A. Instruksjoner for kansellering

Innledning

Forbrukere, dvs. enhver person som handler for formÄl som helt eller hovedsakelig ligger utenfor vedkommendes nÊrings-, forretnings-, hÄndverks- eller yrkesvirksomhet, har rett til Ä heve enhver avtale pÄ fÞlgende vilkÄr:

Rett til Ă„ avbestille

Du har rett til Ă„ kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten Ă„ oppgi noen grunn.

Angreretten utlÞper etter 14 dager fra den dagen du, eller en annen tredjepart enn transportÞren og angitt av deg, fÄr varene i fysisk besittelse.

For Ă„ utĂžve angreretten mĂ„ du informere oss (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Deutschland, Tel.: +49 (0)2234-9895290, e-post: [email protected]) om din beslutning om Ă„ kansellere denne kontrakten i en tydelig erklĂŠring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte standardskjemaet for oppsigelse, men det er ikke obligatorisk.

For Ă„ overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utĂžvelse av angreretten fĂžr angrefristen er utlĂžpt.

Virkninger av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som oppstÄr hvis du velger en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unÞdig forsinkelse og ikke senere enn fjorten dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om Ä kansellere denne kontrakten. Vi kan gjÞre fradrag i refusjonen for verditap pÄ de leverte varene dersom tapet skyldes unÞdvendig hÄndtering fra din side. Vi vil foreta tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Under alle omstendigheter vil du ikke pÄdra deg noen gebyrer som fÞlge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som skjer fÞrst.

Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss uten unÞdig forsinkelse, og under alle omstendigheter ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du meddeler oss om din avbestilling av denne kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varene tilbake fÞr fristen pÄ 14 dager er utlÞpt.

Du vil bĂŠre de direkte kostnadene ved Ă„ returnere varene.

Du er bare ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som fÞlge av annen hÄndtering enn det som er nÞdvendig for Ä fastslÄ varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse og/eller for tidlig utlĂžp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for forbrukere som pÄ tidspunktet for avtaleinngÄelsen ikke er statsborgere i en medlemsstat i Den europeiske union, og som har bosted og leveringsadresse utenfor Den europeiske union.

Relaterte / Finansielle transaksjoner

Hvis du finansierer denne kontrakten ved hjelp av et lÄn og kansellerer den senere, er du heller ikke lenger bundet av lÄneavtalen, forutsatt at begge kontraktene utgjÞr en Þkonomisk enhet. Dette gjelder sÊrlig hvis vi samtidig er din lÄngiver, eller hvis lÄngiveren din benytter seg av vÄrt samarbeid om finansieringen. Hvis vi allerede har mottatt lÄnet nÄr angreretten trer i kraft eller varene returneres, trer lÄngiveren din inn i vÄre rettigheter og forpliktelser som fÞlger av den finansierte kontrakten med hensyn til de rettslige konsekvensene av angreretten eller returen. Sistnevnte gjelder ikke hvis denne kontrakten gjelder kjÞp av finansielle instrumenter (f.eks. verdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du Þnsker Ä unngÄ en kontraktsmessig forpliktelse i den grad det er mulig, bÞr du benytte deg av angreretten din, og du bÞr ogsÄ kansellere lÄneavtalen dersom du har rett til Ä kansellere den.

Generell informasjon

1) UnngÄ skade pÄ og forurensning av varene. Returner varene, hvis mulig, i originalemballasjen med alt tilbehÞr og alle emballasjekomponenter. Bruk om nÞdvendig beskyttende ytteremballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, vennligst bruk egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensielle transportskader.
2) Vennligst ikke returner varene fraktfritt.
3) VÊr oppmerksom pÄ at den generelle informasjonen ovenfor i punkt 1 og 2 ikke er en forutsetning for Ä kunne utÞve angreretten.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du Ăžnsker Ă„ kansellere denne kontrakten, vennligst fyll ut og send inn dette skjemaet.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln
Deutschland

E-post: [email protected]

Jeg/Vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) sier opp min/vÄr (*) avtale om salg av fÞlgende varer (*) /levering av fÞlgende tjeneste (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn pÄ forbruker(e)

________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

________________________________________________________
Underskrift fra forbruker(e) (bare hvis dette skjemaet sendes inn pÄ papir)

_________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke er relevant