תוכן עניינים

 1. היקף היישום
 2. סיום החוזה
 3. זכות ביטול
 4. מחירים ותנאי תשלום
 5. תנאי משלוח ומסירה
 6. הענקת זכויות שימוש לתוכן דיגיטלי
 7. משך החוזה וסיום החוזה בנוגע לחוזי מנוי
 8. שמירת זכויות קנייניות
 9. אחריות
 10. תנאים מיוחדים לשירותי תיקונים
 11. תנאים מיוחדים לשירותי הרכבה/התקנה
 12. מימוש שוברי קמפיין
 13. הדין החל
 14. מקום שיפוט
 15. פתרון סכסוכים אלטרנטיבי

1) היקף היישום

1.1 תנאים והתניות כלליים אלה (להלן "GTC") של החברה aerobis Fitness GmbH (להלן "המוכר") יחול על כל החוזים שנחתמו בין צרכן או סוחר (להלן "הלקוח") לבין המוכר הנוגעים לכל הטובין ו/או השירותים המוצגים באתר האינטרנט של המוכר shop. הכללת תנאיו של הלקוח עצמו מתנגדת בזאת, אלא אם כן נקבעו תנאים אחרים.

1.2 GTC אלה חלים בהתאם על אספקת תוכן דיגיטלי, אלא אם הוסכם במפורש אחרת. תוכן דיגיטלי כמשמעותו ב- GTC אלה הוא נתונים שנוצרו ומסופקים בצורה דיגיטלית.

1.3 לגבי חוזים הנוגעים למסירת שוברים, יחולו תנאים אלה בהתאם, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.

1.4 צרכן לפי תקנון זה הוא כל אדם טבעי המסיים עסקה משפטית למטרה שאינה מיוחסת לפעילות תעסוקתית בעיקרה מסחרית או עצמאית.

1.5 סוחר על פי GTC אלה הוא אישיות טבעית או משפטית או שותפות בעלת כשרות משפטית אשר, בעת סיום עסקה משפטית, פועל במימוש פעילותו המקצועית המסחרית או העצמאית.

1.6 נושא החוזה עשוי להיות - בהתאם לתיאור התוכן של המוכר - הן אספקה חד פעמית של תוכן דיגיטלי והן אספקה סדירה של תוכן דיגיטלי (להלן: "חוזה מנוי"). במקרה של חוזה המנוי, המוכר מתחייב לספק ללקוח את התוכן הדיגיטלי החייב בחוזה למשך תקופת החוזה המוסכמת במרווחי הזמן המוסכמים בחוזה.

2) סיום החוזה

2.1 תיאורי המוצרים באתר האינטרנט של המוכר shop אינן מהוות הצעות מחייבות מצד המוכר, אלא רק משרתות את המטרה של הגשת הצעה מחייבת על ידי הלקוח.

2.2 הלקוח רשאי להגיש את ההצעה באמצעות טופס ההזמנה המקוון המשולב באתר האינטרנט של המוכר shop. בכך, לאחר שהניח את המוצרים ו/או השירותים שנבחרו בסל הוירטואלי ועבר את תהליך ההזמנה, ובלחיצה על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה, מגיש הלקוח הצעת חוזה מחייבת מבחינה משפטית ביחס לטובין ו/או לשירותים הכלולים בסל הקניות. הלקוח רשאי גם להגיש את הצעתו למוכר באמצעות דואר אלקטרוני או לפי טופס יצירת קשר מקוון.

2.3 המוכר רשאי לקבל את הצעת הלקוח תוך חמישה ימים,
- על ידי העברת אישור הזמנה בכתב או אישור הזמנה בכתב (פקס או דואר אלקטרוני); ככל שקבלת אישור ההזמנה על ידי הלקוח היא מכרעת, או
- על ידי מסירת טובין שהוזמנו ללקוח; ככל שקבלת הטובין על ידי הלקוח היא מכרעת, או
- על ידי בקשת הלקוח לשלם לאחר שביצע את הזמנתו.

