Instruksjoner for avbestilling og avbestillingsskjema

A. Instruksjoner for kansellering

Innledning

Forbrukere, dvs. enhver person som handler for formål som helt eller hovedsakelig ligger utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, har rett til å heve enhver avtale på følgende vilkår:

Rett til å avbestille

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angreretten utløper etter 14 dager fra den dagen du, eller en annen tredjepart enn transportøren og angitt av deg, får varene i fysisk besittelse.

For å utøve angreretten må du informere oss (aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Deutschland, Tel.: +49 (0)2234-9895290, e-post: office@aerobis.com) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten i en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte standardskjemaet for oppsigelse, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Virkninger av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse og ikke senere enn fjorten dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten. Vi kan gjøre fradrag i refusjonen for verditap på de leverte varene dersom tapet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi vil foreta tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som skjer først.

Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss uten unødig forsinkelse, og under alle omstendigheter ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du meddeler oss om din avbestilling av denne kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varene tilbake før fristen på 14 dager er utløpt.

Du vil bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er bare ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse og/eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for forbrukere som på tidspunktet for avtaleinngåelsen ikke er statsborgere i en medlemsstat i Den europeiske union, og som har bosted og leveringsadresse utenfor Den europeiske union.

Relaterte / Finansielle transaksjoner

Hvis du finansierer denne kontrakten ved hjelp av et lån og kansellerer den senere, er du heller ikke lenger bundet av låneavtalen, forutsatt at begge kontraktene utgjør en økonomisk enhet. Dette gjelder særlig hvis vi samtidig er din långiver, eller hvis långiveren din benytter seg av vårt samarbeid om finansieringen. Hvis vi allerede har mottatt lånet når angreretten trer i kraft eller varene returneres, trer långiveren din inn i våre rettigheter og forpliktelser som følger av den finansierte kontrakten med hensyn til de rettslige konsekvensene av angreretten eller returen. Sistnevnte gjelder ikke hvis denne kontrakten gjelder kjøp av finansielle instrumenter (f.eks. verdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du ønsker å unngå en kontraktsmessig forpliktelse i den grad det er mulig, bør du benytte deg av angreretten din, og du bør også kansellere låneavtalen dersom du har rett til å kansellere den.

Generell informasjon

1) Unngå skade på og forurensning av varene. Returner varene, hvis mulig, i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytteremballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, vennligst bruk egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensielle transportskader.
2) Vennligst ikke returner varene fraktfritt.
3) Vær oppmerksom på at den generelle informasjonen ovenfor i punkt 1 og 2 ikke er en forutsetning for å kunne utøve angreretten.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere denne kontrakten, vennligst fyll ut og send inn dette skjemaet.

aerobis fitness GmbH
Dieselstr. 6
50859 Köln
Deutschland

E-post: office@aerobis.com

Jeg/Vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) sier opp min/vår (*) avtale om salg av følgende varer (*) /levering av følgende tjeneste (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruker(e)

________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

________________________________________________________
Underskrift fra forbruker(e) (bare hvis dette skjemaet sendes inn på papir)

_________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke er relevant