אפשרויות תשלום

[:d ה]
Mögliche Zahlungsarten in unserem חנות אינטרנט: Apple Pay, Kreditkarte, PayPal, SOFORT, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die Rechnungsbedingungen Rechnungskauf für Lieferungen nach Deutschland finden Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 und für Lieferungen nach Österreich unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0.
Ratenkauf (nur in Deutschland verfügbar): Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account
Sofort: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt. (Bitte führen Sie hier nur solche Zahlungsarten auf, die auch von Ihnen angeboten werden.)
Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen für Deutschland finden Sie hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_de/user und für Österreich hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_at/user. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier: www.klarna.com. Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmung Deutschland/ Österreich behandelt. ( Bitte fügen Sie diesen Absatz nur hinzu, wenn Sie auch mindestens eine der hier aufgezählten Zahlungsarten (Rechnung, Ratenkauf und/oder Lastschrift) anbieten und führen Sie hier nur solche Zahlungsarten auf, die auch von Ihnen angeboten werden.)
[:en]
אמצעי תשלום אפשריים בחנות האינטרנט שלנו: Apple Pay, כרטיס אשראי, PayPal, SOFORT, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24

בשיתוף פעולה עם Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, אנו מציעים את אפשרויות התשלום הבאות. התשלום מתבצע לקלרנה בכל מקרה:

חשבונית: תקופת התשלום הינה 14 יום מיום משלוח הטובין/כרטיס/ או, במקרה של שירותים אחרים, מתן השירות. ניתן למצוא את תנאי החשבונית לרכישת חשבונית עבור משלוחים לגרמניה בכתובת https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 ולמשלוחים לאוסטריה בשעה https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0.
רכישה בתשלומים (זמינה רק בגרמניה): עם שירות המימון של Klarna אתה יכול לשלם את הרכישה שלך בגמישות בתשלומים חודשיים של לפחות 1/24 מהסכום הכולל (אבל לפחות 6.95 יורו) או בתנאים שצוינו אחרת בקופה. התשלום בתשלומים ישולם בסוף כל חודש לאחר שקלרנה שולחת חשבונית חודשית. מידע נוסף על הרכישה בתשלומים, כולל התנאים הכלליים והמידע הסטנדרטי האירופי לאשראי צרכני ניתן למצוא כאן: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.
באופן מיידי: חשבונך יחויב מיד לאחר שתשלח את ההזמנה.
חיוב ישיר: החיוב יתבצע לאחר שהסחורה נשלחה. השעה תועבר אליך בדואר אלקטרוני. (אנא פרט כאן רק את אמצעי התשלום המוצעים גם על ידך).
השימוש בחשבוניות אמצעי התשלום, רכישה בתשלומים וחיוב ישיר מחייב בדיקת אשראי חיובית. בהקשר זה, אנו מעבירים את הנתונים שלך ל- Klarna לצורך בדיקות כתובת ואשראי כחלק מייזום הרכישה ועיבוד חוזה הרכישה. אנא הבינו שאנו יכולים להציע לכם רק את אמצעי התשלום המותרים בהתבסס על תוצאות בדיקת האשראי. מידע נוסף ותנאי השימוש של Klarna עבור גרמניה ניתן למצוא כאן: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_de/user ולאוסטריה כאן: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_at/user. מידע כללי על Klarna ניתן למצוא כאן: www.klarna.com. Klarna תטפל בנתונים האישיים שלך בהתאם לתקנות הגנת הנתונים הרלוונטיות וכמפורט במדיניות הגנת הנתונים של Klarna גרמניה/אוסטריה. ( אנא הוסף פסקה זו רק אם אתה מציע לפחות אחת משיטות התשלום המפורטות כאן (חשבונית, רכישה בתשלומים ו/או חיוב ישיר) ופרט כאן רק את אמצעי התשלום המוצעים גם על ידך).
[:]