ובלבד שאחת מהחלופות האמורות מתקיימת, ייחתם החוזה במועד שבו תתקיים לראשונה אחת מהחלופות הנ"ל. במידה והמוכר לא יקבל את הצעת הלקוח בתוך פרק הזמן הנ"ל, הדבר ייחשב כדחיית ההצעה והלקוח אינו מחויב עוד להצהרת הכוונות שלו.

2.4 אם נבחרה שיטת תשלום המוצעת על ידי PayPal, התשלום יעובד על ידי ספק שירותי התשלום PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (להלן "PayPal"), בכפוף לתנאי השימוש PayPal, הזמינים בכתובת https://www.paypal.com/דה/webapps/MPP/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE או, אם ללקוח אין חשבון PayPal, בכפוף לתנאים לתשלומים ללא חשבון PayPal, הזמינים בכתובת https://www.paypal.com/בריטניה/webapps/MPP/ua/privacywax-full. אם הלקוח משלם באמצעות אמצעי תשלום המוצע על ידי PayPal אשר ניתן לבחור בתהליך ההזמנה המקוון, המוכר מצהיר בזאת על קבלת הצעת הלקוח במועד בו הלקוח לוחץ על הכפתור המסכם את תהליך ההזמנה.

2.5 אם הלקוח בוחר בשיטת התשלום "Amazon Payments", התשלומים מעובדים על ידי ספק שירותי התשלום Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (להלן "Amazon").

אם הלקוח בוחר "תשלומים באמזון" כאמצעי תשלום במהלך תהליך ההזמנה המקוון, הוא, במקביל, מבצע הוראת תשלום לאמזון בעת ייזום עסקת התשלום על ידי לחיצה על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה. במקרה זה, המוכר מצהיר על הסכמתו להצעת הלקוח במועד בו הלקוח יוזם את עסקת התשלום על ידי לחיצה על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה.

2.6 בעת הגשת הצעה באמצעות טופס ההזמנה המקוון של המוכר, נוסח החוזה נשמר על ידי המוכר לאחר סיום החוזה ומועבר ללקוח בצורת טקסט (כגון דואר אלקטרוני, פקס או מכתב) לאחר שליחת ההזמנה. המוכר לא יהפוך את נוסח החוזה לנגיש מעבר לכך.

2.7 לפני הגשת הזמנה מחייבת באמצעות טופס ההזמנה המקוון של המוכר, הלקוח עשוי לזהות שגיאות קלט על ידי קריאה מדוקדקת של המידע המוצג על המסך. פונקציית ההגדלה של הדפדפן כדי להגדיל את התצוגה על המסך עשויה להיות שיטה יעילה לזיהוי טוב יותר של שגיאות קלט.
הלקוח יכול לתקן את כל הנתונים שהוזנו באמצעות פונקציית המקלדת והעכבר הרגילה במהלך תהליך ההזמנה האלקטרונית, עד שהוא לוחץ על הכפתור המסיים את תהליך ההזמנה.

2.8 השפה האנגלית זמינה באופן בלעדי לסיום החוזה.

2.9 עיבוד הזמנות ויצירת קשר מתבצעים בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני ועיבוד הזמנות אוטומטי. באחריות הלקוח לוודא כי כתובת הדואר האלקטרוני שהוא מספק לעיבוד ההזמנה מדויקת, כך שניתן יהיה לקבל הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר בכתובת זו. בפרט, באחריות הלקוח, אם נעשה שימוש במסנני דואר זבל, להבטיח כי ניתן יהיה לספק את כל הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר או על ידי צדדים שלישיים שהוזמנו על ידי המוכר עם עיבוד ההזמנה.

3) זכות ביטול

3.1 הצרכנים זכאים לזכות הביטול.

3.2 מידע מפורט על זכות הביטול מופיע בהוראת המוכר על ביטול.

4) מחירים ותנאי תשלום

4.1 אלא אם צוין אחרת בתיאור המוצר של המוכר, המחירים המצוינים הם המחירים הכוללים כולל מס המכירה הסטטוטורי. עלויות משלוח, במידת הצורך, יצוינו בנפרד בתיאור המוצר המתאים

4.2 התשלום יכול להתבצע באחת השיטות המוזכרות באתר האינטרנט של המוכר shop .

