installere Googles nettlesertillegg som er tilgjengelig pÄ fÞlgende lenke:
https://www.google.com/innstillinger/annonser/plugin?hl=en

VÊr oppmerksom pÄ at visse funksjoner pÄ dette nettstedet kan vÊre utilgjengelige eller begrenset hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.
Googles personvernerklĂŠring kan leses her: https://policies.google.com/personvern

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

11.4 Googles markedsfĂžringsplattform

Dette nettstedet bruker nettmarkedsfĂžringsverktĂžyet Google Marketing Platform fra operatĂžren Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").

GMP bruker informasjonskapsler for Ă„ vise annonser som er relevante for brukerne, for Ă„ forbedre kampanjeresultatrapporter eller for Ă„ forhindre at en bruker ser de samme annonsene mer enn Ă©n gang. Google bruker en informasjonskapsel-ID for Ă„ identifisere hvilke annonser som vises i hvilken nettleser, og for Ă„ forhindre at de vises mer enn Ă©n gang.

I tillegg kan GMP bruke informasjonskapsel-ID-er til Ä registrere sÄkalte konverteringer som er relatert til annonseforespÞrsler. Dette er for eksempel tilfelle nÄr en bruker ser en GMP-annonse og senere, ved hjelp av samme nettleser, gÄr inn pÄ annonsÞrens nettsted og foretar et kjÞp via dette nettstedet. IfÞlge Google inneholder GMP-informasjonskapslene ingen personopplysninger.

PÄ grunn av markedsfÞringsverktÞyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Vi har ingen innflytelse pÄ omfanget og videre bruk av dataene som samles inn av Google ved bruk av disse verktÞyene, og informerer deg derfor som fÞlger i henhold til vÄr kunnskap: Ved Ä integrere GMP mottar Google informasjon om at du har Äpnet den tilsvarende delen av nettstedet vÄrt eller klikket pÄ en annonse fra oss. Hvis du er registrert hos en Google-tjeneste, kan Google tilordne besÞket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, er det mulig at leverandÞren finner ut og lagrer IP-adressen din. I forbindelse med bruken av GMP kan personopplysninger ogsÄ overfÞres til serverne til Google LLC. i USA.

All behandling som er beskrevet ovenfor, sÊrlig avlesning av informasjon pÄ den brukte sluttenheten, utfÞres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Uten dette samtykket vil GMP ikke bli brukt under ditt besÞk pÄ nettstedet.

Du kan nÄr som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For Ä tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" pÄ nettstedet.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

Du kan fÄ mer informasjon om personvernbestemmelsene til GMP by Google pÄ fÞlgende internettadresse: https://policies.google.com/personvern?gl=de&hl=en

11.5 Konverteringssporing av Pinterest-tagger

Dette nettstedet bruker konverteringssporingsteknologien til fĂžlgende leverandĂžr: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hvis du har besÞkt nettstedet vÄrt fra en annonse pÄ leverandÞrens domene, kan annonsens suksess spores ved hjelp av informasjonskapsler og/eller sammenlignbare teknologier (sporingspiksler, web beacons, pings eller HTTP-forespÞrsler).
For dette formÄlet leses visse opplysninger om sluttapparat og nettleser, inkludert din eventuelle IP-adresse, via sporingsteknologien for Ä registrere og evaluere brukerhandlinger som er forhÄndsdefinert av oss (f.eks. fullfÞrte transaksjoner, leads, sÞk pÄ nettstedet, besÞk pÄ produktsider). Dette gjÞr det mulig for oss Ä utarbeide statistikk over brukeratferd pÄ nettstedet vÄrt etter videresending fra en annonse, som vi bruker til Ä optimalisere tilbudet vÄrt.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av informasjonskapsler for lesing av informasjon pÄ sluttapparatet som brukes, vil bare bli utfÞrt hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med fremtidig virkning ved Ä deaktivere denne tjenesten i "cookie consent tool" pÄ nettstedet.

