1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. Na následujících stránkách vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

1.2 Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je aerobis fitness GmbH, Dieselstr. 6, 50859 Köln, Deutschland, Tel.: +(0)2234-9895290, e-mail: [email protected]. Správce pověřený zpracováním osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1 Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informaci, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • Naše navštívené webové stránky
 • Datum a čas v okamžiku přístupu
 • Množství odeslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány ani použity žádným jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

2.2 Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle řetězce znaků https:// a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

3) Soubory cookie

Abychom vám zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme soubory cookie, tj. malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. V některých případech se tyto soubory cookies po zavření prohlížeče opět automaticky vymažou (tzv. "session cookies"), v jiných případech zůstávají tyto soubory cookies ve vašem koncovém zařízení déle a umožňují uložení nastavení stránky (tzv. "persistent cookies"). V druhém případě můžete zjistit délku uložení v přehledu nastavení souborů cookie vašeho webového prohlížeče.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také prostřednictvím jednotlivých námi nastavených souborů cookie, zpracování se provádí buď v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR v případě uděleného souhlasu nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem zajištění našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně.

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud soubory cookie nebudou akceptovány.

4) Kontaktujte nás

4.1 Jivochat

Tyto webové stránky využívají systém živého chatu nabízený následujícím poskytovatelem: Remington Drive 525 W., Sunnyvale, CA 94087, USA.

Zpracování osobních údajů předávaných prostřednictvím chatu se provádí buď v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v rozsahu nezbytném pro zahájení nebo plnění smlouvy nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní podpoře návštěvníků našich stránek. Pokud zákon nevyžaduje jinak, budou vaše předané údaje vymazány po definitivním objasnění příslušných skutečností. Kromě toho mohou být prostřednictvím souborů cookie shromažďovány a vyhodnocovány další informace za účelem vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů.

Tyto informace však nebudou použity k vaší osobní identifikaci a nebudou sloučeny s jinými záznamy údajů. V rozsahu, v jakém tyto informace obsahují osobní odkaz, se zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace.

Ukládání souborů cookie lze zabránit vhodným nastavením prohlížeče. V takovém případě však může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek. Proti shromažďování a ukládání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

Při předávání údajů do USA se poskytovatel spoléhá na standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany údajů.

4.2 ShopVote

Pro připomínání hodnocení využíváme služby nabízené následujícím poskytovatelem: Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 Mnichov

Vaši e-mailovou adresu a případně další zákaznické údaje předáváme poskytovateli výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, aby vás poskytovatel mohl kontaktovat e-mailem s připomínkou hodnocení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vůči nám nebo poskytovateli.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

4.3 Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou v případě kontaktního formuláře shromažďovány, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro navázání kontaktu a pro související technickou správu.

Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vašeho dotazu; to platí v případě, že z okolností lze vyvodit, že dané skutečnosti byly s konečnou platností objasněny, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávat údaje v opačném smyslu.

5) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány v nezbytném rozsahu, pokud nám je poskytnete při založení zákaznického účtu. Údaje potřebné pro otevření účtu naleznete ve vstupní masce příslušného formuláře na našich webových stránkách. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Po vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány za předpokladu, že všechny smlouvy uzavřené jeho prostřednictvím byly plně zpracovány, nejsou namítány žádné zákonné lhůty pro uchovávání a z naší strany neexistuje žádný oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.

6) Funkce komentáře

V rámci funkce komentování na těchto webových stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají a zveřejňují informace o době napsání komentáře a jméno komentátora, kterého jste si vybrali. Dále je zaznamenána a uložena vaše IP adresa. Tato IP adresa se ukládá z bezpečnostních důvodů pro případ, že by dotyčná osoba odesláním komentáře porušila práva třetích osob nebo zveřejnila nezákonný obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana namítala, že váš zveřejněný obsah je protiprávní. Právním základem pro ukládání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f GDPR. Vyhrazujeme si právo vymazat komentáře, pokud budou třetími stranami namítány jako protiprávní.

7) Použití údajů o klientech pro přímou reklamu

7.1 Přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a budou použity k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení (double opt-in). To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až poté, co výslovně potvrdíte, že se zasíláním newsletterů souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat newsletter i v budoucnu.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GPPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace za účelem pozdějšího vysledování případného zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, používáme výhradně k propagačním účelům prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo na rozsáhlejší využití vašich údajů, které je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2 Zasílání newsletteru stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu produktů poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky podobných produktů, které jste již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mail zasílat. Jste oprávněni kdykoli vznést námitku proti budoucímu používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to oznámením správci uvedenému na začátku tohoto dokumentu. V této souvislosti musíte uhradit pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