4.3 אם נבחרה שיטת תשלום המוצעת באמצעות שירות התשלום "mollie", עסקת התשלום תעובד באמצעות ספק שירותי התשלום Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, The Netherlands (להלן "מולי"). אמצעי התשלום האישיים המוצעים באמצעות מולי מועברים ללקוח באופן מקוון shop של המוכר. לצורך עיבוד התשלומים, מולי רשאית לעשות שימוש בשירותי תשלום אחרים, שעשויים לחול עליהם תנאי תשלום מיוחדים, עליהם יודיע הלקוח בנפרד במידת הצורך. מידע נוסף על "מולי" זמין באינטרנט בכתובת https://www.mollie.com/en/פרטיות

4.4 אם נבחרה שיטת התשלום "העברה בנקאית מיידית", עיבוד התשלום מתבצע באמצעות ספק שירותי התשלום SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 Munich (להלן "SOFORT"). אם ברצונו לשלם את סכום החשבונית באמצעות "העברה בנקאית מיידית", על הלקוח להיות בעל חשבון בנק מקוון המופעל לצורך השתתפות ב"העברה בנקאית מיידית". יתר על כן, עליו להיות בעל האישורים המתאימים במהלך תהליך התשלום, ועליו לאשר את הוראת התשלום ל- SOFORT. פעולת התשלום תבוצע מיד לאחר מכן וחשבון הבנק של הלקוח יחויב בהתאם. מידע נוסף על אמצעי התשלום "העברה בנקאית מיידית" ניתן לפנות ללקוח בכתובת https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 אם נבחרה שיטת תשלום המוצעת באמצעות שירות התשלום "Klarna", התשלום יעובד באמצעות Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/בינלאומי/Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden (להלן "Klarna"). מידע נוסף ותנאי השימוש של קלארנה ניתן למצוא כאן:

https://aerobis.com/אודותינו/אפשרויות תשלום/

5) תנאי משלוח ומסירה

5.1 אם המוכר מציע לשלוח את הטובין, המסירה תתבצע בתוך אזור המסירה שצוין על ידי המוכר לכתובת המשלוח שצוינה על ידי הלקוח, אלא אם הוסכם אחרת. בעת עיבוד העסקה, כתובת המשלוח שצוינה בעיבוד ההזמנה של המוכר תהיה המכרעת.

5.2 במידה וחברת ההובלה שהוקצתה תחזיר את הסחורה למוכר, מכיוון שהמסירה ללקוח לא הייתה אפשרית, הלקוח יישא בעלויות המשלוח הכושל. זה לא יחול, אם הלקוח יממש את זכותו לבטל בתוקף, אם לא ניתן לבצע את המסירה עקב נסיבות שאינן בשליטת הלקוח או אם נמנע ממנו זמנית לקבל את השירות המוצע, אלא אם כן המוכר הודיע ללקוח על השירות זמן סביר מראש.

5.3 אם הסחורה נמסרת על ידי מוביל מטענים, הטובין יימסרו ללא שפת המדרכה, כלומר לאבני המדרכה הציבוריות הקרובות ביותר לכתובת המסירה, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המשלוח המוצגים באתר האינטרנט של המוכר shop או אלא אם כן הוסכם אחרת.

5.4 במידה והלקוח יאסוף את הטובין בעצמו, יודיע המוכר ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני כי הטובין זמינים לאיסוף. לאחר קבלת הדואר האלקטרוני, הלקוח רשאי לאסוף את הסחורה בהתייעצות עם המוכר במקום העסק של המוכר. במקרה זה עלויות המשלוח לא יחויבו.

5.5 המוכר שומר לעצמו את הזכות לסגת מהחוזה במקרה של אספקה עצמית שגויה או לא נאותה. זה חל רק אם המוכר אינו אחראי לאי האספקה ואם הוא סיים עסקת גידור בטון עם הספק. המוכר יעשה את כל המאמצים הסבירים להשיג את הטובין. במקרה של אי זמינות או זמינות חלקית של הסחורה הוא יודיע על כך ללקוח ויעניק לו ביצוע נגדי מיידי.