Vi har inngÄtt en ordrebehandlingsavtale med leverandÞren, som sikrer beskyttelse av opplysningene til de besÞkende pÄ nettstedet vÄrt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

11.6 Konverteringssporing pÄ Twitter

Dette nettstedet bruker konverteringssporingsteknologien til fĂžlgende leverandĂžr: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland.

Hvis du har besÞkt nettstedet vÄrt fra en annonse pÄ leverandÞrens domene, kan annonsens suksess spores ved hjelp av informasjonskapsler og/eller sammenlignbare teknologier (sporingspiksler, web beacons, pings eller HTTP-forespÞrsler).
For dette formÄlet leses visse opplysninger om sluttapparat og nettleser, inkludert din eventuelle IP-adresse, via sporingsteknologien for Ä registrere og evaluere brukerhandlinger som er forhÄndsdefinert av oss (f.eks. fullfÞrte transaksjoner, leads, sÞk pÄ nettstedet, besÞk pÄ produktsider). Dette gjÞr det mulig for oss Ä utarbeide statistikk over brukeratferd pÄ nettstedet vÄrt etter videresending fra en annonse, som vi bruker til Ä optimalisere tilbudet vÄrt.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av informasjonskapsler for lesing av informasjon pÄ sluttapparatet som brukes, vil bare bli utfÞrt hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle ditt samtykke med fremtidig virkning ved Ä deaktivere denne tjenesten i "cookie consent tool" pÄ nettstedet.

Vi har inngÄtt en ordrebehandlingsavtale med leverandÞren, som sikrer beskyttelse av opplysningene til de besÞkende pÄ nettstedet vÄrt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

12) Nettstedets funksjoner

12.1 YouTube-videoer

Dette nettstedet bruker plugins for Ă„ vise og spille av videoer fra fĂžlgende leverandĂžr: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland.

Data kan ogsÄ overfÞres til: Google LLC, USA.

NÄr du Äpner en side pÄ nettstedet vÄrt som inneholder en slik utvidelse, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til leverandÞrens servere for Ä laste inn utvidelsen. Dette innebÊrer at visse opplysninger, inkludert IP-adressen din, overfÞres til leverandÞren.

Hvis avspillingen av innebygde videoer startes via plugin-modulen, bruker leverandÞren ogsÄ informasjonskapsler for Ä samle inn informasjon om brukeratferd, for Ä lage avspillingsstatistikk og for Ä forhindre misbruk.

Hvis du er logget inn pÄ en brukerkonto som vedlikeholdes av leverandÞren nÄr du besÞker nettstedet, blir dataene dine direkte tilordnet kontoen din nÄr du klikker pÄ en video. Hvis du ikke Þnsker at dataene dine skal tilordnes kontoen din, mÄ du logge av fÞr du klikker pÄ avspillingsknappen.

All den ovennevnte behandlingen, sÊrlig innstillingen av informasjonskapsler for utlesing av informasjon pÄ den brukte sluttenheten, finner bare sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden ved Ä deaktivere denne tjenesten via "cookie-samtykkeverktÞyet" pÄ nettstedet.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

12.2 ShopVote-grafikk

Grafiske elementer fra fĂžlgende leverandĂžr er integrert pĂ„ nettstedet vĂ„rt for Ă„ vise eksterne kundevurderinger og/eller eksternt tildelte kvalitetsmerker: Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 MĂŒnchen, Tyskland.

Hvis du Äpner en side pÄ nettstedet vÄrt som inneholder slike grafiske elementer, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til leverandÞrens servere for Ä laste inn elementene pÄ riktig mÄte. Dette innebÊrer overfÞring av visse typer nettleserinformasjon, inkludert din IP-adresse, til leverandÞren.

Hvis personopplysninger behandles i denne sammenheng, gjÞres dette i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR basert pÄ vÄr legitime interesse i optimal markedsfÞring av tilbudet vÄrt og tiltalende design av nettstedet vÄrt.