7.3 Oznámení e-mailem o dostupnosti zásob
Pokud naše internetová stránka shop nabízí možnost informovat vás e-mailem o době dostupnosti vybraných, dočasně nedostupných položek, můžete se přihlásit k odběru služby e-mailového upozornění na dostupnost produktů. Pokud se zaregistrujete do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost výrobků, zašleme vám jednorázově e-mailem zprávu o dostupnosti vámi vybraného zboží. Jediným povinným údajem potřebným k zaslání tohoto oznámení je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších údajů je dobrovolné a používá se v případě potřeby, abychom vás mohli oslovit osobně. Při zasílání tohoto oznámení používáme takzvaný postup dvojitého souhlasu (double opt-in). To znamená, že vám příslušné oznámení zašleme až poté, co výslovně potvrdíte, že se zasíláním takové zprávy souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzující e-mail s výzvou, abyste kliknutím na odkaz potvrdili, že si přejete takové oznámení dostávat.

Aktivací potvrzovacího odkazu souhlasíte s použitím svých osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při registraci do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost výrobků ukládáme vaši IP adresu registrovanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později sledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme, když se zaregistrujete do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží, používáme výhradně za účelem informování o dostupnosti konkrétního zboží na naší internetové stránce shop. Službu e-mailového upozornění na dostupnost zboží můžete kdykoli zrušit zasláním příslušné zprávy správci pověřenému zpracováním údajů uvedenému na začátku. Po zrušení odběru bude vaše e-mailová adresa z našeho distribučního seznamu okamžitě vymazána, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů nebo pokud si nevyhradíme právo na další využití vašich údajů v souladu s právními předpisy, o kterých vás informujeme v tomto prohlášení.

8) Zpracování údajů pro účely vyřizování objednávek

8.1 Pokud je to nezbytné pro zpracování smlouvy pro účely doručení a platby, budou námi shromážděné osobní údaje předány pověřené přepravní společnosti a pověřené úvěrové instituci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud vám na základě příslušné smlouvy dlužíme aktualizace zboží s digitálními prvky nebo digitálních produktů, zpracováváme kontaktní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu), které jste nám poskytli při objednávce, abychom vás mohli osobně informovat vhodnými komunikačními prostředky (např. poštou nebo e-mailem) o chystaných aktualizacích v zákonem stanovené lhůtě v rámci naší zákonné povinnosti informovat podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Vaše kontaktní údaje budou použity výhradně za účelem informování o námi dlužných aktualizacích a budou námi za tímto účelem zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro příslušné informace.

Za účelem vyřízení vaší objednávky spolupracujeme také s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Některá osobní data jsou těmto poskytovatelům služeb předávána v souladu s následujícími informacemi.

8.2 Při plnění smluvních závazků vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno i adresu pro doručování předáváme výhradně za účelem doručení zboží námi vybranému přepravnímu partnerovi podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.3 Amazon

Pro zpracování objednávek používáme následujícího poskytovatele: Kennedy, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Jméno, adresa a případně další osobní údaje budou předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR výhradně za účelem zpracování online objednávky. Vaše údaje budou předány pouze v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro vyřízení objednávky.

8.4 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL

Jako poskytovatele přepravních služeb využíváme následujícího poskytovatele: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo.

Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo pro oznámení o dodání, pokud jste k tomu dali v procesu objednávky výslovný souhlas. V opačném případě předáme dodavateli pouze jméno příjemce a adresu pro doručení za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. K předání dochází pouze v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace termínu dodání s dodavatelem ani oznámení o dodání.

Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna vůči výše uvedené odpovědné osobě nebo vůči poskytovateli.
- GLS

Jako poskytovatele přepravních služeb využíváme následujícího poskytovatele: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Německo

Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo pro oznámení o dodání, pokud jste k tomu dali v procesu objednávky výslovný souhlas. V opačném případě předáme dodavateli pouze jméno příjemce a adresu pro doručení za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. K předání dochází pouze v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace termínu dodání s dodavatelem ani oznámení o dodání.

Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna vůči výše uvedené odpovědné osobě nebo vůči poskytovateli.
- UPS

Jako poskytovatele přepravních služeb využíváme následujícího poskytovatele: Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Německo

Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo pro oznámení o dodání, pokud jste k tomu dali v procesu objednávky výslovný souhlas. V opačném případě předáme dodavateli pouze jméno příjemce a adresu pro doručení za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. K předání dochází pouze v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace termínu dodání s dodavatelem ani oznámení o dodání.

Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna vůči výše uvedené odpovědné osobě nebo vůči poskytovateli.