6) הענקת זכויות שימוש לתוכן דיגיטלי

6.1 אלא אם צוין אחרת בתיאור התוכן המוצג באתר האינטרנט של המוכר shopהמוכר מעניק ללקוח זכות לא בלעדית, בלתי מוגבלת ביחס למקום ולזמן, להשתמש בתכולה המסופקת למטרות פרטיות ומקצועיות.,

6.2 העברת תוכן לצדדים שלישיים או הפקת עותקים לצדדים שלישיים באופן שאינו מכוסה על ידי GTC אסורים, אלא אם כן המוכר הסכים להעברת הרישיון החוזי לצדדים שלישיים.

6.3 הענקת הזכויות תיכנס לתוקף רק לאחר שהלקוח שילם את מלוא הגמול המגיע לו בחוזה. המוכר רשאי גם להעניק הרשאה זמנית להשתמש בתוכן החוזי לפני תאריך זה. אישור זמני כאמור אינו מהווה העברת זכויות.

7) משך החוזה וסיום החוזה בנוגע לחוזי מנוי

7.1 הזכות לסיום מיידי מסיבות חשובות אינה נפגעת.

סיבה חשובה נשקלת, כאשר המשך החוזה אינו סביר יותר עד תום התקופה החוזית המוסכמת או עד תום תקופת ההודעה לסיום, תוך התחשבות בכל נסיבות המקרה הספציפי ובשיקול דעת מאוזן של אינטרסים הדדיים

7.2 הודעות על סיום יכולות להיעשות בכתב, בצורת טקסט (למשל בדואר אלקטרוני) או בצורה אלקטרונית באמצעות תכונת הביטול (כפתור ביטול) המסופקת על ידי המוכר באתר האינטרנט שלו.

8) שמירת זכויות קנייניות

אם המוכר מספק משלוחים מראש, הוא שומר על בעלות על הסחורה שנמסרה, עד שמחיר הרכישה החייב שולם במלואו.

9) אחריות

9.1 אלא אם נקבע אחרת, יחולו הוראות האחריות הסטטוטורית לפגמים. חריגה ממנו, יחולו על חוזים למסירת טובין:

9.2 אם הלקוח פועל כסוחר

 • המוכר רשאי לבחור את סוג הביצועים הבאים,
 • לגבי טובין חדשים, תקופת ההתיישנות לתביעות בגין פגמים תהיה שנה מיום מסירת הטובין,
 • עבור מוצרים משומשים, הזכויות והתביעות בגין פגמים אינן נכללות,
 • תקופת ההתיישנות לא תתחיל מחדש אם מסירה חלופית נעשית במסגרת האחריות לפגמים.

9.3 אם הלקוח פועל כצרכן, יחולו על חוזים למסירת טובין משומשים בכפוף להגבלת הסעיף הבא: תקופת ההתיישנות לתביעות בגין פגמים הינה שנה מיום מסירת הטובין אם הדבר הוסכם במפורש ובנפרד בחוזה בין הצדדים והלקוח קיבל הודעה מפורשת על קיצור תקופת ההתיישנות לפני הגשת הצהרתו החוזית.

9.4 הגבלות האחריות הנ"ל וקיצור תקופת ההתיישנות אינן חלות

 • לתביעות נזיקין והחזר הוצאות הלקוח,
 • אם המוכר הסתיר במרמה את הפגם,
 • לגבי טובין שנעשה בהם שימוש בהתאם לשימושם המקובל לבנין ואשר גרמו לפגם בו,
 • עבור כל התחייבות קיימת של המוכר לספק עדכונים למוצרים דיגיטליים ביחס לחוזים לאספקת טובין עם רכיבים דיגיטליים.

9.5 יתר על כן, עבור סוחרים, תקופות ההתיישנות הסטטוטוריות לכל זכות פנייה סטטוטורית שעשויה להתקיים לא יושפעו.

9.6 אם הלקוח הוא איש עסקים בהתאם לסעיף 1 של הקוד המסחרי הגרמני (HGB), מוטלת עליו החובה המסחרית לבדוק את הטובין ולהודיע למוכר על פגמים בהתאם לסעיף 377 HGB. במידה והלקוח התרשל בחובות הגילוי המפורטות בו, הטובין ייחשבו כמאושרים.