12.3 Google Maps API

For Ä kontrollere visse oppfÞringer i adresseskjemaet i bestillingsprosessen som brukes pÄ nettstedet vÄrt shop for Ä oppdage inntastingsfeil i sanntid, bruker vi tjenestene til fÞlgende leverandÞr: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Data kan ogsÄ overfÞres til: Google LLC, USA

LeverandÞren validerer den oppgitte adressen, kontrollerer stavemÄten og fyller ut eventuelle manglende data. Hvis adressen ikke er unik, vises korrekte alternative forslag. For dette formÄlet overfÞres adressedataene du har lagt inn til leverandÞren, lagres der og evalueres.

Denne behandlingen utfÞres i samsvar med Art. 6 (1) bokstav f GDPR pÄ grunnlag av vÄr berettigede interesse i Ä samle inn korrekte kundeadressedata for Ä oppfylle vÄre kontraktsmessige leveringsforpliktelser og for Ä forhindre problemer med kontraktsgjennomfÞringen.

LeverandÞren behandler de berÞrte dataene separat og slÄr dem ikke sammen med andre datafiler. Han sletter dem sÄ snart deres status eller korrekthet er bekreftet, men senest etter 30 dager.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

12.4 FontAwesome

Dette nettstedet bruker sÄkalte webfonter fra fÞlgende leverandÞr for Ä vise fonter pÄ en enhetlig mÄte: Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA.

NĂ„r du Ă„pner en side, laster nettleseren din inn de nĂždvendige skrifttypene i nettleserens hurtigbuffer for Ă„ vise tekster og skrifttyper riktig, og oppretter en direkte forbindelse til leverandĂžrens servere. I denne prosessen overfĂžres viss nettleserinformasjon, inkludert IP-adressen din, til leverandĂžren.

Behandlingen av personopplysninger ved etablering av forbindelsen med leverandÞren av skriftene utfÞres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden ved Ä deaktivere denne tjenesten via "cookie-samtykkeverktÞyet" pÄ nettstedet. Hvis nettleseren din ikke stÞtter webfonter, vil en standard font bli brukt av datamaskinen din.

NÄr det gjelder overfÞring av data til USA, er leverandÞren avhengig av standard kontraktsklausuler fra Europakommisjonen, som skal sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivÄet.

12.5 Google Web Fonts

Dette nettstedet bruker sÄkalte webfonter fra fÞlgende leverandÞr for Ä vise fonter pÄ en enhetlig mÄte: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Data overfÞres ogsÄ til: Google LLC, USA

NĂ„r du Ă„pner en side, laster nettleseren din inn de nĂždvendige skrifttypene i nettleserens hurtigbuffer for Ă„ vise tekster og skrifttyper riktig, og oppretter en direkte forbindelse til leverandĂžrens servere. I denne prosessen overfĂžres viss nettleserinformasjon, inkludert IP-adressen din, til leverandĂžren.

Behandlingen av personopplysninger ved etablering av forbindelsen med leverandÞren av skriftene utfÞres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til Ä gjÞre det i samsvar med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan nÄr som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden ved Ä deaktivere denne tjenesten via "cookie-samtykkeverktÞyet" pÄ nettstedet. Hvis nettleseren din ikke stÞtter webfonter, vil en standard font bli brukt av datamaskinen din.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

12.6 reCAPTCHA

PĂ„ dette nettstedet bruker vi CAPTCHA-tjenesten til fĂžlgende leverandĂžr: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Data kan ogsÄ overfÞres til: Google LLC, USA. For den visuelle utformingen av CAPTCHA-vinduet bruker leverandÞren "Google Fonts", dvs. skrifttyper lastet fra Internett av Google. Ingen ytterligere informasjon behandles bortsett fra den som er nevnt ovenfor, som allerede er overfÞrt til Google via funksjonaliteten til ReCaptcha.

Tjenesten kontrollerer om en handling er utfÞrt av en fysisk person eller om den er utfÞrt maskinelt og automatisk med det formÄl Ä blokkere spam, DDoS-angrep og lignende automatiserte ondsinnede angrep. For Ä sikre at en handling er utfÞrt av et menneske og ikke av en automatisert bot, samler leverandÞren inn IP-adressen til sluttapparatet som brukes, gjenkjennelsesdataene til nettleseren, operativsystemtypen og datoen og varigheten av besÞket og overfÞrer disse dataene til leverandÞrens servere for evaluering.