8.5 Využívání poskytovatelů platebních služeb

- Amazon Pay

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici online platební metody od následujícího poskytovatele: Kennedyho, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele, za kterou zaplatíte předem (např. platba kreditní kartou), budou vaše platební údaje poskytnuté během procesu objednávky (včetně jména, adresy, informací o bance a platební kartě, měny a čísla transakce), jakož i informace o obsahu vaší objednávky předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě budou vaše údaje předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
- Apple Pay
Pokud si zvolíte platební metodu "Apple Pay" společnosti Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, zpracování platby probíhá prostřednictvím funkce "Apple Pay" vašeho koncového zařízení s operačním systémem iOS, watchOS nebo macOS, a to stržením z platební karty uložené v systému "Apple Pay". Služba Apple Pay využívá k ochraně vašich transakcí bezpečnostní prvky zabudované v hardwaru a softwaru vašeho zařízení. Pro uvolnění platby je proto nutné zadat vámi předem definovaný kód a ověřit jej pomocí funkce "Face ID" nebo "Touch ID" vašeho terminálu.
Za účelem zpracování platby budou vaše údaje poskytnuté během procesu objednávání spolu s informacemi o vaší objednávce předány společnosti Apple v zašifrované podobě. Společnost Apple poté tyto údaje znovu zašifruje pomocí klíče určeného pro vývojáře, než jsou údaje předány poskytovateli platebních služeb platební karty uložené v Apple Pay za účelem zpracování platby. Šifrování zajišťuje, že k platebním údajům má přístup pouze webová stránka, ze které byl nákup proveden. Po provedení platby odešle společnost Apple číslo účtu vašeho zařízení a dynamický bezpečnostní kód specifický pro transakci na webovou stránku, která platbu provedla, aby ji potvrdila.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rámci popsaných přenosů, zpracování se provádí výhradně za účelem zpracování plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Společnost Apple uchovává anonymizované údaje o transakcích, včetně přibližné částky nákupu, přibližného data a času a informace, zda byla transakce úspěšně dokončena. Anonymizace zcela vylučuje jakékoli osobní údaje. Společnost Apple používá anonymizované údaje ke zlepšování služby Apple Pay a dalších produktů a služeb Apple.
Při použití Apple Pay na iPhonu nebo Apple Watch k dokončení nákupu v Safari na Macu komunikují Mac a autorizační zařízení šifrovaným kanálem na serverech Apple. Apple tyto informace nezpracovává ani neukládá v žádném formátu, který by vás mohl osobně identifikovat. Možnost používat Apple Pay na Macu můžete zakázat v nastaveních iPhonu. Přejděte na "Peněženka a Apple Pay" a zakažte "Povolit platby na Macu".
Další informace o ochraně osobních údajů Apple Pay najdete na této webové adrese: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- giropay

Na této webové stránce jsou k dispozici online platební metody od následujícího poskytovatele: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele, za kterou zaplatíte předem (např. platba kreditní kartou), budou vaše platební údaje poskytnuté během procesu objednávky (včetně jména, adresy, informací o bance a platební kartě, měny a čísla transakce), jakož i informace o obsahu vaší objednávky předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě budou vaše údaje předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
- Google Pay
Pokud si zvolíte platební metodu "Google Pay" společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"), probíhá zpracování platby prostřednictvím aplikace "Google Pay" vašeho mobilního zařízení s operačním systémem Android minimálně 4.4 ("KitKat") a funkcí NFC, a to nabitím platební karty uložené v Google Pay nebo v tam ověřeném platebním systému (např. PayPal). Pro uvolnění platby prostřednictvím Google Pay v hodnotě vyšší než 25,- € je nutné předchozí odemknutí vašeho mobilního zařízení příslušným ověřovacím prostředkem (např. rozpoznáním obličeje, heslem, otiskem prstu nebo vzorem).
Za účelem zpracování platby budou vaše údaje poskytnuté během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce předány společnosti Google. Společnost Google poté předá vaše platební údaje uložené v Google Pay ve formě jedinečného čísla transakce zdrojové webové stránce, které slouží k ověření platby. Toto číslo transakce neobsahuje žádné informace o skutečných platebních údajích vašeho platebního prostředku uloženého v Google Pay, ale je vytvořeno a předáno jako jednoznačně platný číselný token. U všech transakcí prostřednictvím služby Google Pay funguje společnost Google pouze jako prostředník pro zpracování platební transakce. Transakce probíhá výhradně ve vztahu mezi uživatelem a zdrojovou webovou stránkou odepsáním platebního prostředku uloženého u Google Pay.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rámci popsaných přenosů, zpracování se provádí výhradně za účelem zpracování plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Společnost Google si vyhrazuje právo shromažďovat, ukládat a vyhodnocovat určité informace o transakcích provedených prostřednictvím služby Google Pay. Patří sem datum, čas a částka transakce, umístění a popis obchodníka, popis zakoupeného zboží nebo služeb poskytnutý obchodníkem, fotografie, které jste k transakci připojili, jméno a e-mailová adresa prodávajícího a kupujícího nebo odesílatele a příjemce, použitý způsob platby, váš popis důvodu transakce a případně nabídka spojená s transakcí.
Podle společnosti Google je toto zpracování prováděno výhradně v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu na řádném účtování, ověřování údajů o transakcích a optimalizaci a údržbě funkčnosti služby Google Pay.
Společnost Google si rovněž vyhrazuje právo kombinovat zpracovávané údaje o transakcích s dalšími informacemi, které shromažďuje a ukládá při používání jiných služeb společnosti Google.
Podmínky používání služby Google Pay najdete zde:
https://payments.google.com/platby/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=en
Další informace o ochraně údajů ve službě Google Pay najdete na následující internetové adrese:
https://payments.google.com/platby/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en
- Klarna