9.7 אם הלקוח פועל כצרכן, יש להודיע לסוכן השילוח באופן מיידי על כל נזק ברור להובלה ויש ליידע את המוכר בהתאם. במידה והלקוח לא יעמוד בכך, לא ישפיע הדבר על תביעותיו הסטטוטוריות או החוזיות בגין פגמים.

10) תנאים מיוחדים לשירותי תיקונים

אם המוכר אחראי לתיקון פריט של לקוח על פי תנאי החוזה, יחולו התנאים הבאים:

10.1 שירותי תיקונים יינתנו במקום עסקו של המוכר.

10.2 המוכר ייתן את שירותיו לפי שיקול דעתו בעצמו או על ידי כוח אדם מוסמך שייבחר על ידו. המוכר רשאי גם לעשות שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים (קבלני משנה) הפועלים מטעמו. אלא אם צוין אחרת בתיאור השירות של המוכר, ללקוח אין זכות לבחור אדם ספציפי לביצוע השירות הרצוי.

10.3 על הלקוח למסור למוכר את כל המידע הדרוש לתיקון הפריט, אלא אם כן רכישתו נופלת בתחום חובותיו של המוכר בהתאם לתוכן החוזה. בפרט, על הלקוח לספק למוכר תיאור מקיף של הפגם וליידע אותו על כל הנסיבות שעשויות להיות הגורם לפגם שנמצא.

10.4 אלא אם הוסכם אחרת, על הלקוח לשלוח את הפריט לתיקון למקום עסקו של המוכר על חשבונו ועל אחריותו. המוכר ממליץ ללקוח לעשות ביטוח הובלה למטרה זו. כמו כן, המוכר ממליץ ללקוח לשלוח את הסחורה באריזות הובלה מתאימות על מנת להקטין את הסיכון לנזק להובלה ולהסתיר את תכולת האריזה. המוכר יודיע מיד ללקוח על נזק ברור להובלה על מנת שהלקוח יוכל לטעון לכל זכות שיש לו נגד חברת ההובלה.

10.5 החזרת הטובין תהיה על חשבון הלקוח. הסיכון לאובדן בשוגג והידרדרות בשוגג של הפריט עובר ללקוח כאשר הפריט נמסר למוביל מתאים במקום העסק של המוכר. לבקשת הלקוח, המוכר יסיים ביטוח הובלה עבור הסחורה.

10.6 הלקוח יכול גם להעביר את הפריט לתיקון במקום העסק של המוכר ולאסוף אותו שוב מהמוכר אם הדבר נובע מתיאור השירות של המוכר או אם הצדדים עשו הסכם מתאים בעניין זה. במקרה זה, ההוראות הנ"ל בדבר נשיאת עלויות וסיכונים יחולו בהתאם בעת משלוח הטובין והחזרתם.

10.7 התקנות הנ"ל אינן מגבילות את זכויותיו הסטטוטוריות של הלקוח במקרה של רכישת טובין מהמוכר.

10.8 המוכר יהיה אחראי לפגמים בשירות התיקונים הניתן בהתאם להוראות בדבר אחריות סטטוטורית לפגמים.

11) תנאים מיוחדים לשירותי הרכבה/התקנה

אם, על פי תוכן החוזה, המוכר חייב, בנוסף למסירת הטובין, הרכבה או התקנה של הטובין בחצרי הלקוח וכן כל אמצעי הכנה מתאימים (כגון מדידה), יחולו הדברים הבאים:

11.1 המוכר יבצע את שירותיו על פי שיקול דעתו בעצמו או על ידי כוח אדם מוסמך שייבחר על ידו. המוכר רשאי גם לעשות שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים (קבלני משנה) הפועלים בשם המוכר. אלא אם צוין אחרת בתיאור השירותים של המוכר, הלקוח לא יהיה זכאי לבחירת אדם מסוים לביצוע השירות הרצוי.

11.2 הלקוח ימסור למוכר את המידע המלא והאמיתי הדרוש למתן השירות החייב, ובלבד שרכישת מידע כאמור אינה עומדת בהתחייבויות המוכר על פי תנאי החוזה.