Denne prosessen er basert pÄ vÄr legitime interesse i Ä fastsette individuelt ansvar ved bruk av Internett og i Ä forhindre misbruk og spam i samsvar med art. 6 Para. 1 bokstav f i personvernforordningen.

Vi har inngÄtt en kontrakt om ordrebehandling med leverandÞren, som sikrer beskyttelse av opplysningene om besÞkende pÄ nettstedet vÄrt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

NÄr det gjelder dataoverfÞringer til USA, deltar leverandÞren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivÄet for databeskyttelse pÄ grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivÄ fra EU-kommisjonen.

13) VerktĂžy og diverse

13.1 - DATEV

For utfĂžrelsen av regnskapet bruker vi tjenesten til den skybaserte regnskapsprogramvaren til fĂžlgende leverandĂžr: DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 NĂŒrnberg, Tyskland.

LeverandÞren behandler inngÄende og utgÄende fakturaer og, hvis aktuelt, ogsÄ banktransaksjonene til selskapet vÄrt for automatisk Ä registrere fakturaer, matche dem med transaksjonene og opprette finansregnskapet fra dette i en halvautomatisert prosess.

I den grad personopplysninger ogsÄ behandles i denne sammenhengen, utfÞres behandlingen i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR pÄ grunnlag av vÄr berettigede interesse i effektiv organisering og dokumentasjon av vÄre forretningstransaksjoner.
- weclapp

For gjennomfþring av regnskapet bruker vi tjenesten til den skybaserte regnskapsprogramvaren til fþlgende leverandþr: weclapp SE Neue Mainzer Straße 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main, Tyskland.

LeverandÞren behandler inngÄende og utgÄende fakturaer og, hvis aktuelt, ogsÄ banktransaksjonene til selskapet vÄrt for automatisk Ä registrere fakturaer, matche dem med transaksjonene og opprette finansregnskapet fra dette i en halvautomatisert prosess.

I den grad personopplysninger ogsÄ behandles i denne sammenheng, utfÞres behandlingen i samsvar med art. 6 (1) bokstav f GDPR pÄ grunnlag av vÄr berettigede interesse i effektiv organisering og dokumentasjon av vÄre forretningstransaksjoner.

13.2 Dette nettstedet bruker et sÄkalt "verktÞy for samtykke til informasjonskapsler" for Ä innhente brukerens samtykke til informasjonskapsler og informasjonskapselbaserte applikasjoner som krever samtykke. "SamtykkeverktÞyet for informasjonskapsler" vises for brukerne i form av et interaktivt brukergrensesnitt nÄr de gÄr inn pÄ siden, der de kan gi samtykke til visse informasjonskapsler og/eller informasjonskapselbaserte applikasjoner ved Ä krysse av i den aktuelle boksen.

Ved hjelp av verktÞyet lastes alle informasjonskapsler/tjenester som krever samtykke, bare inn hvis den aktuelle brukeren gir sitt samtykke ved Ä krysse av i den aktuelle boksen. Dette sikrer at slike informasjonskapsler bare settes pÄ brukerens enhet hvis brukeren har gitt sitt samtykke.

VerktĂžyet setter teknisk nĂždvendige informasjonskapsler for Ă„ lagre informasjonskapselinnstillingene dine. Personlige brukerdata behandles vanligvis ikke.
Hvis personopplysninger (f.eks. IP-adressen) i enkelte tilfeller behandles for Ä lagre, tilordne eller logge informasjonskapselinnstillinger, gjÞres dette i samsvar med art. 6 (1) punkt GDPR. 6 (1) punkt GDPR basert pÄ vÄr berettigede interesse i en juridisk kompatibel, brukerspesifikk og brukervennlig samtykkestyring for informasjonskapsler og dermed i en juridisk kompatibel utforming av nettstedet vÄrt.
Ytterligere rettslig grunnlag for behandlingen er art. 6 (1) bokstav c i GDPR. Som ansvarlig part er vi juridisk forpliktet til Ă„ gjĂžre bruken av teknisk unĂždvendige informasjonskapsler avhengig av brukerens samtykke.
Ytterligere informasjon om operatÞren og innstillingsalternativene for samtykkeverktÞyet for informasjonskapsler finner du direkte i det tilhÞrende brukergrensesnittet pÄ nettstedet vÄrt.