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici online platební metody od následujícího poskytovatele: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele, za kterou zaplatíte předem (např. platba kreditní kartou), budou vaše platební údaje poskytnuté během procesu objednávky (včetně jména, adresy, informací o bance a platební kartě, měny a čísla transakce), jakož i informace o obsahu vaší objednávky předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě budou vaše údaje předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.

Při výběru způsobu platby poskytovatele, kterým poskytovatel provádí zálohové platby (např. nákup na fakturu nebo nákup na splátky nebo inkaso), budete v průběhu objednávání požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně údaje o alternativních způsobech platby).

Abychom zajistili náš oprávněný zájem na zjištění platební schopnosti našich zákazníků, předáváme tyto údaje poskytovateli za účelem kontroly úvěruschopnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Na základě vámi poskytnutých osobních údajů, jakož i dalších údajů (např. nákupní košík, celkový součet faktur, historie objednávek, historie plateb) poskytovatel ověřuje, zda lze vámi zvolenou platební možnost poskytnout s ohledem na platební a/nebo nedobytná rizika.

Kromě interních kritérií poskytovatele mohou být do rozhodovacího procesu zahrnuty také informace o totožnosti a bonitě od následujících úvěrových agentur, a to v rámci přezkumu žádosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/obsah/legální/termíny/0/de_de/credit_rating_agencies

Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese.

Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku, a to zasláním zprávy nám nebo poskytovateli. Poskytovatel však může být i nadále oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Mollie

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici online platební metody od následujícího poskytovatele: Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko.

Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele, za kterou zaplatíte předem (např. platba kreditní kartou), budou vaše platební údaje poskytnuté během procesu objednávky (včetně jména, adresy, informací o bance a platební kartě, měny a čísla transakce), jakož i informace o obsahu vaší objednávky předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě budou vaše údaje předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
- Paypal

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici online platební metody od následujícího poskytovatele: S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele, za kterou zaplatíte zálohu, budou vaše platební údaje poskytnuté během procesu objednávky (včetně jména, adresy, informací o bance a platební kartě, měny a čísla transakce), jakož i informace o obsahu vaší objednávky předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě budou vaše údaje předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.

Při výběru způsobu platby poskytovatele, u kterého poskytovatel provádí zálohové platby, budete v průběhu procesu objednávání požádáni také o poskytnutí určitých osobních údajů (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně údaje o alternativních způsobech platby).

Abychom zajistili náš oprávněný zájem na zjištění platební schopnosti našich zákazníků, předáváme tyto údaje poskytovateli za účelem kontroly úvěruschopnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Na základě vámi poskytnutých osobních údajů, jakož i dalších údajů (např. nákupní košík, celkový součet faktur, historie objednávek, historie plateb) poskytovatel ověřuje, zda lze vámi zvolenou platební možnost poskytnout s ohledem na platební a/nebo nedobytná rizika.

Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese.

Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku, a to zasláním zprávy nám nebo poskytovateli. Poskytovatel však může být i nadále oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- SOFORT

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici online platební metody od následujícího poskytovatele: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo.

Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele, za kterou zaplatíte předem (např. platba kreditní kartou), budou vaše platební údaje poskytnuté během procesu objednávky (včetně jména, adresy, informací o bance a platební kartě, měny a čísla transakce), jakož i informace o obsahu vaší objednávky předány poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě budou vaše údaje předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.

9) Online marketing

Google AdSense

Tyto webové stránky používají Google AdSense, webovou reklamní službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google"). Služba Google AdSense používá tzv. soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Kromě toho Google AdSense používá ke shromažďování informací také tzv. webové majáky (malé neviditelné grafické prvky), které lze použít k zaznamenávání, shromažďování a vyhodnocování jednoduchých akcí, jako je například návštěvnost webových stránek. Informace generované těmito soubory cookie a/nebo web beacons (včetně vaší IP adresy) o vašem používání těchto webových stránek budou obvykle přenášeny na server společnosti Google a tam budou uloženy. Při používání služby Google AdSense mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

Společnost Google použije takto získané informace k analýze vašeho používání těchto webových stránek s ohledem na reklamy AdSense. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google AdSense se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Informace shromážděné společností Google mohou být předány třetím stranám, pokud je to stanoveno zákonem a/nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na žádost společnosti Google.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména čtení informací o použitém koncovém zařízení, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GPDR. Bez tohoto souhlasu nebude služba Google AdSense během vaší návštěvy stránek použita.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

10) Služby webové analýzy

10.1 Google Analytics 4

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"), a která může být použita k analýze používání webových stránek.