11.3 המוכר ייצור קשר עם הלקוח לאחר סיום החוזה על מנת לתאם מועד עם הלקוח לביצוע החייב. הלקוח יבטיח כי למוכר או לצוות שהוזמן על ידי המוכר תהיה גישה למתקני הלקוח בזמן המוסכם.

11.4 הסיכון לאובדן בשוגג והידרדרות בשוגג של הטובין הנמכרים לא יעבור ללקוח עד להשלמת עבודות ההרכבה ומסירת הטובין ללקוח.

12) מימוש שוברי קמפיין

12.1 שוברים המונפקים על ידי המוכר ללא תשלום, לתקופת תוקף מסוימת במסגרת פעילות קידום מכירות ואשר אינם ניתנים לרכישה על ידי הלקוח (להלן "שוברי קמפיין") ניתנים למימוש באתר האינטרנט של המוכר בלבד shop ורק בתוך פרק הזמן שצוין.

12.2 מוצרים בודדים עשויים להיות מוחרגים מקמפיין השוברים, אם הגבלה כזו נובעת מתנאי שובר הקמפיין.

12.3 שוברי קמפיין ניתנים למימוש על ידי צרכנים בלבד.

12.4 ניתן לממש שובר קמפיין אחד בלבד לכל הזמנה.

12.5 ערך הסחורה צריך לעמוד לפחות בסכום שובר הקמפיין. המוכר לא יחזיר את הנכסים הנותרים.

12.6 אם ערך שובר הקמפיין אינו מספיק להזמנה, הלקוח רשאי לבחור באחת משיטות התשלום הנותרות המוצעות על ידי המוכר כדי לשלם את ההפרש.

12.7 זיכוי שובר הקמפיין לא ימומש במזומן ואינו כפוף לריבית כלשהי.

12.8 שובר הקמפיין לא ימומש אם הלקוח, במסגרת זכותו החוקית לבטל, יחזיר סחורה ששולמה במלואה או בחלקה באמצעות שובר קמפיין.

12.9 שוברי הקמפיין מיועדים לשימושו של האדם הנקוב בשובר בלבד. העברת שובר הקמפיין לצד שלישי אינה מותרת. המוכר זכאי אך אינו חייב לבדוק את זכאותו של בעל השובר המתאים.

13) הדין החל

חוקי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה יחולו על כל היחסים המשפטיים בין הצדדים תחת החרגת החוקים המסדירים רכישה בינלאומית של מטלטלין. עבור צרכנים, ברירת דין זו חלה רק במידה שההגנה המוענקת אינה נשללת על ידי הוראות מחייבות של חוק המדינה, שבה לצרכן יש את מקום מגוריו הרגיל.

14) מקום השיפוט

אם הלקוח הוא איש עסקים, ישות משפטית של המשפט הציבורי או עיזבון נפרד על פי המשפט הציבורי שמושבו בשטח הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, מקום העסקים של המוכר יהיה מקום השיפוט היחיד לכל המחלוקות המשפטיות הנובעות מחוזה זה. אם מקום מושבו של הלקוח נמצא מחוץ לשטחה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, מקום העסקים של המוכר יהיה מקום השיפוט הבלעדי לכל המחלוקות המשפטיות הנובעות מחוזה זה, בתנאי שניתן להקצות את החוזה או התביעות מהחוזה לפעילות המקצועית או המסחרית של הלקוח. בכל מקרה, לגבי המקרים הנ"ל רשאי המוכר לפנות לבית המשפט האחראי על מקום מושבו של הלקוח.

15) פתרון סכסוכים חלופי

15.1 נציבות האיחוד האירופי מספקת באתר האינטרנט שלה את הקישור הבא לפלטפורמת ODR: https://ec.europa.eu/הצרכנים/ODR.

פלטפורמה זו תהיה נקודת כניסה לפתרון מחוץ לבית המשפט של סכסוכים הנובעים מחוזי מכירות ושירות מקוונים שנחתמו בין צרכנים לסוחרים.

15.2 המוכר אינו מחויב ואינו מוכן להשתתף בהליך יישוב סכסוכים בפני ישות חלופית ליישוב סכסוכים.