Možnosti platby

[:de]
Mögliche Zahlungsarten in unserem Webshop: Bancontact, EPS, Przelewy24, Apple Pay, Kreditkarte, PayPal, SOFORT, iDEAL.

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die Rechnungsbedingungen Rechnungskauf für Lieferungen nach Deutschland finden Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 und für Lieferungen nach Österreich unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0.
Ratenkauf (nur in Deutschland verfügbar): Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account
Sofort: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt. (Bitte führen Sie hier nur solche Zahlungsarten auf, die auch von Ihnen angeboten werden.)
Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen für Deutschland finden Sie hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_de/user und für Österreich hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_at/user. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier: www.klarna.com. Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmung Deutschland/ Österreich behandelt.( Bitte fügen Sie diesen Absatz nur hinzu, wenn Sie auch mindestens eine der hier aufgezählten Zahlungsarten (Rechnung, Ratenkauf und/oder Lastschrift) anbieten und führen Sie nur solche Zahlungsarten auf, die auch von Ihnen angeboten werden.)
[:cs]
Možné způsoby platby v našem internetovém obchodě: Apple Pay, kreditní karta, PayPal, SOFORT, iDEAL, Bancontact, EPS, Przelewy24.

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti platby. Platba se v každém případě provádí ve prospěch společnosti Klarna:

Faktura: lhůta splatnosti je 14 dní od data odeslání zboží/letenky/ nebo v případě jiných služeb od poskytnutí služby. Fakturační podmínky pro nákup na fakturu pro dodávky do Německa naleznete na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 a pro dodávky do Rakouska na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0.
Nákup na splátky (k dispozici pouze v Německu): Se službou financování společnosti Klarna můžete svůj nákup flexibilně zaplatit v měsíčních splátkách ve výši nejméně 1/24 celkové částky (nejméně však 6,95 EUR) nebo za podmínek jinak uvedených v pokladně. Splátka je splatná na konci každého měsíce poté, co společnost Klarna zašle měsíční fakturu. Další informace o nákupu na splátky, včetně všeobecných podmínek a evropských standardních informací o spotřebitelském úvěru, naleznete zde: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.
Okamžitě: Částka z vašeho účtu bude stržena ihned po odeslání objednávky.
Přímé inkaso: Přímé inkaso z účtu: Stržení peněz z účtu proběhne po odeslání zboží. Termín vám bude sdělen e-mailem. (Zde prosím uveďte pouze ty způsoby platby, které nabízíte i vy).
Použití platebních metod faktura, nákup na splátky a inkaso vyžaduje pozitivní kontrolu kreditu. V této souvislosti předáváme vaše údaje společnosti Klarna za účelem kontroly adresy a úvěruschopnosti v rámci zahájení nákupu a zpracování kupní smlouvy. Berte prosím na vědomí, že vám můžeme nabídnout pouze ty platební metody, které jsou na základě výsledků kontroly úvěruschopnosti povoleny. Další informace a podmínky používání společnosti Klarna pro Německo naleznete zde: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_de/user a pro Rakousko zde: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_at/user. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete zde: www.klarna.com. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna pro Německo/Rakousko ( Tento odstavec prosím přidejte pouze v případě, že nabízíte také alespoň jeden ze zde uvedených způsobů platby (faktura, nákup na splátky a/nebo inkaso), a uveďte zde pouze ty způsoby platby, které také nabízíte).
[:]