Při používání služby Google Analytics 4 se standardně používají tzv. "cookies". Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání webových stránek (včetně IP adresy přenášené vaším koncovým zařízením, zkrácené o poslední číslice, viz níže) jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google a tam ukládány a zpracovávány. Může také dojít k přenosu informací na servery společnosti Google LLC se sídlem v USA, kde jsou tyto informace dále zpracovávány.

Při používání služby Google Analytics 4 je IP adresa přenášená vaším koncovým zařízením při používání webových stránek vždy shromažďována a zpracovávána standardně a automaticky pouze anonymním způsobem, takže je vyloučen přímý osobní odkaz na shromážděné informace. Tato automatická anonymizace se provádí zkrácením IP adresy přenášené vaším koncovým zařízením společností Google v rámci členských států Evropské unie (EU) nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) o poslední číslice.

Společnost Google používá tyto a další informace naším jménem k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv (reportů) o vašich aktivitách na webových stránkách nebo o vašem chování při používání a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. V této souvislosti nebude IP adresa přenášená a zkrácená vaším koncovým zařízením v rámci služby Google Analytics 4 sloučena s jinými údaji společnosti Google. Údaje shromážděné v rámci používání služby Google Analytics 4 budou uchovávány po dobu 2 měsíců a poté budou vymazány.

Služba Google Analytics 4 také umožňuje vytvářet statistiky s údaji o věku, pohlaví a zájmech uživatelů webových stránek na základě vyhodnocování zájmově orientované reklamy a se zapojením informací třetích stran prostřednictvím zvláštní funkce, tzv. "demografických charakteristik". To umožňuje určit a rozlišit skupiny uživatelů webových stránek za účelem cílení marketingových opatření. Údaje shromážděné prostřednictvím "demografických charakteristik" však nelze přiřadit ke konkrétní osobě, a tedy ani k vám osobně. Tyto údaje shromážděné prostřednictvím funkce "demografické charakteristiky" se uchovávají po dobu dvou měsíců a poté se vymažou.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie služby Google Analytics pro ukládání a čtení informací na koncovém zařízení, které používáte k používání webových stránek, se uskuteční pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez vašeho souhlasu nebude služba Google Analytics 4 při vašem používání webových stránek použita.

Jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.

Signály Google
Na těchto webových stránkách lze také používat službu "Google Signals" jako rozšíření služby Google Analytics 4. Pomocí služby Google Signals lze vytvářet přehledy mezi zařízeními společnosti Google (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. Pokud se používá služba Google Signals, nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě služby Google Signals. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/odpověď/2662922?hl=de
Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytika/odpověď/7532985?hl=de

ID uživatelů
Jako rozšíření služby Google Analytics 4 lze na této webové stránce používat také funkci "UserIDs". Přiřazením jednotlivých UserID můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše uživatelské chování může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, na kterém koncovém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na kterém koncovém zařízení došlo k příslušné konverzi.

Se společností Google jsme uzavřeli takzvanou smlouvu o zpracování údajů pro naše používání služby Google Analytics 4, podle které je společnost Google povinna chránit údaje uživatelů našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Další právní informace o službě Google Analytics 4 naleznete na následujícím odkazu: https://policies.google.com/soukromí?hl=en

Podrobnosti o zpracování vyvolaném službou Google Analytics 4 a o nakládání s údaji z webových stránek společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologie/partnerské stránky

10.2 Tyto webové stránky používají "Google Tag Manager", službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google").

Správce značek Google poskytuje technický základ pro sdružování různých webových aplikací, včetně služeb sledování a analýzy, a pro jejich kalibraci, kontrolu a připojování podmínek prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní.
Samotný Google Tag Manager neukládá žádné informace o koncových zařízeních uživatelů ani je nečte. Služba rovněž neprovádí žádné nezávislé analýzy dat.
Služba Google Tag Manager však při návštěvě stránky přenáší IP adresu uživatele společnosti Google a může ji tam ukládat. Je možný také přenos na servery společnosti Google LLC v USA.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména čtení nebo ukládání informací na použitém koncovém zařízení, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich webových stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