14) Den registrertes rettigheter

14.1 Gjeldende personvernlovgivning gir deg fĂžlgende omfattende rettigheter som registrert (rett til informasjon og inngripen) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine:

 • Den registrertes rett til innsyn i henhold til art. 15 I PERSONVERNFORORDNINGEN;
 • Rett til retting i henhold til art. 16 GDPR;
 • Rett til sletting ("retten til Ă„ bli glemt") i henhold til art. 17 I PERSONVERNFORORDNINGEN;
 • Rett til begrensning av behandling i henhold til art. 18 GDPR;
 • Rett til Ă„ bli informert i henhold til art. 19 GDPR;
 • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 I PERSONVERNFORORDNINGEN;
 • Rett til Ă„ trekke tilbake et gitt samtykke i henhold til art. 7 (3) GDPR;
 • Rett til Ă„ inngi en klage i henhold til art. 77 GDPR.

14.2 RETT TIL Å KOMME MED INNSIGELSER

HVIS VI, INNENFOR RAMMEN AV EN INTERESSEAVVEINING, BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE PÅ GRUNNLAG AV VÅR OVERVEIENDE BERETTIGEDE INTERESSE, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG DENNE BEHANDLINGEN MED VIRKNING FOR FREMTIDEN PÅ GRUNNLAG AV DIN SPESIELLE SITUASJON.

HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE. VI FORBEHOLDER OSS IMIDLERTID RETTEN TIL Å FORTSETTE BEHANDLINGEN HVIS VI KAN PÅVISE TVINGENDE OG BESKYTTELSESVERDIGE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV.

HVIS VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR DIREKTEMARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE SOM BRUKES TIL DIREKTEMARKEDSFØRING. DU KAN UTØVE INNSIGELSEN SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE FOR DIREKTE REKLAMEFORMÅL.

15) Varighet av lagring av personopplysninger

Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert pÄ det respektive rettslige grunnlaget, formÄlet med behandlingen og - hvis relevant - pÄ den respektive juridiske oppbevaringsperioden (f.eks. kommersielle og skattemessige oppbevaringsperioder).

Dersom personopplysningene behandles pÄ grunnlag av et uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen, lagres disse opplysningene inntil den registrerte tilbakekaller sitt samtykke.

Hvis det finnes lovbestemte lagringsperioder for data som behandles innenfor rammen av lovbestemte eller lignende forpliktelser pÄ grunnlag av artikkel. 6 (1) bokstav b GDPR, slettes disse dataene rutinemessig etter utlÞpet av lagringsperiodene hvis de ikke lenger er nÞdvendige for Ä oppfylle kontrakten eller innlede kontrakten og/eller hvis vi ikke lenger har en berettiget interesse i videre lagring.

Ved behandling av personopplysninger pÄ grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utÞver sin rett til innsigelse i samsvar med art. 21 (1) GDPR, med mindre vi kan pÄvise tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til Ä gjÞre gjeldende, utÞve eller forsvare rettskrav.

Dersom personopplysninger behandles med henblikk pÄ direkte markedsfÞring pÄ grunnlag av art. 6 (1) bokstav f GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utÞver sin rett til innsigelse i henhold til art. 21 (2) GDPR.

Med mindre annet er angitt i informasjonen i denne erklÊringen om spesifikke behandlingssituasjoner, vil lagrede personopplysninger bli slettet dersom de ikke lenger er nÞdvendige for de formÄlene de ble samlet inn eller pÄ annen mÄte behandlet for.