11) Retargeting/Remarketing/referenční reklama

11.1 Facebook pixel pro vytváření vlastních publik (s nástrojem Cookie Consent Tool)
V rámci naší online nabídky se používá takzvaný "Facebook pixel" sociální sítě Facebook. Provozuje jej společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").
Pokud uživatel klikne na námi umístěnou reklamu, která se zobrazuje na Facebooku, přidá se k URL naší odkazované stránky další pixel Facebooku. Pokud naše stránka umožňuje sdílení údajů se společností Facebook prostřednictvím pixelů, je tento parametr URL zapsán do prohlížeče uživatele prostřednictvím souboru cookie, který je nastaven samotnou odkazovanou stránkou. Tento soubor cookie je pak načten pixelem společnosti Facebook a umožňuje předání údajů společnosti Facebook.
Pomocí Facebook pixelu je Facebook schopen určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. "Facebook reklamy"). V souladu s tím bude námi umístěný pixel Facebooku pro zobrazování reklam na Facebooku prezentován pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty zjištěné pomocí navštívených webových stránek), které předáme Facebooku (tzv. "custom audiences"). Při používání pixelů Facebooku chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. To nám umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu sledováním, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky ("konverze").
Shromážděné údaje jsou anonymní a neposkytují nám žádné informace o identitě uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby umožnily spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/o/soukromí/). Tyto údaje mohou společnosti Facebook a jejím partnerům umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj.
Zpracování údajů spojené s použitím Facebook Pixelu se provádí pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání provedete odstraněním zaškrtnutí vedle nastavení pro "Facebook Pixel" v "nástroji pro souhlas se soubory cookie" vloženém na webových stránkách.
V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

11.2 Remarketing reklam Google

Tyto webové stránky využívají online reklamní program "Google Ads" a v jeho rámci sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních médií (tzv. Google Adwords) upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách. Na základě údajů o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tímto způsobem sledujeme zájem na tom, aby se vám zobrazovala reklama, která vás zajímá, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého vyčíslení vynaložených nákladů na reklamu

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, zda uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a kteří byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Používání reklam Google může vést také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Podrobnosti o operacích zpracování iniciovaných sledováním konverzí v rámci služby Google Ads a o tom, jak společnost Google nakládá s údaji shromážděnými z webových stránek, naleznete zde: https://policies.google.com/technologie/partnerské stránky?hl=en
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Bez tohoto souhlasu nebude sledování konverzí Google během vaší návštěvy webových stránek použito.

Nastavení souborů cookie službou Google Ads Conversion Tracking pro reklamní preference můžete trvale zakázat. Můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://support.google.com/ads/odpověď/7395996?
Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:
https://www.google.com/politiky/technologie/ads/

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

11.3 Sledování konverzí v Google Ads

Tyto webové stránky využívají online reklamní program "Google Ads" a v jeho rámci sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních médií (tzv. Google Adwords) upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách. Na základě údajů o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Naším cílem je zobrazit vám reklamu, která vás zajímá, učinit naše webové stránky pro vás zajímavějšími a dosáhnout spravedlivého výpočtu vynaložených nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na různých webových stránkách klientů služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů. Používání reklam Google může vést také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Podrobnosti o zpracování vyvolaném sledováním konverzí v reklamách Google a o nakládání s údaji z webových stránek společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologie/partnerské stránky.

Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro čtení informací o používaném koncovém zařízení, budou prováděna pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie" uvedeném na webových stránkách.

Nastavení souborů cookie pro sledování konverzí v rámci služby Google Ads můžete také trvale odmítnout stažením a instalací doplňku prohlížeče Google, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout zde: https://policies.google.com/soukromí

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

11.4 Marketingová platforma Google

Tyto webové stránky používají online marketingový nástroj Google Marketing Platform provozovatele Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("GMP").

Společnost GMP používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby se uživateli zobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie k identifikaci toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a k zabránění jejich opakovanému zobrazení.

Kromě toho může GMP používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které se vztahují k reklamním požadavkům. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu GMP a později pomocí stejného prohlížeče vyvolá webové stránky inzerenta a nakoupí prostřednictvím těchto stránek. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie GMP žádné osobní údaje.

Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím těchto nástrojů nemáme žádný vliv, a proto vás podle stavu našich znalostí informujeme následovně: Integrací GMP získává Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu. V souvislosti s používáním GMP mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména čtení informací o použitém koncovém zařízení, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GPDR. Bez tohoto souhlasu nebude GMP během vaší návštěvy webu použito.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Další informace o předpisech společnosti GMP by Google o ochraně osobních údajů můžete získat na následující internetové adrese: https://policies.google.com/soukromí?gl=de&hl=en

11.5 Konverze a sledování značek Pinterest

Tyto webové stránky používají technologii sledování konverzí následujícího poskytovatele: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud jste na naše webové stránky vstoupili z reklamy na doméně poskytovatele, lze úspěšnost reklamy sledovat pomocí souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií (sledovací pixely, webové majáky, pingy nebo požadavky HTTP).
Za tímto účelem jsou prostřednictvím sledovací technologie načteny určité informace o koncovém zařízení a prohlížeči, včetně vaší případné IP adresy, aby bylo možné zaznamenat a vyhodnotit námi předem definované akce uživatele (např. dokončené transakce, potenciální zákazníky, vyhledávací dotazy na webových stránkách, volání na produktové stránky). To nám umožňuje sestavovat statistiky o chování uživatelů na našich webových stránkách po přeposlání z reklamy, které využíváme k optimalizaci naší nabídky.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie" uvedeném na webových stránkách.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

11.6 Sledování konverzí na Twitteru

Tyto webové stránky používají technologii sledování konverzí následujícího poskytovatele: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko.

Pokud jste na naše webové stránky vstoupili z reklamy na doméně poskytovatele, lze úspěšnost reklamy sledovat pomocí souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií (sledovací pixely, webové majáky, pingy nebo požadavky HTTP).
Za tímto účelem jsou prostřednictvím sledovací technologie načteny určité informace o koncovém zařízení a prohlížeči, včetně vaší případné IP adresy, aby bylo možné zaznamenat a vyhodnotit námi předem definované akce uživatele (např. dokončené transakce, potenciální zákazníky, vyhledávací dotazy na webových stránkách, volání na produktové stránky). To nám umožňuje sestavovat statistiky o chování uživatelů na našich webových stránkách po přeposlání z reklamy, které využíváme k optimalizaci naší nabídky.

Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie" uvedeném na webových stránkách.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

12) Funkce webu

12.1 Videa na YouTube

Tyto webové stránky používají pluginy pro zobrazení a přehrávání videí od následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko.

Data mohou být také předávána: Google LLC., USA.

Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se zásuvný modul načetl. Při tom jsou poskytovateli předávány určité informace, včetně vaší IP adresy.

Pokud je přehrávání vložených videí spuštěno prostřednictvím zásuvného modulu, používá poskytovatel také soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů, k vytváření statistik přehrávání a k prevenci zneužití.

Pokud jste během návštěvy stránek přihlášeni k uživatelskému účtu vedenému poskytovatelem, budou vaše údaje po kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu účtu, musíte se před kliknutím na tlačítko přehrát odhlásit.

Veškeré výše uvedené zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro čtení informací o použitém koncovém zařízení, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby prostřednictvím "nástroje pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

12.2 Grafika ShopVote

Na našich webových stránkách jsou integrovány grafické prvky následujícího poskytovatele, které zobrazují externí hodnocení zákazníků a/nebo externě udělené značky kvality: Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 Mnichov, Německo.

Pokud navštívíte stránku našich webových stránek, která obsahuje takové grafické prvky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se tyto prvky správně načetly. To zahrnuje přenos určitých informací o prohlížeči, včetně vaší IP adresy, poskytovateli.

Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány osobní údaje, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na optimálním marketingu naší nabídky a atraktivním designu našich webových stránek.

12.3 Rozhraní Google Maps API

Pro kontrolu některých údajů v adresním formuláři objednávkového procesu, který se používá na našich webových stránkách shop , abychom v reálném čase odhalili chyby při zadávání, využíváme služeb následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Data mohou být také předávána: , USA

Poskytovatel ověří platnost zadané adresy, ověří pravopis a doplní chybějící údaje. Pokud adresa není jedinečná, zobrazí se správné alternativní návrhy. Za tímto účelem jsou zadané údaje o adrese přeneseny poskytovateli, tam uloženy a vyhodnoceny.

Toto zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na řádném shromažďování správných adresních údajů zákazníků, abychom mohli řádně plnit naše smluvní závazky týkající se dodávek a předcházet problémům s plněním smlouvy.

Poskytovatel zpracovává dotčené údaje samostatně a nespojuje je s jinými datovými soubory. Vymaže je, jakmile se potvrdí jejich stav nebo správnost, nejpozději však po 30 dnech.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

12.4 FontAwesome

Tento web používá k jednotnému zobrazení písem takzvaná webová písma od následujícího poskytovatele: Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA.

Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně, a naváže přímé spojení se servery poskytovatele. Při tomto procesu se poskytovateli předávají určité informace o prohlížeči, včetně vaší IP adresy.

Zpracování osobních údajů při navazování spojení s poskytovatelem písem se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby prostřednictvím "nástroje pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije váš počítač standardní písmo.

Při předávání údajů do USA se poskytovatel spoléhá na standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany údajů.

12.5 Webová písma Google

Tento web používá k jednotnému zobrazení písem takzvaná webová písma od následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Data se přenášejí také do: Google LLC, USA

Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně, a naváže přímé spojení se servery poskytovatele. Při tomto procesu se poskytovateli předávají určité informace o prohlížeči, včetně vaší IP adresy.

Zpracování osobních údajů při navazování spojení s poskytovatelem písem se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby prostřednictvím "nástroje pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije váš počítač standardní písmo.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

12.6 reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme službu CAPTCHA následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Data mohou být také předávána: Google LLC, USA. Pro vizuální podobu okna CAPTCHA používá poskytovatel "Google Fonts", tj. písma načtená z internetu společností Google. Žádné další informace nejsou zpracovávány kromě výše uvedených, které jsou již předávány společnosti Google prostřednictvím funkce ReCaptcha.

Služba kontroluje, zda je vstup proveden fyzickou osobou nebo zneužit strojovým a automatizovaným zpracováním s cílem blokovat spam, útoky DDoS a podobné automatizované škodlivé útoky. Aby bylo zajištěno, zda akci provedl člověk, a nikoli automatizovaný bot, shromažďuje poskytovatel IP adresu použitého koncového zařízení, rozpoznávací údaje prohlížeče, typ operačního systému a datum a dobu trvání návštěvy a předává tyto údaje serverům poskytovatele k vyhodnocení.

Tento proces je založen na našem oprávněném zájmu na určení individuální odpovědnosti při používání internetu a na prevenci zneužívání a spamu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

13) Nářadí a různé věci

13.1 - DATEV

Pro vedení účetnictví využíváme služby cloudového účetního softwaru následujícího poskytovatele: DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Norimberk, Německo.

Poskytovatel zpracovává příchozí a odchozí faktury a případně také bankovní transakce naší společnosti, aby mohl automaticky evidovat faktury, přiřazovat je k transakcím a vytvářet z nich poloautomatizovaný proces finančního účetnictví.

Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány také osobní údaje, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní organizaci a dokumentaci našich obchodních transakcí.
- weclapp

Pro vedení účetnictví využíváme služby cloudového účetního softwaru tohoto poskytovatele: weclapp SE Neue Mainzer Straße 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main, Německo.

Poskytovatel zpracovává příchozí a odchozí faktury a případně také bankovní transakce naší společnosti, aby mohl automaticky evidovat faktury, přiřazovat je k transakcím a vytvářet z nich poloautomatizovaný proces finančního účetnictví.

Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány také osobní údaje, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní organizaci a dokumentaci našich obchodních transakcí.

13.2 Tyto webové stránky používají takzvaný "nástroj pro získání souhlasu s používáním souborů cookie" k získání účinného souhlasu uživatele pro soubory cookie a aplikace založené na souborech cookie, které vyžadují souhlas. "Nástroj pro souhlas se soubory cookie" se uživatelům zobrazuje formou interaktivního uživatelského rozhraní při vstupu na stránku, na níž lze souhlas s určitými soubory cookie a/nebo aplikacemi založenými na souborech cookie udělit zaškrtnutím příslušného políčka.

Pomocí tohoto nástroje se všechny soubory cookie/služby vyžadující souhlas načtou pouze tehdy, pokud příslušný uživatel udělí souhlas zaškrtnutím příslušného políčka. Tím je zajištěno, že se tyto soubory cookie nastaví na příslušném koncovém zařízení uživatele pouze v případě, že byl souhlas udělen.

Nástroj nastavuje technicky nezbytné soubory cookie k uložení vašich preferencí souborů cookie. Osobní údaje uživatele se zpravidla nezpracovávají.
Pokud jsou v jednotlivých případech zpracovávány osobní údaje (např. IP adresa) za účelem uložení, přiřazení nebo zaznamenání nastavení souborů cookie, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 bod GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na právně vyhovující, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé správě souhlasů se soubory cookie, a tedy na právně vyhovujícím designu našich webových stránek.
Dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Jako odpovědná osoba podléháme zákonné povinnosti podmínit používání technicky nepotřebných souborů cookie příslušným souhlasem uživatele.
Další informace o provozovateli a možnostech nastavení nástroje pro souhlas se soubory cookie naleznete přímo v příslušném uživatelském rozhraní na našich webových stránkách.

14) Práva subjektu údajů

14.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává následující komplexní práva subjektů údajů (právo na informace a zásah) vůči správci údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

 • Právo subjektu údajů na přístup podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut") podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo na informace podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo odvolat udělený souhlas podle čl. 7 ODST. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

14.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZOHLEDNĚNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. NÁMITKU MŮŽETE UPLATNIT VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

15) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně na příslušné zákonné době uchovávání (např. obchodní a daňové doby uchovávání).

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány do doby, než subjekt údajů svůj souhlas odvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo podobných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro jejich uložení běžně vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již nemáme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže můžeme uvést závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku podle čl. 21 ODST. 2 GDPR.

Pokud není v informacích o konkrétních situacích zpracování obsažených v tomto prohlášení uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.